back to top
More

  1. Komu ma służyć

  -

  Zanim napiszemy nową konstytucję, musimy odpowiedzieć na podstawowe pytania.

  • Po pierwsze, dlaczego obecnie obowiązująca nie spełnia naszych oczekiwań?
  • Po drugie, dla kogo ma być napisana?
  • Po trzecie, jaki kształt państwa ma projektować i konstytuować?

  Po pierwsze, obecna konstytucja, betonująca umowę Okrągłego Stołu, czyli III RP, jest tak skonstruowana, żeby Polską nie dało się sprawnie zarządzać. Konstytuuje ona jedno – słabość naszego państwa korzystną dla nieformalnych grup interesu, władców III RP. To dla nich została napisana.

  W przypadku zagrożenia zewnętrznego, banda barbarzyńskich Hunów mogłaby splądrować nasz kraj aż po Wisłę (bez określania, z której strony), zanim zostałby rozstrzygnięty spór kompetencyjny pomiędzy prezydentem a ministrem obrony narodowej.

  Wewnątrz, policja działa bardziej jako aparat represji w stosunku do zwykłego obywatela, niż w jego obronie. Jeśli chcę zadbać o własne bezpieczeństwo, to powinienem wynająć prywatną agencję ochrony, bo sam nie mogę nawet bronić się zbyt mocno. Ale za to muszę płacić podatki na obrzydliwie rozrośniętą biurokrację, bez wpływu na jej liczebność.

  Po drugie, dla kogo ma być napisana nowa konstytucja. Obecna konstytucja nie została napisana narodu, prezydenta ani nawet dla premiera. Jest za to idealna dla niejawnych grup interesu, wewnętrznych i zewnętrznych. Włączając w to interes obcych państw, zainteresowanych permanentną słabością Polski.

  Jeżeli zatem mamy napisać nową konstytucję, to właśnie dla narodu. W jego interesie. Dla jego obrony wewnętrznej i zewnętrznej,  musi zapewniać sprawne zarządzanie państwem, gwarantować bezpieczeństwo zewnętrzne i wolności obywatelskie.

  Wolność i Odpowiedzialność – tak musi się nazywać jej duch. A to wyklucza biurokrację z roli czynnika organizującego zarządzanie państwem. To zaborcy wprowadzili w Polsce biurokrację, żeby podporządkować i wykorzystać nasz naród.
  Preambuła aktualnej konstytucji: Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek. Nie ma wartości wspólnych wszystkim ludziom na świecie. Uniwersalnych, a nawet uniwersalistycznych. Jedyne, na co możemy się powołać, to wartości chrześcijańskie.
  Jeżeli podatki zbierane są w gminie i przekazywane w określonych procentowo częściach na potrzeby województwa i państwa, właścicielem państwa są jego obywatele. Jeżeli podatki zbierane są odgórnie, to suwerenem jest partia władzy.
  Rodzina i gmina - to są najważniejsze komórki społeczne w państwie. Rodzina gwarantuje rozwój człowieka, a prawidłowo funkcjonująca gmina chroni jego interesy, pieniądze i wolność. Dlatego na gminie musimy oprzeć strukturę państwa.
  Wolność gospodarowania to oprócz wolności słowa najważniejsza składowa naszej indywidualnej wolności. Polscy przedsiębiorcy nie mogą być we własnym państwie traktowani gorzej niż obywatele i firmy obcych państw.
  Zasada pomocniczości to trzeci filar V Rzeczpospolitej. Wymusza efektywne gospodarowanie wspólnym dobrem. I związana jest ściśle ze zbieraniem wszelkich podatków przez gminy. Swoich pieniędzy nie marnujemy na rzeczy niepotrzebne.
  Prawo do posiadania broni i obrony miru domowego i ojczyzny, to IV filar naszej V Rzeczpospolitej. Prawo do obrony czynnej konstytuuje nam wolność osobistą. A obowiązkowe przeszkolenie wojskowe zapewnia nam niepodległość.
  Ani prezydent, ani rząd nie może wystąpić wbrew podstawowym interesom narodu polskiego. W sprawach podstawowych to my decydujemy poprzez instytucję referendum. Będzie ono miało charakter wiążący na każdym poziomie decydowania.
  1. Preambuła. 2. Wolność i Odpowiedzialność. 3. Zasady kardynalne: pomocniczość, likwidacja biurokracji, zniesienie przywilejów dla obcych firm, prawo do posiadania broni, nadrzędność polskiego prawa, referendum. Napiszmy konstytucję.