back to top
More

  Oświadczenie z okazji 80. rocznicy tragicznej daty ludobójstwa Tatarów krymskich  

  Strona głównaABCOświadczenie z okazji 80. rocznicy tragicznej daty ludobójstwa Tatarów krymskich  

  Polecamy w dziale

  80. rocznica deportacji Tatarów Krymskich

  Mija 80. rocznica deportacji Tatarów Krymskich z ojczyzny. 18 maja 1944 r. zaczęto ich ładować do bydlęcych wagonów, by rozwieźć po różnych republikach azjatyckich. W trakcie tej akcji śmierć poniosła połowa narodu.

  Idea budowy Pomnika Braterstwa Broni 1920 roku

  Moim marzeniem jest oparcie pamięci historycznej o te epizody, które łączą, a nie dzielą i skłócają nas w imię Kremla. Chciałbym dożyć czasów, gdy pomniki braterstwa broni 1920 roku staną w Warszawie, Kijowie, Rydze  i Mińsku.

  Jestem dumny z syna – wywiad z O. Maslakiem seniorem.

  Oleksandr Maslak był gorącym orędownikiem współpracy ukraińsko-polskiej. Zginął w 2017r. gdy wracał samochodem z konferencji poświęconej Międzymorzu. Wraz z nim zginęło trzech innych uczestników tej konferencji. Cześć ich pamięci!

  Czechy – zanik instynktu samozachowawczego czy adaptacja do spodziewanego zwycięstwa Rosji? 

  Czeskie złudzenie o dobrych stosunkach z ZSRR zakończone zostało komunistycznym przewrotem w 1948 r., a potem interwencją w 68. Choć obecne władze są przychylne PL i UA, postawa ta, wskutek kryzysu gospodarczego, może się zmienić
  80 lat temu, 18 maja 1944 roku cała rdzenna ludność Krymu, Tatarzy Krymscy, młodzi i starzy, zostali przymusowo wysiedleni z ziemi ich przodków, Krymu, na podstawie fałszywego oskarżenia o kolaborację z faszystowskimi najeźdźcami.

  80 lat temu, 18 maja 1944 roku cała rdzenna ludność Krymu, Tatarzy Krymscy, młodzi i starzy, zostali przymusowo wysiedleni z ziemi ich przodków, Krymu, zgodnie z Dekretem Komitetu Obrony Państwa ZSRR nr GOKO-5859 z dnia 11 maja 1944 roku, na podstawie fałszywego oskarżenia o masową kolaborację z faszystowskimi najeźdźcami. W wyniku tego zbrodniczego czynu Tatarzy krymscy stracili 46,2% swojej populacji. Dekret rządu radzieckiego uznano za nielegalny i przestępczy i uchylono go dopiero w listopadzie 1989 roku.

  Zbrodnia ZSRR na Tatarach Krymskich, rdzennej ludności Krymu, otrzymała nowy impuls do rozwoju w lutym 2014 r., kiedy następczyni ZSRR, Federacja Rosyjska, pod pretekstem ochrony ludności rosyjskiej zamieszkującej półwysep, przeprowadziła zbrojną okupację Krymu, a następnie dokonała aneksji jego terytorium.

  Ten akt nieuzasadnionej agresji ze strony sąsiedniego państwa wywołał falę oburzenia i protestów Tatarów krymskich przeciwko najeźdźcom. W odpowiedzi władze kraju agresora zaczęły celowo prześladować opozycjonistów: uprowadzono dziesiątki osób narodowości krymsko-tatarskiej, odnaleziono część ich ciał ze śladami tortur, a inni nadal uznani są za zaginionych. Wytoczono dziesiątki tysięcy spraw karnych i administracyjnych, setki osób skazano na długie (do 20 lat) kary pozbawienia wolności, dziesiątki tysięcy rodzin zmuszono do ucieczki przed postępowaniem karnym wobec członków ich rodzin (z reguły prześladowany jest żywiciel rodziny).  Media zamieniły się w ośrodki propagandowe, które w celu zdyskredytowania rdzennej ludności Krymu niestrudzenie reprodukują i rozpowszechniają fałszerstwa na temat historii półwyspu i Tatarów krymskich, zniekształcając zarówno historyczną przeszłość narodu, jak i wydarzenia naszych czasów.

  Federacja Rosyjska wobec Tatarów krymskich, rdzennej ludności Krymu, dąży do jednego celu – zmusić ich, w obawie o swój los, do opuszczenia ziemi przodków, i zgodnie z planami agresora ostatecznie rozwiązać kwestię historycznej przynależności Krymu.

  Zapobiegnięcie rozwojowi niepożądanego scenariusza na Krymie leży w możliwościach społeczności międzynarodowej. Międzynarodowe uznanie osobowości prawnej Tatarów krymskich na Krymie za terytorium rodowe narodu Tatarów krymskich przypomina problem okupowanego Krymu i mobilizuje dodatkowe siły w obronie rdzennej ludności. W tym przypadku formuła: „Krym –  to Krymsko-tatarska Ukraina!” nabiera znaczenia z punktu widzenia prawa międzynarodowego. Jeśli chodzi o interesy bezpieczeństwa narodowego Ukrainy, formuła ta stoi wyraźnie po stronie jej interesów i gwarantuje jej bezpieczeństwo i integralność terytorialną Ukrainy.

  Z woli Bożej i naszych wspólnych wysiłków zatrzymamy wroga i przywrócimy integralność terytorialną Ukrainy!

  Chwała Ukrainie i jej Siłom Zbrojnym!

  18.05.2024

  Centrum Koordynacyjne „Warszawa ’90” – Grupa „Solidarność”.

  Działacze Antykomunistyczni z b. bloku sowieckiego

  Janina Jadwiga Chmielowska, Polska

  Sinaver Kadyrov, Ukraina

  Piotr Hlebowicz, Polska

  Genovaitė Šakalene, Litwa

  Isa Gambar, Azerbejdżan

  Arif Hajili, Azerbejdżan

  Leonardas Vilkas, Litwa

  Vardan Harutyunyan, Armenia

  Tariel Gviniashvili, Gruzja

  Oles Shevchenko, Ukraina

  Diana Bidochko, Ukraina

  Akhiad Idigov, Francja

  Paruyr Hayrikyan, Armenia

  Valery Buival, Białoruś

  Alla Dudaeva, Szwecja

  Mariusz Patey, Polska

  Ilmi Umerov,  Ukraina

  Skrócony link:
  https://abcniepodleglosc.pl/rtug

  Ostatnie wpisy autora

  Nowa Konstytucja