More

  Kazimierz Grabowski

  24.02.1953 – komuniści mordują generała Augusta Fieldorfa „Nila”

  24.02.1953 roku w więzieniu na Rakowieckiej został zamordowany generał August Emil Fieldorf "Nil". Urodził się on 20.03.1895 roku w rodzinie krakowskiego kolejarza. Był wnukiem pochodzącego z Moraw sierżanta armii austriackiej.

  Koronacja Zygmunta Augusta na króla Polski

  20.02.1530 roku odbyła się koronacja 10-cio letniego Zygmunta Augusta, syna Zygmunta I i Bony Sforzy, na króla Polski. Jedyna w historii Rzeczpospolitej koronacja za życia urzędującego króla. Na nim wygasła dynastia Jagiellonów.

  Zwycięskie Powstanie Wielkopolskie

  16 lutego 1919 roku rozejmem w Trewirze zakończyło się jedno z dwóch zwycięskich polskich powstań narodowych – Powstanie Wielkopolskie. O jego sukcesie zadecydowała długoletnia organiczna praca wielkopolan i dobre przygotowanie.

  Wojna polsko-bolszewicka

  14.02.1919 r. szczupłe polskie siły zatrzymały pochód na zachód Armii Czerwonej. Zaczęła się wojna polsko-bolszewicka. Była nieuniknioną konsekwencją ideologii wyznawanej przez komunistów, którzy chcieli podpalić cały stary świat.

  Rzeź wołyńska

  Odliczanie do rzezi przyśpieszyło po klęsce Niemców pod Stalingradem. Było pewne, że przegrają wojnę. Ukraińska partyzantka, wzmocniona tysiącami dezerterów z armii niemieckiej, była wreszcie gotowa do oczyszczenia terenu z Lachów

  Okrągły Stół

  Przełom lat 1988/1989 był dla komunistów trudny. W ZSRR trwała pierestrojka. Gorbaczow zrywał z doktryną Breżniewa i nie zamierzał bronić systemu. Polscy komuniści musieli przeprowadzić reformy tak, żeby oddać i .. zachować władzę

  Lista Wildsteina

  1.02.2005 roku w internecie została opublikowana lista ponad 160 tys. nazwisk pracowników służb bezpieczeństwa PRL, ich TW oraz kandydatów na TW. Nazywana jest Listą Wildsteina od nazwiska dziennikarza, który ją ujawnił.

  W obronie „Dziadów”

  30.01.1968 r. pod pomnikiem Adama Mickiewicza miała miejsce manifestacja studentów. Domagali się przywrócenia zdjętych z afisza Dziadów w reżyserii Kazimierza Dejmka. Za kulisami toczyła się walka moczarowców z ludźmi Gomułki.

  Rozwiązanie PZPR

  W nocy z 28 na 29 stycznia 1990 r. odbył się ostatni zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, a Mieczysław Rakowski wygłosił słowa, na które długo czekaliśmy: Sztandar Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej – wyprowadzić!

  Czesko-polska wojna o Zaolzie

  23.01.1919 roku, wykorzystując pełne zaangażowanie Polski w wojnę z Sowietami i łamiąc porozumienie z 05.11.1918 r., wojska czeskie wkroczyły na ziemie zamieszkiwanego przez Polaków Śląska Cieszyńskiego. Zajęły cały obszar Zaolzia