Cele wojny – dlaczego mamy się bić?

Wbrew pozorom odpowiedź na nagłówkowe pytanie jest najważniejsza, jeśli chodzi o dalsze rozważania na temat wojny i jej przebiegu. Bowiem gdy brak jest powodów do konfliktu, wówczas cała dyskusja staje się bezprzedmiotowa. Wyobraźmy sobie bowiem sytuację, w której elity bogatego Luksemburga toczyłyby długie spory o plan obronny oraz kształt luksemburskiej armii na wypadek agresji ze strony Mongolii. Tego rodzaju dywagacje należałoby dziś uznać za kompletną stratę czasu, energii i pieniędzy. Dlatego należy odpowiedzieć na pytanie: „dlaczego mamy się bić” i to dwukrotnie. Dla każdej ze stron.