Przesmyk Suwalski i państwa bałtyckie

Niezależnie od powyższego scenariusza, Rosjanie widząc słabość na tzw. przesmyku suwalskim, a jednocześnie dostrzegając rozstawienie części polskich sił na Litwie, mogliby pokusić się o próbę zdobycia lądowego korytarza do Obwodu Kaliningradzkiego, a jednocześnie odcięcia polskich sił na Litwie. To pozwoliłoby w dalszej perspektywie okrążyć i zniszczyć polskie jednostki. I nie wykluczyłoby ewentualnego dalszego prowadzenia wojny z przeprowadzeniem ofensywy na Warszawę. Wariant ten został wspomniany wcześniej, a szczegółowo będzie opisany w dalszej części opracowania.