5. Wybory bezpośrednie i pośrednie

Data

Polecamy

1. Komu ma służyć

Nowa konstytucja musi projektować państwo w jakim chcemy żyć. Zdolne do obrony przed zagrożeniem zewnętrznym, z rozwiniętą gospodarką i efektywnym zarządzaniem. Państwo najpełniej eksponujące interes narodu i wolność obywateli.

2. Wolność i Odpowiedzialność

Wolność i Odpowiedzialność – tak musi się nazywać jej duch. A to wyklucza biurokrację z roli czynnika organizującego zarządzanie państwem. To zaborcy wprowadzili w Polsce biurokrację, żeby podporządkować i wykorzystać nasz naród.

3. Preambuła i chrześcijańskie wartości

Preambuła aktualnej konstytucji: Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek. Nie ma wartości wspólnych wszystkim ludziom na świecie. Uniwersalnych, a nawet uniwersalistycznych. Jedyne, na co możemy się powołać, to wartości chrześcijańskie.
Rodzina i gmina - to są najważniejsze komórki społeczne w państwie. Rodzina gwarantuje rozwój człowieka, a prawidłowo funkcjonująca gmina chroni jego interesy, pieniądze i wolność. Dlatego na gminie musimy oprzeć strukturę państwa.

Najważniejszą komórką społeczną jest rodzina. A jej interes może być najskuteczniej realizowany w najbliższym otoczeniu czyli w gminie. Dlatego to gmina powinna stać się najważniejszą jednostką w strukturze całego państwa. Tu będziemy zbierać wszystkie podatki. Przeznaczymy je na finansowanie gminy, województwa i państwa.

Nawet mieszkańcy gminy, w ilości 10 tysięcy dorosłych obywateli, nie są w stanie bezpośrednio zarządzać sprawami i pieniędzmi gminy.  Ale w gminie ludzie rzeczywiście się znają, a duże pieniądze nie wypaczają idei wolnego wyboru. Zatem wybory powinny być bezpośrednie i jednomandatowe właśnie w gminie. Poza wójtem, skarbnikiem, sędzią pokoju i szeryfem, wybierzemy również swojego posła do sejmu wojewódzkiego.

Sejm wojewódzki w liczbie średnio 156 posłów będzie wybierał delegatów, posłów na sejm krajowy, w zależności od ilości mieszkańców danego województwa. Przy czym trzeba założyć minimum dwóch dla najmniejszego województwa. Zatem sejm walny będzie liczył 2 posłów z województwa opolskiego i 11 posłów z województwa mazowieckiego. Łącznie 78 posłów.

Senat natomiast, jako izba refleksji, powinien liczyć 32 posłów, po 2 pochodzących z wyborów bezpośrednich w każdym województwie.

Ostatnie wpisy autora