back to top
More

    Jak przejmowano prawa człowieka i jak je odzyskać?

    W jaki sposób niszczone są pojęcia podstawowe dla naszej cywilizacji? Jak się temu przeciwstawić?

    Sejm odrzucił projekt ustawy „Legalna aborcja bez kompromisów”. Nie brakuje jednak głosów, że aborcja powinna być uznana za prawo człowieka. Takie podejście jest radykalnie sprzeczne z pierwotną wizją tych praw. Mimo to, na przestrzeni dziesięcioleci, podczas licznych konferencji międzynarodowe gremia forsowały swoje ideologiczne postulaty dotyczące m.in. zrównoważonego rozwoju czy ochrony klimatu.

    Na te pytania odpowiada mec. Jerzy Kwaśniewski, prezes Ordo Iuris. Zapraszamy na kolejny odcinek „Okna na front”.