back to top
More

  Jan Martini

  Refleksje na koniec roku

  W dziejach Polski trudne czasy były właściwie zawsze, dlatego rok 2022 (podobnie jak 2020 i 2021) nie stanowi wyraźnego odstępstwa od normy. Nasi przodkowie w trudnych czasach jakoś sobie radzili, więc i my musimy sobie poradzić.

  Koniec „maskirowki” i niezrealizowany scenariusz

  Anatolij Golicyn w Oszustwie Pierestrojki napisał, że ludzie Zachodu w końcu się zorientują, że zostali oszukani. Zdadzą sobie sprawę z zagrożenia rosyjskiego, ale moment ten może przyjść zbyt późno, by się obronić. A może to już?

  Sowiecka manipulacja w BBC

  Klasyczny przykład manipulacji medialnej - telefony "widzów" do studia. Obok "listów do redakcji" najbardziej popularny sposób manipulacji.

  Reparacje – straciliśmy przez Niemców dużo więcej

  "Istnienie Polski jest nie do zniesienia, gdyż nie można go pogodzić z przetrwaniem Niemiec. Dla Rosji istnienie Polski jest jeszcze trudniejsze do zniesienia". Tak w 1920 twierdził niemiecki generał. Coś się zmieniło po 100 l.?

  Czy Ukraińcy na terenach okupowanych podzielą los Polaków w ZSRR?

  Rosjanie są specjalistami od planowego rozwiązywania kwestii narodowych. Zaczynają od rusyfikacji, a kończą na eksterminacji milionów. Już widać, że na ziemiach włączonych do Rosji Ukraińcy zostaną poddani tej samej "procedurze".

  Skąd się biorą przyjaciele Rosji?

  Rosjanie kierują się tu wskazaniami chińskiego teoretyka wojny, Sun Tzu, metodami naukowymi moskiewskiej uczelni MGiMO i działaniami praktycznymi. Jeżeli nasz przyjaciel jest zagrożony przez konkurenta, wystarczy konkurenta otruć.

  Rosyjskie zasoby kadrowe w Europie

  Największym bogactwem naturalnym Moskwy, poza ropą i gazem, jest rosyjska agentura ulokowana w strukturach władzy państw demokratycznych. Rosjanie mogą zorganizować pożar w amerykańskim terminalu LNG, strajk lub wymienić premiera.

  Triumf wczorajszej pierestrojki

  Dziś wiemy, że jednym z celów pierestrojki było też przekonanie świata zachodniego, że komunizm nie stanowi już zagrożenia, a Rosję można z radością powitać w gronie państw cywilizowanych.

  Oszustwo – rosyjska superbroń

  Choć o Rosji wiemy już dużo, zachodni mężowie stanu (?) wciąż dają się oszukiwać. Czy, kiedy kagiebowsko – mafijna Rosja odsłoniła swe prawdziwe oblicze, przywódcy wolnego świata otrzeźwieją i zdobędą się na przeciwdziałanie?

  Stronnictwo pruskie, a może ruskie?

  Choć Donald Tusk jest postrzegany w Polsce jako reprezentant stronnictwa pruskiego, to w inauguracyjną podróż zagraniczną wybrał się do Moskwy. Po to, by wraz z Putinem poprawiać stosunki polsko-rosyjskie zepsute przez Kaczyńskich