back to top
More

  Białoruś

  Zianon Pazniak, Oświadczenie Białoruskiego Sekretariatu „Wolna Białoruś”

  Białoruski Narodowy Sekretariat „Wolna Białoruś” oświadcza, że reprezentuje alternatywny rząd walczącej Republiki Białoruś i bierze odpowiedzialność za politykę białoruskiego sprzeciwu wobec okupantów rosyjskich.

  Zianon Pazniak – Odezwa do białoruskiego wojska

  Białoruscy żołnierze! Nie strzelajcie do Ukraińców! Skierujcie broń przeciwko okupantom Białorusi. Unicestwiajcie ich w każdy możliwy sposób. Przechodźcie na stronę Ukraińców. Niech żyje wolna Białoruś! Niech żyje wolna Ukraina!

  Okupowana Białoruś jako gigantyczny przyczółek dla rosyjskiej inwazji

  Białoruś jest teraz okupowana de facto i de iure. W kierunku Ukrainy i Litwy suną kolumny rosyjskich wojsk. Białoruś stała się pierwszą ofiarą rosyjskiego Drang nach Westen - jak w 1938 pierwszą ofiarą Hitlera stała się Austria.

  Odezwa do narodu białoruskiego

  Odwieczny wróg Białorusi wdarł się do naszego domu. To nie są manewry armii. To jest rosyjska okupacja Białorusi i zagrożenie dla Ukrainy przez wojska pozorujące ćwiczenia wojskowe.

  Zianon Pazniak, O okupacji Białorusi

  Okupacja Białorusi czyni jej tereny przyczółkiem dla wojsk agresorów putinowskich, z którego zamierzają uderzyć na inne kraje. Moskwa w swojej brudnej agresji zamierza ryzykować życiem narodu białoruskiego.

  Kryzys w stosunkach polsko-białoruskich. Wpływ na polską politykę wschodnią. Część V

  Jak zapiszemy się w zbiorowej pamięci narodów Europy Wschodniej, kiedyś będzie wpływać na przyszłe relacje krajów regionu z Polską.

  Kryzys w stosunkach polsko-białoruskich. Wpływ na polską politykę wschodnią. Część IV

  Kryzys migracyjny zwrócił uwagę na Białoruś, jako źródło realnych zagrożeń dla Polski. Czy jednak nie jest tak, że kryzys w stosunkach polsko-bialoruskich nie jest skutkiem procesów, które zachodziły tam wiele lat wcześniej?

  Kryzys w stosunkach polsko-białoruskich. Tło historyczne. Część III

  Brak reform gospodarczych, zaniedbanie dywersyfikacji rynków zbytu i zaopatrzenia w surowce dla białoruskiej gospodarki, a także chroniczny deficyt w obrotach z zagranicą, uzależniały trwale kraj od Moskwy.