CZĘŚĆ DRUGA RACHUNEK SUMIENIA

Tragicznym błędem popełnionym przez Polaków jest brak rachunku sumienia po ewidentnych grzechach komunizmu. Bez rozliczenia się z komunistyczną przeszłością, co pozwoliłoby poznać naszą rzeczywistą pozycję, trudno będzie planować i budować przyszłość.

W wyniku doktrynalnych ograniczeń jakie narzucił nam komunizm, nie mogły zaistnieć w nas zachowania normalne dla ludzi, którzy komunizmu nie zaznali. W taki oto fizyczny sposób pojawiły się w naszych umysłach ogromne luki. Braki w myśleniu, postawie, zachowaniu. I jak sklepy zapełniły się po uchyleniu zakazu, tak teraz musimy dokonać rzeczy o wiele poważniejszej – załatać dziury w naszych mózgach. Będzie to nad wyraz trudne, jako że w ostatnich kilku latach naród polski został poddany niesłychanej wprost kampanii dezinformacji, totalnemu praniu mózgu. Poniższe rozdziały będą skromną próbą odkłamania naszych umysłów, bez oglądania się na czyjekolwiek samozadowolenie. Mam jednocześnie nadzieję, że nie będzie to próba zawracania Wisły kijem.