More

  historia

  Unieważnianie dewizy „Bóg, Honor, Ojczyzna” w ramach realizacji oderwanego od wartości „XI przykazania” – „Nie bądź obojętny!”

  Spopularyzowane przez Mariana Turskiego XI przykazanie wykorzystywane jest do unieważniania Dekalogu i promocji przesłania „nie bądź obojętny” wykorzystywanego do niszczenia świata wartości cywilizacji chrześcijańskiej.

  Małgorzata Todd, Przełomy

  Europa Środkowa zasługuje na lepszy los, niż bycie rusko-pruską kolonią. Stwórzmy Rzeczpospolitą Wielu Narodów! Po ostatecznym rozgromieniu Imperium Zła, będzie to możliwe. Zdążymy do roku 2028?

  Witold Kieżun – Podział wpływów w III RP – fakty i mity

  Fragment debaty "Podział wpływów w III RP - fakty i mity" organizowanej przez Solidarną Polskę, w ramach projektu "25 lat po Okrągłym Stole".

  Dzisiejsze konsekwencje upadku I Rzeczpospolitej

  Rzeczpospolita upadła pod koniec XVIII wieku, ale groźne konsekwencje tego upadku ponosimy do dziś, a wykraczają one daleko poza Europę i nawet zagrażają istnieniu gatunku ludzkiego.

  Rewolucja a sprawa sumienia

  My nie zrobiliśmy sąsiadom rozbiorów, nie wymordowaliśmy żadnego narodu, nie wypędziliśmy Żydów, jak Anglicy, Francuzi, Hiszpanie i inne kraje Europy Zachodniej, Nie my wymyśliliśmy komunizm czy nazizm.

  Marcowe rocznice. Idea Jagiellońska.  

  W XIV wieku po raz pierwszy Polacy zrozumieli, że w tym najgorszym możliwym położeniu geopolitycznym - pomiędzy Niemcami a Rosją – są jeszcze inne narody skazane na to nieszczęście. I tylko ich trwała współpraca może je uchronić.

  Brzask Komunistycznej Partii Polski po medialnym upadku komunizmu

  Czy przy abdykacji z poszukiwania prawdy przez centra formowania elit kiedykolwiek poznamy prawdę o komunistach i ich roli w formowaniu nowego człowieka?

  Golgota Wschodu

  5. marca 1940 r. Stalin podpisał rozkaz wymordowania 25 700 obywateli ‐ polskich jeńców  wojennych, którzy po napaści ZSRR na Polskę 17. września 1939 r. zostali internowani m.in. w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku.