Jan Martini

Czy Ukraińcy na terenach okupowanych podzielą los Polaków w ZSRR?

Rosjanie są specjalistami od planowego rozwiązywania kwestii narodowych. Zaczynają od rusyfikacji, a kończą na eksterminacji milionów. Już widać, że na ziemiach włączonych do Rosji Ukraińcy zostaną poddani tej samej "procedurze".

Skąd się biorą przyjaciele Rosji?

Rosjanie kierują się tu wskazaniami chińskiego teoretyka wojny, Sun Tzu, metodami naukowymi moskiewskiej uczelni MGiMO i działaniami praktycznymi. Jeżeli nasz przyjaciel jest zagrożony przez konkurenta, wystarczy konkurenta otruć.

Rosyjskie zasoby kadrowe w Europie

Największym bogactwem naturalnym Moskwy, poza ropą i gazem, jest rosyjska agentura ulokowana w strukturach władzy państw demokratycznych. Rosjanie mogą zorganizować pożar w amerykańskim terminalu LNG, strajk lub wymienić premiera.

Triumf wczorajszej pierestrojki

Dziś wiemy, że jednym z celów pierestrojki było też przekonanie świata zachodniego, że komunizm nie stanowi już zagrożenia, a Rosję można z radością powitać w gronie państw cywilizowanych.

Oszustwo – rosyjska superbroń

Choć o Rosji wiemy już dużo, zachodni mężowie stanu (?) wciąż dają się oszukiwać. Czy, kiedy kagiebowsko – mafijna Rosja odsłoniła swe prawdziwe oblicze, przywódcy wolnego świata otrzeźwieją i zdobędą się na przeciwdziałanie?

Stronnictwo pruskie, a może ruskie?

Choć Donald Tusk jest postrzegany w Polsce jako reprezentant stronnictwa pruskiego, to w inauguracyjną podróż zagraniczną wybrał się do Moskwy. Po to, by wraz z Putinem poprawiać stosunki polsko-rosyjskie zepsute przez Kaczyńskich

Dzisiejsze konsekwencje upadku I Rzeczpospolitej

Rzeczpospolita upadła pod koniec XVIII wieku, ale groźne konsekwencje tego upadku ponosimy do dziś, a wykraczają one daleko poza Europę i nawet zagrażają istnieniu gatunku ludzkiego.

Dlaczego Rosja musi się bronić

Przywódcy radzieccy przewidywali, że imperialiści będą dążyć do obalenia władzy ludu, a ich kraj bezpieczny nie będzie, dopóki pozostanie choć jeden kraj kapitalistyczny.

Jan Martini, Rosja przewidywalna czy nieprzewidywalna (cz. 2)

Generał Patton: "Niestety, niektórzy z naszych przywódców są po prostu cholernymi durniami i nie mają pojęcia o historii Rosji".

Rosja nieprzewidywalna czy przewidywalna?

Wbrew zwyczajowej opinii parę osób dokładnie potrafiło przewidywać działania Rosji i jej przywódców. W Polsce do takich osób należał śp. Jerzy Targalski. W czasie II Wojny Światowej takimi ludźmi byli Churchill i generał Patton.