Model Armii Nowego Wzoru

Trudno jest wymagać, by czyniąc błędne i nierealistyczne założenia na poziomach: geopolitycznym, strategicznym i taktycznym, zespół S&F mimo wszystko mógł stworzyć dobry model dla polskiej armii. Zwłaszcza, gdy autorzy projektu założyli przygotowanie się tylko na jeden scenariusz, zamiast opracować taki schemat Sił Zbrojnych RP, który dawałby im elastyczność niezbędną do reagowania w szerokim spektrum zagrożeń. Do tego wskazać należy mocną rozbieżność –  a najczęściej nawet sprzeczność – pomiędzy założeniami autorów raportu ANW, a rozwiązaniami, które miałyby przeciwdziałać poczynionym założeniom. Niemniej, w celu merytorycznego odniesienia się do konkretnych pomysłów dotyczących zmian modelowych w Siłach Zbrojnych RP, należało przejść nad ww. okolicznościami do porządku dziennego oraz porównać założenia z rozwiązaniami oraz przeanalizować efekty, jakie wywołałyby proponowane przez zespół S&F zmiany.