More

    Wasyl Buturlin

    Ugoda perejasławska

    Po 5 latach wyniszczającego powstania Chmielnickiego przeciw Koronie, 18 stycznia 1654 miało miejsce wydarzenie, które przeszło do historii jako ugoda perejasławska. Kozacy oddawali się pod opiekę cara, nieświadomi co ich czeka.