Zianon Pazniak, Można szybko skończyć z rosyjską okupacją Białorusi i reżimem Łukaszenki

Data

Polecamy

Kto stoi za ostatnimi wydarzeniami w Kosowie?

Za ostatnimi wydarzeniami w Kosowie, poza miejscowymi Serbami, może stać nie tylko Serbia, ale też Rosja. Powstanie nowego ogniska wojny w Europie osłabiłoby politykę sankcji wobec Moskwy. I osłabiłoby pomoc dla walczącej Ukrainy.

Aleja Obrońców Mariupola w Warszawie

W rosyjskiej niewoli wciąż znajduje się ponad 2500 bohaterskich obrońców Mariupola. Najwyższy czas upomnieć się o jeńców i upamiętnić poległych. Zmieńmy nazwę warszawskiej alei, z Armii Ludowej na Aleję Obrońców Mariupola.

Rosyjskie zasoby kadrowe w Europie

Największym bogactwem naturalnym Moskwy, poza ropą i gazem, jest rosyjska agentura ulokowana w strukturach władzy państw demokratycznych. Rosjanie mogą zorganizować pożar w amerykańskim terminalu LNG, strajk lub wymienić premiera.
Okupanci rosyjscy rządzą się na Białorusi jak u siebie. Rabują ludność, wykorzystują naszą infrastrukturę do agresji przeciwko Ukrainie. Ponad 50 000 Białorusinów było aresztowanych. Ponad 1000 nadal przebywa w areszcie.

Odezwa

Białoruś od 27. lat zmuszona jest znosić reżim promoskiewskiej okupacji wewnętrznej. 17. stycznia 2022 roku kraj nasz stał się też ofiarą zewnętrznej zbrojnej okupacji ze strony Rosji, która pod pozorem manewrów i za zgodą Łukaszenki wprowadziła na Białoruś swoje wojska, zajęła wszystkie znaczące obiekty militarne i cywilne oraz rozpoczęła przygotowania do inwazji na Ukrainę.

Okupanci rządzą się na naszej ziemi jak u siebie, rabują ludność, wykorzystują naszą infrastrukturę państwową do agresji wobec Ukrainy.

Wojsko białoruskie jest w trudnej sytuacji. Rosjanie usiłują wciągnąć je do wojny przeciwko Ukrainie, powołując się na sojusz z Łukaszenką.

W ciągu ostatnich miesięcy ponad 50 tysięcy Białorusinów zostało aresztowanych za udział w protestach. Przetrzymywanych jest więcej niż tysiąc więźniów politycznych. Białorusini są prześladowani za swój język i kulturę.

Ze strony promoskiewskiego reżimu spadają na nich bezwzględne, okrutne represje, które niszczą społeczeństwo obywatelskie Białorusi.

Białorusini są przeciwni okupantom, przeciwni Łukaszence i jego represyjnej władzy. Ich nienawiść do reżimu i do okupantów rośnie i lada chwila może nastąpić jej wybuch.

Mogą go wywołać zdecydowane działania białoruskiego wojska, które zwróci się w obronie Ojczyzny przeciwko okupantom rosyjskim i przekupnemu reżimowi Łukaszenki. Trzeba podejmować zdecydowane i szybkie działania:

1) Kategorycznie odmówić udziału w walce przeciwko Ukrainie. Odmówić przekroczenia granicy ukraińskiej wbrew presji wywieranej przez generałów na żołnierzy.

2) Aresztować generałów rosyjskich dowodzących białoruskim wojskiem.

3). Skierować białoruskie wojska na Mińsk i obalić juntę Łukaszenki.

4) Wziąć do niewoli lub zlikwidować okupantów rosyjskich na lotniskach w Lidzie, Łunincu, Maczuliszczach i innych wojskowych obiektach oraz przejąć kontrolę nad lotnictwem i kompleksami rakietowymi okupantów.

5) Rozdać broń białoruskim ochotnikom i partyzantom.

6) Włączyć się do walki narodu białoruskiego przeciwko okupantom o wolność Ojczyzny.

7) Zwrócić się do rosyjskich żołnierzy z apelem o zaprzestanie agresji i powrót do Rosji, bo im ta wojna nie jest potrzebna i nie mają powodu być na Białorusi.

8) Wystąpić zbrojnie – białoruska armia z narodem – przeciwko okupantom rosyjskim i przekupnemu reżimowi Łukaszenki, co przyśpieszy klęskę reżimu putinowskiego w Moskwie i zatrzyma agresję Moskwy wobec Ukrainy.

Niech żyje Białoruś! Sława Ukrainie!

13 marca 2022 r.

Zianon Pazniak

(w imieniu Białoruskiego Sekretariatu Narodowego „Wolna Białoruś”)

Ostatnie wpisy autora