back to top
More

  Wszyscy przedsiębiorcy powinni być w KRUS

  Strona głównaOpinieWszyscy przedsiębiorcy powinni być w KRUS

  Polecamy w dziale

  Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg!

  Po decyzji Sejmu o dalszych pracach o zabijaniu dzieci i wyjaśnieniach M. Morawieckiego, że "przez pomyłkę zagłosował przeciw", zapytajmy: jak ma na imię Twój bóg?, bo nasz Bóg mówi: Nie zabijaj!

  Żydowskie ludobójstwo

  Poniedziałkowa śmierć Polaka, cywilnego wolontariusza zabitego przez żołnierzy Izraela, przypomniała nam, co dzieje się od kilku miesięcy w Izraelu. A dzieje się ludobójstwo na miarę holokaustu - eksterminacja miejscowej ludności.

  Jezus zwyciężył

  Jezus zwyciężył - Jednego Serca Jednego Ducha 2014

  Podatek dochodowy zwany składką zdrowotną.

  Obiecanki cacanki, a głupiemu radość? Nie będzie dobrowolnego ZUS dla przedsiębiorców. Nie będzie likwidacji składki zdrowotnej. Podatek w wys. 10 mld zł, jakim obciążył ich PiS, będzie teraz trochę inaczej liczony.
  Polskim przedsiębiorcom, w tym przedsiębiorcom rolnym, potrzebny jest oddzielny system emerytalny. Uwzględniający to, że nadwyżki finansowe lokują we własnych firmach (gospodarstwach). Przechodząc na emeryturę, mogliby lepiej żyć.

  Ogłaszane są kolejne programy  gospodarcze, które  przewidują  przeniesienie rolników do ZUS. Po to, żeby wreszcie zaprowadzić sprawiedliwość społeczną. Jednak, chociaż ZUS zyskałby dodatkowe środki, jako przedsiębiorca uważam, że to zły pomysł.

  Chociaż polski system ubezpieczeń społecznych zawiera różne komponenty, na przykład ubezpieczenie zdrowotne, to w tym tekście zajmę się tylko ubezpieczeniami emerytalnymi dla przedsiębiorców. 

  Polskim przedsiębiorcom ( również przedsiębiorcom rolnym, rolnikom indywidualnym) potrzebny jest oddzielny system emerytalny, uwzględniający specyfikę ich aktywności zawodowej. Przedsiębiorcy prywatni, w przeciwieństwie do pracowników najemnych, lokują nadwyżki finansowe w swoich firmach, również w gospodarstwach rolnych.

  System ubezpieczeń powinien tę specyfikę uwzględnić. Postuluję przekształcenie KRUS w ubezpieczalnię dla wszystkich przedsiębiorców. Płaciliby składki niższe niż w ZUS,  ale w chwili przejścia na emeryturę musieliby uruchomić aktywa swoich firm w celu osiągnięcia stabilnego dochodu pasywnego. Można tego dokonać drogą sukcesji zarządzania w firmie, lub sprzedaży aktywów  w swoich podmiotach gospodarczych. Uzyskane ze sprzedaży  środki, przekazywane na ich indywidualne konto emerytalne, zwiększałyby istotnie poziom wypłacanych emerytur.

  Ubezpieczalnie powinny uruchomić platformę ułatwiającą kupno-sprzedaż aktywów. A także służyć doradztwem finansowym, ułatwiającym zorganizowanie środków finansowych dla kupujących.

  System powinien tak być skonstruowany, by każdy mógł wyliczyć w prosty sposób swoją emeryturę minimum, znając wysokość wkładu na koncie emerytalnym.

  Tu pojawia się pytanie, czy obecna  struktura  KRUS byłaby  przygotowana  na taką zmianę profilu działalności.  System racjonalizowałby gospodarkę rolną, jak również przyczyniał się do wzmocnienia małych i średnich firm przejmowanych przez młode pokolenie przedsiębiorców i rolników.

  Podobne rozwiązania istnieją na przykład w systemie holenderskim. Ubezpieczalnie obsługujące przedsiębiorców często mają wyspecjalizowane działy pomagające w wycenie i sprzedaży takich mikro i małych firm.

  Taki system przyczyniłby się do zredukowania dopłat z budżetu państwa. Państwo powinno dawać ubezpieczonym przedsiębiorcom możliwość wyboru ubezpieczalni.

  Jednak przed zapaścią obecnego systemu emerytalnego uchronić nas może tylko odpowiednia polityka rodzinna i odważne działania stymulujące długookresowy wzrost gospodarczy.

  Mariusz Patey

  Mariusz Patey
  Mariusz Patey
  Absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Publicysta specjalizujący się problematyce ekonomii Międzymorza, bezpieczeństwa energetycznego. Były doradca wojewody lubuskiego, były członek rad nadzorczych spółek prawa handlowego związanych z transportem, rozwiązaniami IT dla transportu.

  Ostatnie wpisy autora

  Nowa Konstytucja