back to top
More

  O ekonomicznych podstawach Międzymorza, inwestycjach i roli instytucji finansowych (1)  

  Strona głównaABCO ekonomicznych podstawach Międzymorza, inwestycjach i roli instytucji finansowych (1)  

  Polecamy w dziale

  80. rocznica deportacji Tatarów Krymskich

  Mija 80. rocznica deportacji Tatarów Krymskich z ojczyzny. 18 maja 1944 r. zaczęto ich ładować do bydlęcych wagonów, by rozwieźć po różnych republikach azjatyckich. W trakcie tej akcji śmierć poniosła połowa narodu.

  Oświadczenie z okazji 80. rocznicy tragicznej daty ludobójstwa Tatarów krymskich  

  80 lat temu, 18 maja 1944 roku cała rdzenna ludność Krymu, Tatarzy Krymscy, młodzi i starzy, zostali przymusowo wysiedleni z ziemi ich przodków, Krymu, na podstawie fałszywego oskarżenia o kolaborację z faszystowskimi najeźdźcami.

  Idea budowy Pomnika Braterstwa Broni 1920 roku

  Moim marzeniem jest oparcie pamięci historycznej o te epizody, które łączą, a nie dzielą i skłócają nas w imię Kremla. Chciałbym dożyć czasów, gdy pomniki braterstwa broni 1920 roku staną w Warszawie, Kijowie, Rydze  i Mińsku.

  Jestem dumny z syna – wywiad z O. Maslakiem seniorem.

  Oleksandr Maslak był gorącym orędownikiem współpracy ukraińsko-polskiej. Zginął w 2017r. gdy wracał samochodem z konferencji poświęconej Międzymorzu. Wraz z nim zginęło trzech innych uczestników tej konferencji. Cześć ich pamięci!
  O potrzebie utworzenia związku politycznego - a jednocześnie obronnego sojuszu - złożonego z państw graniczących z zachodu z Rosją, Estonii, Łotwy, Litwy, Polski, Ukrainy oraz Rumunii, myślano już w roku 1918. Wtedy się nie udało.

  Główne tezy:

  1. Kreml używał i używa narzędzi ekonomicznych jako dodatkowego   komponentu siły dla utrwalania  uzależniania krajów Europy Środkowo Wschodniej. 
  2. Zniszczenie Rzeczpospolitej zaburzyło naturalny obieg gospodarczy kształtujący się setki lat w regionie. 
  3. Czas rozbioru Europy Środkowo Wschodniej przez Niemcy, Austro Węgry i Rosję zbudował mechanizmy obrotu finansowo gospodarczego uwzględniającego rolę ośrodków centralnych ośrodków administracyjno politycznych Imperiów. Zostały zniszczone bezpośrednie więzi między narodami Europy Środkowo Wschodniej.
  4. Po 1945 r. Kreml aktywnie tworzył sieć zależności gospodarczych, promując polityki rozwojowe osłabiające wzajemną bezpośrednią współpracę w regionie. Wytwórczość  w ramach RWPG  podporządkowane było potrzebom Moskwy. Kraje regionu rozwijały produkcję na rynek ZSRR, bez uwzględniania współtwórcy  regionalnej, wydłużania łańcuchów korzyści na rzecz konkurujących produktów. Stąd taka trudnić w wyzyskaniu synergii współpracy przewag komparatywnych.       
  5. . Po rozpadzie ZSRR otworzyło się okno możliwości by przywrócić zerwane więzi i bezpośrednie relacje między niepodległymi krajami Europy Środkowo Wschodniej bez konieczności pośrednictwa  ośrodków powiązanych z dawnymi imperiami państw państw zaborczych i okupacyjnych. Mimo pojawiania się nowych możliwości rozwijana była nadal infrastruktura wschód zachód. Rosło uzależnienie krajów regionu od surowców z ZSRR.
  6. Rozwinięcie współpracy gospodarczej jest niezbędne dla pełnego uniezależnienia się od wpływów Kremla i uzyskanie podmiotowości w relacjach z sojusznikami i partnerami zachodnimi.
  7. Ograniczeniem dla rozwoju współpracy gospodarczej są deficyty instytucjonalne i infrastrukturalne. Ich likwidacja wymaga woli politycznej, konsensusu często konkurujących środowisk politycznych w Krajach Międzymorza, determinacji i cierpliwości w realizacji projektów o długim i bardzo długim horyzoncie czasowym, oraz zapewnienia stabilnych źródeł finansowania w długim horyzoncie czasu znacznie przekraczającym horyzont wyborczy. 
  8. Idea Międzymorza nie jest projektem konkurencyjnym czy alternatywą, do członkostwa w UE i NATO, ale wzmocnieniem wschodniej perspektywy UE i NATO.

  Rys historyczny. Koncepcje współpracy regionalnej Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1918-1921. 

  Mariusz Patey
  Mariusz Patey
  Absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Publicysta specjalizujący się problematyce ekonomii Międzymorza, bezpieczeństwa energetycznego. Były doradca wojewody lubuskiego, były członek rad nadzorczych spółek prawa handlowego związanych z transportem, rozwiązaniami IT dla transportu.

  Ostatnie wpisy autora

  Nowa Konstytucja