back to top
More

    Konferencja „Prawo do Życia czy prawo do aborcji?”. Wystąpienie adw. Jerzego Kwaśniewskiego

    Konferencja "Prawo do życia czy prawo do aborcji?". Uczestnicy dyskutowali o tym, w jaki sposób należy skutecznie chronić życie. Prezes Ordo Iuris - adw. Jerzy Kwaśniewski przedstawił prelekcję pt. "Źródła stanowienia prawa".