Jan Martini

Oszustwo – rosyjska superbroń

Choć o Rosji wiemy już dużo, zachodni mężowie stanu (?) wciąż dają się oszukiwać. Czy, kiedy kagiebowsko – mafijna Rosja odsłoniła swe prawdziwe oblicze, przywódcy wolnego świata otrzeźwieją i zdobędą się na przeciwdziałanie?

Stronnictwo pruskie, a może ruskie?

Choć Donald Tusk jest postrzegany w Polsce jako reprezentant stronnictwa pruskiego, to w inauguracyjną podróż zagraniczną wybrał się do Moskwy. Po to, by wraz z Putinem poprawiać stosunki polsko-rosyjskie zepsute przez Kaczyńskich

Dzisiejsze konsekwencje upadku I Rzeczpospolitej

Rzeczpospolita upadła pod koniec XVIII wieku, ale groźne konsekwencje tego upadku ponosimy do dziś, a wykraczają one daleko poza Europę i nawet zagrażają istnieniu gatunku ludzkiego.

Dlaczego Rosja musi się bronić

Przywódcy radzieccy przewidywali, że imperialiści będą dążyć do obalenia władzy ludu, a ich kraj bezpieczny nie będzie, dopóki pozostanie choć jeden kraj kapitalistyczny.

Jan Martini, Rosja przewidywalna czy nieprzewidywalna (cz. 2)

Generał Patton: "Niestety, niektórzy z naszych przywódców są po prostu cholernymi durniami i nie mają pojęcia o historii Rosji".

Rosja nieprzewidywalna czy przewidywalna?

Wbrew zwyczajowej opinii parę osób dokładnie potrafiło przewidywać działania Rosji i jej przywódców. W Polsce do takich osób należał śp. Jerzy Targalski. W czasie II Wojny Światowej takimi ludźmi byli Churchill i generał Patton.