back to top
More

  Fundamenty Państwa – Ordo Iuris i Collegium Intermarium zaczynają dyskusję o konstytucji

  Strona głównaIdeeFundamenty Państwa - Ordo Iuris i Collegium Intermarium zaczynają dyskusję o konstytucji

  Polecamy w dziale

  Wyzwania stojące przed Polską

  Musimy zrobić rachunek zysków i strat, nie dla formacji politycznej, nie dla własnego środowiska, nie pod kątem karier tych czy innych osób, ale dla dobra narodu i państwa. Powinniśmy przeanalizować ewentualne skutki wyjścia z UE.

  Refleksje na Boże Narodzenie

  Koniecznie karp, prezenty pod choinkę, jeszcze opłatek, odpalić kolędy i możemy świętować. Czym jest Boże Narodzenie dziś? Na naszych oczach upada cywilizacja zbudowana na nauce Chrystusa. Powrót do źródeł to jedyny nasz ratunek.

  Paweł Zastrzeżyński, Nim kur zapieje… (list otwarty do Prezydenta RP Andrzeja Dudy)

  PAD wbrew swoim zapowiedziom z kampanii wyborczej 2015, podpisał Ustawę o finansowaniu in vitro. Przeciwko było tylko 100 posłów PiS (194). Pozostali, jak MM byli za, lub wstrzymali się, jak JK. Dlaczego zostaliśmy oszukani? (red)

  Wszystkich Świętych Obcowanie

  1 listopada przypomina nam trzy prawdy. 1. Że święci nadal żyją, chociaż fizycznie nie ma ich już wśród nas. 2. Istnieje życie inne od tu i teraz. 3. A skoro tak, to istnieje dawca życia na tyle mocny, że pozwala umarłym żyć dalej.
  To przez długą majówkę nie odnotowaliśmy tego wcześniej. Kibicujemy Ordo Iuris w walce o przestrzeganie przez władze wykonawcze obowiązującego prawa. Teraz OI przechodzi na poziom wyżej - zaczyna myśleć o tworzeniu prawa - brawo!

  Poniżej zamieszczamy informację ze strony Ordo Iuris. Ocenę tego wydarzenia przedstawi autor naszego projektu nowej konstytucji Jan A. Kowalski w najbliższym felietonie sobotnim. Zapraszamy.

  • Instytut Ordo Iuris i Collegium Intermarium zainaugurowały cykl Narodowych Konsultacji Konstytucyjnych „Fundamenty Państwa”.
  • Pierwsze seminarium pt. „Ku wydoskonaleniu Konstytucji” miało miejsce w siedzibie CI.
  • W wydarzeniu wzięli udział m.in. prof. Anna Łabno, prof. Maria Gintowt-Jankowicz czy dr hab. Jacek Majchrowski.
  • Prelegenci ocenili 25 lat funkcjonowania polskiej Konstytucji i rozważyli zagadnienia możliwości jej korekty lub skuteczniejszego stosowania.
  • Tematy wystąpień dotyczyły m.in. rozumienia dobra wspólnego i godności człowieka oraz podziału władzy.

  STRONA NARODOWYCH KONSULTACJI KONSTYTUCYJNYCH

  Narodowe Konsultacje Konstytucyjne mają na celu pobudzenie debaty o stanie praworządności w Polsce. Pierwsze wydarzenie z cyklu dotyczyło zagadnień podstawowych z punktu widzenia ustroju Rzeczypospolitej.

  Seminarium otworzył prezes Ordo Iuris adw. Jerzy Kwaśniewski.

  – Debata nad wydoskonaleniem Konstytucji narodowej, nad wydoskonaleniem ustroju Rzeczypospolitej, powinna się odbyć z jak najszerszym udziałem Polaków, z pełnym zaangażowaniem nie tylko ekspertów-konstytucjonalistów. Powinniśmy też zachęcić do jak największego zaangażowania obywateli w kształtowanie ustroju naszego kraju – zaznaczył.

  O podstawach pojęcia dobra wspólnego w polskiej Konstytucji mówiła prof. Anna Łabno z Uniwersytetu Śląskiego.

  – O naszej tożsamości ustrojowej decyduje nie tylko obecna Konstytucja, ale też cała przeszłość, która w Konstytucji musi być uwzględniona, niekoniecznie w sposób bezpośredni, ale poprzez pewne odwołania czy interpretacje. Ugruntowanie dobra wspólnego w przeszłości jest bardzo istotną kwestią – podkreśliła konstytucjonalistka.

  Adw. dr Krzysztof Wąsowski zwrócił natomiast uwagę na konieczność skrócenia i uproszczenia Konstytucji. Mówił też o potrzebie powrotu do prawa naturalnego.

  – Od co najmniej kilkudziesięciu lat nie mamy czegoś takiego, jak prawo naturalne i zapanował w naszym systemie pozytywizm prawniczy. Przestała się dzisiaj liczyć norma, a panuje przepis, który ustala ten, kto ma większość. Dzisiaj jedynym punktem odniesienia dla prawników jest to, co zadecyduje prawodawca – zauważył generał Zakonu Rycerzy Jana Pawła II.

  Były sędzia Sądu Najwyższego dr hab. Jan Majchrowski zaznaczył z kolei, że pojęcie dobra wspólnego powinno być rozumiane przede wszystkim jako dobro tych, którzy poczuwają się do polskiej tożsamości.

  – Polska to tysiąc lat naszej tradycji i wspólnoty oraz dobra wspólnego, które staraliśmy się tworzyć. Jest to tysiąc lat wzlotów i upadków, walk, cierpień, chwały i dobrobytu. Te dzieje stanowią o naszej tożsamości. Polska to kraj nie wszystkich, ale tych, którzy wybrali ją sobie jako swoją Ojczyznę – stwierdził wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego.

  Uczestnicy debaty odnieśli się także do tematu trójpodziału władzy. Zwrócili uwagę na jego źródła oraz praktykę ustrojową.

  – Konstrukcja podziału władzy, jaką znają konstytucje współczesnych państw demokratycznych, zerwała z pewnym istotnym tłem, jakie było obecne, gdy o trójpodziale władzy pisał Monteskiusz i inni autorzy zajmujący się tym zagadnieniem. Podział władzy ma sens tylko wówczas, gdy wiąże się z podziałem suwerenności, natomiast, gdy zabraknie podziału suwerenności, podział władzy zaczyna się sypać i staje się tylko dodatkiem do Konstytucji – podkreślił dr Filip Ludwin, dziekan Wydziału Prawa Collegium Intermarium.

  Kwestię relacji pomiędzy władzami Polski a Unii Europejskiej skomentowała dr hab. Maria Gintowt-Jankowicz, była sędzia Trybunału Konstytucyjnego.

  – W Konstytucji nie jest nigdzie wyraźnie powiedziane, że Rzeczpospolita Polska może oddać część władzy organizacjom międzynarodowym. W tej materii mamy fundamentalny przepis art. 90, który mówi, że Polska może przekazać kompetencje organów publicznych w niektórych sprawach. Wobec tego, co się dookoła nas dzieje, gdyby więcej ludzi chciało czytać i rozumieć Konstytucję, to bylibyśmy w innym miejscu, również w kategoriach międzynarodowych – zaznaczyła.

  Ostatni panel dotyczył zagadnienia rozumienia przez Konstytucję pojęcia godności człowieka.

  – Godność nie jest konstrukcją wykreowaną przez prawodawcę. Jest ona cechą obiektywnie istniejącą, którą ustrojodawca przyjmuje do wiadomości. Powszechnie uznaje się, że jest to jeden z tych fragmentów Konstytucji RP, który wskazuje, że ponad ustawą zasadniczą istnieje jeszcze porządek ponadpozytywny, porządek prawa natury – zauważył dr Marcin Olszówka z Rządowego Centrum Legislacji.

  Kolejne debaty dotyczyć będą m.in. suwerenności i obronności, rodziny i małżeństwa, przedsiębiorczości czy praw i obowiązków Polonii. W cykl włącza się szereg organizacji społecznych, m.in. Stowarzyszenie KoLiber, Zakon Rycerzy Jana Pawła II, Ośrodek Analiz Cegielskiego, Konfederacja Kobiet RP, Młodzież Wszechpolska czy Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. ks. Piotra Skargi.

  https://ordoiuris.pl/edukacja/fundamenty-panstwa-inauguracja-narodowych-konsultacji-konstytucyjnych

  Ostatnie wpisy autora

  Nowa Konstytucja