More

    okrągły stół

    Okrągły Stół

    Przełom lat 1988/1989 był dla komunistów trudny. W ZSRR trwała pierestrojka. Gorbaczow zrywał z doktryną Breżniewa i nie zamierzał bronić systemu. Polscy komuniści musieli przeprowadzić reformy tak, żeby oddać i .. zachować władzę