back to top
More

    Unia Hadziacka - Rzeczpospolita Trzech Narodów

    Unia Hadziacka – Rzeczpospolita Trzech Narodów

    16 września 1658 roku w Hadziaczu zostało zawarte porozumienie między Rzeczpospolitą Obojga Narodów a Hetmanatem, które przeszło do historii jako Unia Hadziacka. Do Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego dołączało Księstwo Ruskie