More

    PZPR

    Rozwiązanie PZPR

    W nocy z 28 na 29 stycznia 1990 r. odbył się ostatni zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, a Mieczysław Rakowski wygłosił słowa, na które długo czekaliśmy: Sztandar Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej – wyprowadzić!

    Brzask Komunistycznej Partii Polski po medialnym upadku komunizmu

    Czy przy abdykacji z poszukiwania prawdy przez centra formowania elit kiedykolwiek poznamy prawdę o komunistach i ich roli w formowaniu nowego człowieka?