back to top
More

  Oświadczenie w sprawie uwięzienia księdza Michała Olszewskiego

  Kraków – Wrocław, 2 lipca 2024 r.

  Zgodnie z zapowiedzią Donalda Tuska, że „nikt nie spodziewa się miękkich rozwiązań. Wszystko będzie zgodnie z prawem, tak jak my je rozumiemy”, „koalicja 13 grudnia” natychmiast po zaprzysiężeniu przystąpiła do  łamania prawa i zapisów Konstytucji.

  W bandycki sposób napadli na TVP oraz Pałac Prezydenta RP. Lekceważą wyroki Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego. Dokonują metodycznej dewastacji gospodarki. Ministerstwo Edukacji zmierza wprost do wyparcia świadomości narodowej wśród młodych ludzi i obniżenia poziomu ich wykształcenia. Represjonowani są żołnierze broniący wschodniej granicy przed inwazją nielegalnych „imigrantów”.

  Realizowana jest strategia demontażu państwa polskiego.

  Z Muzeum II Wojny Światowej usuwana jest ekspozycja poświęcona św. Maksymilianowi Kolbe, Rodzinie Ulmów i rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu. Niemieccy nominaci demonstrują pogardę do wartości szczególnie bliskich Polakom.

  Prowadzą działania zmierzające do upodlenia Narodu i jego Tradycji. Niszczenie chrześcijańskich korzeni polskiej państwowości jest dla nich szczególnie ważne.

  Wszak jeszcze przed wyborami Sławomir Nitras zapowiadał „opiłowywanie katolików”. Wiedzą doskonale, ze Kościół Katolicki jest bazą naszej Niepodległości. Utrzymał polskość przez okres rozbiorów oraz okupację niemiecką i sowiecką. 

  W Polsce w ostatnim czasie doszło do rzeczy wstrząsającej. Wobec zatrzymanego 26 marca 2024 roku i do tej pory więzionego księdza Michała Olszewskiego podjęto nieludzkie działania, stosowane wobec szczególnie niebezpiecznych przestępców – o czym opinia publiczna dowiedziała się dopiero teraz. Ścisła izolacja, kajdanki nawet w drodze do kaplicy, budzenie w nocy co godzinę – podobnymi metodami próbowano upadlać i dręczono tych, którzy w latach osiemdziesiątych trafili do więzień za wierność ideałom „Solidarności”. Wcześniej, w czasach stalinowskich w katowniach bezpieki również torturowano, a nawet mordowano. Tak jak księdza Olszewskiego, ich wszystkich próbowano obedrzeć z ludzkiej godności. 

  Żadne okoliczności nie usprawiedliwiają stosowania wobec kogokolwiek fizycznych i psychicznych tortur. Z tego powodu żądamy imiennego wskazania inspiratorów i katów, i przykładnego ich ukarania.

  Tak się nie godzi! Nie o taką Polskę walczyliśmy! 

  Uwięzienie księdza Michała Olszewskiego jest kolejnym etapem walki z Kościołem. Pod fikcyjnymi zarzutami aresztowano człowieka o nieposzlakowanej opinii. Nadano mu status szczególnie niebezpiecznego przestępcy. Traktowany jest przez prokuraturę i służbę więzienną w sposób taki, jak reżim Łukaszenki postępuje wobec Andrzeja Poczobuta. To co wydawało się niemożliwe w państwie europejskim w XXI wieku stało się w Polsce faktem. Tortury, poniżanie, próby wymuszania zeznań, jak w więzieniach stalinowskich. Wyniszczanie fizyczne i psychiczne. To wszystko dzieje się przy milczącej aprobacie tzw. „elit europejskich”. Nikt dzisiaj nawet nie wspomina o braku praworządności w Polsce.

  WZYWAMY DO UWOLNIENIA KSIĘDZA MICHAŁA OLSZEWSKIEGO

  Domagamy się ukarania winnych bezprawnych działań wobec duchownego. Oczekujemy dymisji rządu Donalda Tuska, postawienia przed sądem prokuratora generalnego Adama Bodnara i bezpośrednich oprawców spośród służby więziennej.

  Wzywamy Pana Prezydenta Andrzeja Dudę do interwencji w sprawie uwięzionego księdza i wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego o delegalizację partii tworzących „koalicję 13 grudnia”. Tego wymaga polska racja stanu.

  1. Jadwiga Chmielowska – Rzecznik SRN, Sosnowiec
  2. Andrzej Dzięga – Wiceprzewodniczący SRN, Wieliczka
  3. Tomasz Gugała – Przewodniczący SRN, Kraków
  4. Teresa Leśniańska – SRN, Wołów
  5. Wiesław Leśniański – Wiceprzewodniczący SRN, Wołów
  6. Beata Świerczewska – SRN, Wrocław
  7. Tadeusz Świerczewski – Honorowy Przewodniczący SRN, Wrocław. Działacz Opozycji Demokratycznej z lat 70 tych, 2 lata więzienia bez wyroku, uniewinniony w roku 1994
  8. Lechosław Stefan – SRN  – Wrocław
  9. Ryszard Majewicz – Prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Wrocławskiej
  10. Jan Winnik – Prezes Stowarzyszenia „NIEZŁOMNI” Wrocław
  11. Konrad Zmysłowski – Działacz opozycji Demokratycznej Wrocław
  12. Piotr Gaglik – Działacz Opozycji Demokratycznej Wrocław
  13. Krzysztof Tenerowicz – Działacz Solidarności
  14. Teresa Tenerowicz – Działacz Solidarności
  15. Janusz Bułat – członek Akcji Katolickiej Wrocław
  16. Krystyna Jagoszewska – członek „S” i „SW”
  17. Halina Gulbinowicz – Działacz Opozycji Demokratycznej
  18. Mirosława Zmysłowska – Członek „S””
  19. Helena Lazarowicz – członek – „SW”
  20. Stanisław Bogaczewicz – Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polski Oddz. Dol. Śl.
  21. Janusz Wolniak – Solidarność
  22. Janina Podlejska – Solidarność Walcząca
  23. Tomasz Białaszczyk – SWS – Oddział Dolnośląski
  24. Stanisław Gil – działacz Solidarności Olkusz
  25. Karol Gwoździewicz – działacz SW i PPN Andrychów
  26. Krzysztof Łucyk – działacz podziemnej Solidarności Bytom
  27. Eugeniusz Kaźmierczak – były prezes Akcji Katolickiej Wrocław
  28. Aleksander Lebiedziński – Solidarność Walcząca