back to top
More

  Ordo Iuris

  Europejski rozbiór Polski

  W Unii Europejskiej trwają prace nad reformą unijnych traktatów. Wdrożenie proponowanych zmian będzie skutkować odebraniem Polsce suwerenności w wielu obszarach. Jakie zagrożenia na nas czekają? Jak możemy się przed tym bronić? Na ten temat mówił adw. Jerzy Kwaśniewski - prezes Ordo Iuris. Spotkanie miało miejsce 4 kwietnia w Koszalinie.

  Oni szantażowali Orbana. Polska kolejnym celem?

  Jerzy Kwaśniewski, prezes Instytutu Ordo Iuris, był gościem Pawła Chmielewskiego w programie "Ordo Iuris. W imię zasad". Tematem rozmowy były metody, jakimi Bruksela wywiera presję na kraje członkowskie, by podporządkowywały się krajom "starej Europy".

  Jesteśmy gotowi do nowej walki

  Ostatnie wybory parlamentarne pociągną za sobą znaczne zmiany w polskiej rzeczywistości. Możemy się spodziewać zaostrzenia lewicowego kursu w polityce. Zapewne utrudni to działanie wielu konserwatywnym środowiskom, zależnym od finansowania z budżetu państwa. Tym większa staje się rola niezależnych ośrodków, takich jak Instytut Ordo Iuris. O walce o zachowanie najważniejszych wartości w nowych realiach mówi adw. Jerzy Kwaśniewski, prezes Ordo Iuris.

  Ordo Iuris ma niezwłocznie opuścić budynek PAST-y!

  Zamieszczamy list mec. Jerzego Kwaśniewskiego, w którym informuje on o piśmie z dnia 1.08., od Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego, wzywającym do "niezwłocznego opuszczenia budynku PAST-y" - to smutne i skandaliczne zachowanie.

  Konferencja „Prawo do Życia czy prawo do aborcji?”. Wystąpienie adw. Jerzego Kwaśniewskiego

  Konferencja "Prawo do życia czy prawo do aborcji?". Uczestnicy dyskutowali o tym, w jaki sposób należy skutecznie chronić życie. Prezes Ordo Iuris - adw. Jerzy Kwaśniewski przedstawił prelekcję pt. "Źródła stanowienia prawa".

  Prezes Ordo Iuris ujawnia wstrząsające kulisy „tranzycji” płciowej

  Rozmowa Pospieszalskiego z prezesem Ordo Iuris Jerzym Kwaśniewskim

  Jak przejmowano prawa człowieka i jak je odzyskać?

  W jaki sposób niszczone są pojęcia podstawowe dla naszej cywilizacji? Jak się temu przeciwstawić?

  Rozmowa z prezesem Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.

  Jak powinna wyglądać konstytucja na miarę XXI wieku? Czy system trójpodziału władzy powinien ulec zmianie? Czy organizacje pozarządowe powinny mieć możliwość finansowania z pieniędzy publicznych? Co prezes Ordo Iuris myśli na temat skandalu, który wybuchł kilka miesięcy temu?