Naukowcy z Polski i Litwy: Razem z Ukrainą

Data

Polecamy

Koniec finlandyzacji, czas na NATO-izację!

Na szczycie NATO został wreszcie odrzucony relikt zimnej wojny - finlandyzacja. Finlandia została przyjęta do Sojuszu. Uznając prawo do niepodległości Ukrainy, Zachód wycofał pojęcie rosyjskiej strefy wpływów ze słownika polityki

Małgorzata Todd, Sondaże

Najbardziej przerażające jest te pozostałe 25% cymbałów

Europejskie embargo na rosyjską ropę … z wyłączeniem Węgier

Unia Europejska wprowadzając embargo na rosyjską ropę wyłączyła z tego Węgry. To przecież oznacza wyjątek dla rurociągów, przy zamknięciu rurociągu Przyjaźń zaopatrującego Polskę i Niemcy. Uczmy się od Viktora Orbana polityki.
Razem potępiamy rosyjską agresję. Razem odrzucamy absurdalną ideologię, w imię której rosyjski agresor odmawia Ukrainie prawa do istnienia, samostanowienia i suwerenności. Razem jesteśmy z Ukrainą. 

Dzisiaj Ukraina stała się ofiarą największej agresji w historii Europy od zakończenia drugiej wojny światowej. Federacja Rosyjska po serii wrogich aktów, w tym aneksji części terytorium, bombarduje cele w całym kraju i wprowadza swoje wojska na teren Ukrainy. Tym samym Federacja Rosyjska łamie podstawowe zasady prawa narodów i prawa międzynarodowego, zrywa budowany od pokoleń pokój i pogrąża Europę w krwawym konflikcie.

Ukraina nie broni tylko samej siebie. Ukraina broni Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Mołdawii, Rumunii i pozostałych krajów Europy. Ukraina broni zasad, na których opiera się pokój w Europie: nienaruszalności granic, praw człowieka, demokracji, praworządności i dialogu.

Jako naukowcy z Polski i Litwy współpracujemy z kolegami w Ukrainie. Wiemy, jak wielki wkład wnoszą w rozwój nauki. Chcemy dalej wzmacniać więzi, które łączą nas z nimi. Wierzymy, że zasady naszej wspólnej pracy naukowej – rzeczowe i krytyczne myślenie oraz wzajemny respekt – okażą się silniejsze niż naga siła.

Dziś stajemy po stronie naszych ukraińskich Koleżanek i Kolegów, po stronie całej Ukrainy. Prosimy Koleżanki i Kolegów w świecie, aby dołączyli do nas.

Razem potępiamy rosyjską agresję. Razem odrzucamy absurdalną ideologię, w imię której rosyjski agresor odmawia Ukrainie prawa do istnienia, samostanowienia i suwerenności. Razem jesteśmy z Ukrainą. 

 • dr hab. Steffen Huber, prof. UJ, Instytut Filozofii UJ
 • dr hab. Dalius Viliūnas, Instytut Badań nad Kulturą Litewską, Wilno
 • dr Rūta Marija Vabalaitė, Instytut Badań nad Kulturą Litewską, Wilno
 • dr hab. Katarzyna Kotyńska, prof. IS PAN, Instytut Slawistyki PAN
 • dr Tomasz Hodana, Zakład Ukrainistyki, Wydział Filologiczny UJ
 • prof. dr hab. Leszek Sosnowski, prodziekan Wydziału Filozoficznego UJ
 • dr hab. Sebastian Kołodziejczyk, prof. UJ, Instytut Filozofii UJ
 • dr Živilė Pabijutaitė, Instytut Filozofii, Uniwersytet Wileński
 • prof. dr hab. Tomasz Kupś, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Jadwiga Guerrero van der Meijden, Instytut Filozofii UJ
 • dr Magdalena Ryszka-Kurczab, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • mgr Michał Heintze, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań
 • prof. dr hab. Marcin Karas, Instytut Filozofii UJ
 • prof. dr hab. Vytis Valatka, Vilnius Gediminas Technical University
 • dr hab. Michał Bohun, prof. UJ, Instytut Filozofii UJ
 • mgr Hanna Szabelska, badaczka samodzielna
 • mgr Maria Poszepczyńska, Instytut Filologii Klasycznej UW

Ostatnie wpisy autora