More

  Okrągły Stół

  Strona głównaHistoriaOkrągły Stół

  Polecamy w dziale

  Konfederacja barska

  29.02.1768 w Barze na Podolu w obronie "wiary i wolności" zawiązana została konfederacja, przeciw Rosji i królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu. Była to ostatnia konfederacja szlachecka, ale też pierwsze powstanie narodowe

  24.02.1953 – komuniści mordują generała Augusta Fieldorfa „Nila”

  24.02.1953 roku w więzieniu na Rakowieckiej został zamordowany generał August Emil Fieldorf "Nil". Urodził się on 20.03.1895 roku w rodzinie krakowskiego kolejarza. Był wnukiem pochodzącego z Moraw sierżanta armii austriackiej.

  Białoruska Armia Narodowa

  23.02.1920 roku przedstawiciele Rzeczypospolitej Polskiej i Białoruskiej Republiki Ludowej podpisali w Rydze umowę - Białoruska Armia Narodowa pod wodzą St. Bułak-Bałachowicza miała walczyć ze wspólnym wrogiem, z Rosją Sowiecką.

  Koronacja Zygmunta Augusta na króla Polski

  20.02.1530 roku odbyła się koronacja 10-cio letniego Zygmunta Augusta, syna Zygmunta I i Bony Sforzy, na króla Polski. Jedyna w historii Rzeczpospolitej koronacja za życia urzędującego króla. Na nim wygasła dynastia Jagiellonów.
  Przełom lat 1988/1989 był dla komunistów trudny. W ZSRR trwała pierestrojka. Gorbaczow zrywał z doktryną Breżniewa i nie zamierzał bronić systemu. Polscy komuniści musieli przeprowadzić reformy tak, żeby oddać i .. zachować władzę

  6.02.1989 roku rozpoczęły się obrady okrągłego stołu, które potrwają do 5 kwietnia. 

  W ich trakcie przedstawiciele strony rządowej i opozycji oraz kościołów (Katolickiego i ewangelicko-augsburskiego) negocjowały przemiany ustrojowe w PRL. Zawarto kompromis, który umożliwił wybory czerwcowe a co za tym idzie początek demokratyzacji. Nie był to koniec PRL-u a jedynie początek końca. Jak do tego doszło?

  Przełom lat 1988/1989 był dla komunistów trudny. W Związku Radzieckim trwała pierestrojka a Gorbaczow wyraźnie zrywał z doktryną Breżniewa i nie zamierzał używać siły w celu obrony systemu. W Polsce trwały strajki związane z pogarszającą się sytuacją ekonomiczną. Poza ekonomicznymi opozycja podnosiła jednak także hasła polityczne. Domagano się legalizacji Solidarności, zniesienia cenzury, wolności słowa i zrzeszeń, demokratycznych wyborów…po długiej zimie nadchodziła wiosna. 

  Ekipa generała Jaruzelskiego zdawała sobie sprawę z nieuchronności reform. Zamierzała się jednak „podzielić” ich skutkami społecznymi z opozycją. przeczuwając wysokie koszty. Nie zamierzała rozstawać się z władzą. Dodatkowo nomenklatura planowała uwłaszczyć się na majątku narodowym i wejść w nową epokę kapitalistyczną, jako elita finansowa. 

  Do tego jednak potrzebne było porozumienie z opozycją, która stawała się coraz bardziej niebezpieczna.  Opozycjoniści jako warunek podjęcia rozmów domagali się legalizacji Solidarności. Nie zgadzali się również na to, aby to władza decydowała z kim będzie rozmawiać. 

  Jako mediatora wybrano Kościół, którego przedstawiciele doprowadzili do przełamania klinczu i rozpoczęcia obrad. Uroczysta inauguracja nastąpiła w Pałacu Namiestnikowskim (obecnie Prezydenckim). 

  Stół, przy którym usiadły obie strony był okrągły, aby symbolicznie zapewnić o równości wszystkich rozmówców. W trakcie serii debat ustalono ostatecznie zasady wyborów czerwcowych, które miały mieć charakter kontraktowy. 65% mandatów do Sejmu było zapewnionych dla PZPR-u i jego przybudówek w czymś na kształt systemu kurialnego, zaś pozostałe 35% mieli obsadzić kandydaci bezpartyjni. 

  Kazimierz Grabowski

  Skrócony link:
  https://abcniepodleglosc.pl/cs98

  Ostatnie wpisy autora

  Nowa Konstytucja