Naukowcy z Polski i Litwy: Razem z Ukrainą

Data

Polecamy

Obrońmy lekarzy, którzy wbrew systemowi ratowali pacjentów!

W marcu 2020 roku nastąpił niesłychany atak na naszą wolność. Zamknięto nas w domach i pozbawiono prawa decydowania o własnym życiu. Dla rzekomego naszego dobra. Opłaciliśmy ten czas ogromną ilością nadwymiarowych zgonów. Znaleźli się jednak lekarze, którzy pomimo represji, pomagali pacjentom. Izby Lekarskie nadal ich prześladują, pomimo coraz liczniejszych dowodów na to, że to system się pomylił.

Wizyta Bidena – szansa dla Ukrainy i Polski

Wizyta Bidena na Ukrainie znaczy, że Ukraina nie zostanie przez USA porzucona dla obłaskawienia Rosji na wypadek starcia z Chinami. Polska gra tu rolę bazy wojskowej. Nie oczekujmy jednak, że USA rozwiążą wszystkie nasze problemy.

Jaskinie praworządności

Niemcy ustanowili sobie takie prawo, które pozwala złodziejowi po trzydziestu latach zatrzymać skradziony przedmiot i traktować go prawnie jako swój własny.
Razem potępiamy rosyjską agresję. Razem odrzucamy absurdalną ideologię, w imię której rosyjski agresor odmawia Ukrainie prawa do istnienia, samostanowienia i suwerenności. Razem jesteśmy z Ukrainą. 

Dzisiaj Ukraina stała się ofiarą największej agresji w historii Europy od zakończenia drugiej wojny światowej. Federacja Rosyjska po serii wrogich aktów, w tym aneksji części terytorium, bombarduje cele w całym kraju i wprowadza swoje wojska na teren Ukrainy. Tym samym Federacja Rosyjska łamie podstawowe zasady prawa narodów i prawa międzynarodowego, zrywa budowany od pokoleń pokój i pogrąża Europę w krwawym konflikcie.

Ukraina nie broni tylko samej siebie. Ukraina broni Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Mołdawii, Rumunii i pozostałych krajów Europy. Ukraina broni zasad, na których opiera się pokój w Europie: nienaruszalności granic, praw człowieka, demokracji, praworządności i dialogu.

Jako naukowcy z Polski i Litwy współpracujemy z kolegami w Ukrainie. Wiemy, jak wielki wkład wnoszą w rozwój nauki. Chcemy dalej wzmacniać więzi, które łączą nas z nimi. Wierzymy, że zasady naszej wspólnej pracy naukowej – rzeczowe i krytyczne myślenie oraz wzajemny respekt – okażą się silniejsze niż naga siła.

Dziś stajemy po stronie naszych ukraińskich Koleżanek i Kolegów, po stronie całej Ukrainy. Prosimy Koleżanki i Kolegów w świecie, aby dołączyli do nas.

Razem potępiamy rosyjską agresję. Razem odrzucamy absurdalną ideologię, w imię której rosyjski agresor odmawia Ukrainie prawa do istnienia, samostanowienia i suwerenności. Razem jesteśmy z Ukrainą. 

 • dr hab. Steffen Huber, prof. UJ, Instytut Filozofii UJ
 • dr hab. Dalius Viliūnas, Instytut Badań nad Kulturą Litewską, Wilno
 • dr Rūta Marija Vabalaitė, Instytut Badań nad Kulturą Litewską, Wilno
 • dr hab. Katarzyna Kotyńska, prof. IS PAN, Instytut Slawistyki PAN
 • dr Tomasz Hodana, Zakład Ukrainistyki, Wydział Filologiczny UJ
 • prof. dr hab. Leszek Sosnowski, prodziekan Wydziału Filozoficznego UJ
 • dr hab. Sebastian Kołodziejczyk, prof. UJ, Instytut Filozofii UJ
 • dr Živilė Pabijutaitė, Instytut Filozofii, Uniwersytet Wileński
 • prof. dr hab. Tomasz Kupś, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Jadwiga Guerrero van der Meijden, Instytut Filozofii UJ
 • dr Magdalena Ryszka-Kurczab, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • mgr Michał Heintze, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań
 • prof. dr hab. Marcin Karas, Instytut Filozofii UJ
 • prof. dr hab. Vytis Valatka, Vilnius Gediminas Technical University
 • dr hab. Michał Bohun, prof. UJ, Instytut Filozofii UJ
 • mgr Hanna Szabelska, badaczka samodzielna
 • mgr Maria Poszepczyńska, Instytut Filologii Klasycznej UW

Ostatnie wpisy autora