Czesław Sobierajski, Hołd dla bohaterskiego Śląska

Data

Polecamy

Divini Redemptoris po latach

Marksizm jest najbardziej skodyfikowanym zapisem wizji budowy raju na Ziemi nie na podstawie naturalnych praw, a zasad wymyślonych przez kilku nawiedzonych autorów. Praktyka pokazała, że w drodze do wymyślonego raju stworzono bardzo realne piekło dla setek milionów ludzi.

Ósmy ogląd mądrości według Stanisława ze Skarbimierza – od strony powinności i poszanowania dobra wspólnego

Poniżej prezentujemy ósmy ogląd mądrości - o dobru wspólnym - Stanisława ze Skarbimierza, uczonego i doradcy królewskiego z XIV/XV wieku. Twórcy polskiej szkoły dyplomacji, prekursora prawa międzynarodowego oraz zasady tolerancji.

Instytucja rodziny i jej wrogowie. II RP, PRL, III RP (3)

Służby ZSRR od początku istnienia infiltrowały organizacje nauczycieli, pisarzy i publicystów. To mobilizacja narodu polskiego w obronie tradycyjnych wartości była przyczyną ich klęski w 1920. Postanowiły je podmienić na swoje.
Prezydent RP w uznaniu bohaterstwa powstańców śląskich i ludu śląskiego, heroicznie walczących z niemieckim zaborcą o polski Śląsk, podpisał projekt ustawy ustanawiającej "Narodowy Dzień Powstań  Śląskich" na 20 czerwca.

6 maja  delegacja  Województwa Śląskiego, której przewodniczyli wicewojewoda Jan Chrząszcz, marszałek Jakub Chełstowski, a delegacji województwa opolskiego wojewoda Sławomir  Kłosowski, udała się do Prezydenta RP Andrzeja Dudy, by przedstawić prośbę o podjęcie inicjatywy ustawodawczej dla ustanowienia święta ,,NARODOWEGO DNIA POWSTAŃ ŚLĄSKICH.

Pan Prezydent podziękował wszystkim za inicjatywę uhonorowania bohaterskich powstańców śląskich i ludu śląskiego heroicznie walczących z niemieckim zaborcą o polski Śląsk i podpisał projekt ustawy ustanawiającej „Narodowy Dzień Powstań Śląskich  Śląskich ” na 20 czerwca .

Podczas tego  spotkania Prezydent  Andrzej Duda szczegółowo motywował także wybór dnia w jakim nowe święto ma być obchodzone:

„To był bardzo ważny moment w historii Rzeczypospolitej – ten historyczny dzień 20 czerwca 1922 r., kiedy wojska polskie wreszcie wkroczyły na Górny Śląsk po to, by dzięki wielkiemu czynowi zbrojnemu trzech powstań śląskich, Polska mogła objąć tę ziemię w posiadanie, i aby ci wszyscy Polacy, Ślązacy, którzy tam o Polskę i za Polskę walczyli, mieli ten swój wielki i niezwykle ważny moment przyłączenia do ojczyzny w ramach kształtowania granic II Rzeczypospolitej, tego, można powiedzieć, ostatniego akordu kształtowania granic II Rzeczypospolitej”.

Projekt trafi teraz do Sejmu, a sama ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po ogłoszeniu. W uzasadnieniu projektu ustawy można przeczytać, że „tak wskazany termin vacatio legis, nie narusza zasady demokratycznego państwa prawnego i stworzy możliwość uczczenia po raz pierwszy Narodowego Dnia Powstań Śląskich już w 2022 r.”

Ostatnie wpisy autora