Sytuacja taktyczna

Zanim poruszone zostaną konkretne zagadnienia taktyczne oraz rozwiązania modelowe Armii Nowego Wzoru, należy poruszyć jeszcze kwestię doktryny wojennej. Pojęcie doktryny nie wybrzmiało ani razu w raporcie S&F, pomimo faktu, że jest to jedno z najważniejszych zagadnień w poruszanej tam tematyce. Doktryna wojenna to system przyjęty przez państwo, jego armię, a także szkolnictwo (a tematykę uczelni wojskowych raport ANW również porusza), który opisuje charakter wojny i sposób wykorzystania w niej własnych sił zbrojnych. Ustala i precyzuje zasady przygotowania państwa do obrony. Najbardziej znanym przykładem historyczny jest niemiecka doktryna oparta o Blitzkrieg.