back to top
More

  Białoruś

  Powstanie Białoruskiej Republiki Ludowej

  25.03.1918 roku, mimo okupacji niemieckiej, Rada Białoruskiej Republiki Ludowej ogłosiła niepodległość. BRL została uznana tylko przez Finlandię. Wsparcia udzieliły BRL Ukraina, Litwa i Niemcy, które zabroniły jej tworzenia wojska

  Stosunki polsko-białoruskie

  2.03.1992 roku Polska i Białoruś nawiązały stosunki dyplomatyczne. Chociaż obu krajów nie dzieliły zaszłości historyczne, a wspólne dzieje w ramach I Rzeczpospolitej skłaniały raczej do współpracy, relacje były od początku trudne.

  Białoruska Armia Narodowa

  23.02.1920 roku przedstawiciele Rzeczypospolitej Polskiej i Białoruskiej Republiki Ludowej podpisali w Rydze umowę - Białoruska Armia Narodowa pod wodzą St. Bułak-Bałachowicza miała walczyć ze wspólnym wrogiem, z Rosją Sowiecką.

  Polacy i goście

  Komentarz Tygodnia. Witold Gadowski

  Pomóżmy Białorusinom, którzy zostali zmuszeni do ucieczki przed wojną do Polski!

  Publikujemy apel Centrum Białoruskiej Solidarności o wsparcie obywateli Białorusi zamieszkujących Ukrainę. Uciekli oni na Ukrainę przed represjami reżimu Łukaszenki. Teraz, uciekając z Ukrainy do Polski znaleźli się w luce prawnej

  Zianon Pazniak, Można szybko skończyć z rosyjską okupacją Białorusi i reżimem Łukaszenki

  Okupanci rosyjscy rządzą się na Białorusi jak u siebie. Rabują ludność, wykorzystują naszą infrastrukturę do agresji przeciwko Ukrainie. Ponad 50 000 Białorusinów było aresztowanych. Ponad 1000 nadal przebywa w areszcie.

  Rozejm czy podstęp

  Dzisiaj 28.02.22 Białoruś przystąpiła do wojny, wysyłając swoje wojska przeciwko Ukrainie i dzisiaj na zaproszenie Łukaszenki odbywa się spotkanie ukraińskich i rosyjskich polityków. Białoruś jest ogarnięta mobilizacją.

  Valery Buival, Okupowana Białoruś – gigantyczny przyczółek rosyjskiej inwazji

  Białoruś stała się pierwszą ofiarą rosyjskiego Drang nach Westen, jak w 1938 roku Austria pierwszą ofiarą Hitlera. Jednak Zachód nie zauważa tego faktu i nie zamierza zastosować sankcji wobec Białorusi.