back to top
More

    KRUS

    Wszyscy przedsiębiorcy powinni być w KRUS

    Polskim przedsiębiorcom, w tym przedsiębiorcom rolnym, potrzebny jest oddzielny system emerytalny. Uwzględniający to, że nadwyżki finansowe lokują we własnych firmach (gospodarstwach). Przechodząc na emeryturę, mogliby lepiej żyć.