Czesław Sobierajski, Hołd dla bohaterskiego Śląska

Data

Strona głównaIdeeCzesław Sobierajski, Hołd dla bohaterskiego Śląska

Polecamy w dziale

Chrońmy nasze dzieci w przedszkolu, w szkole … i w Macdonaldzie

Demoralizacja narodu jest najprostszym i najtańszym sposobem na przejęcie jego państwa - zasobów materialnych i ludzkich. Sposobem na przekształcenie człowieka – dziecka bożego w niewolnika własnych żądz i światowych korporacji.

Franek Vetulani i Jan Hartman – wyznawcy 11 przykazania

Franek Vetulani jest najbardziej znanym studentem krakowskim ostatnich lat. Zawiesił tęczową flagę na Smoku Wawelskim. Obraża pamięć Jana Pawła II i Wandę Półtawską. Jego nihilizm uderza w polskie wartości. Bronią go profesorowie.

Związki zawodowe – między tradycją a wyzwaniami współczesności

Tylko 1,5 mln (na 17 mln prac.) to członkowie związków zawodowych. Liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wynosiła 1,3 mln, a 1,2 mln pracuje na umowę o pracę lub dzieło. Czy związki zawodowe powinny im pomóc?
Prezydent RP w uznaniu bohaterstwa powstańców śląskich i ludu śląskiego, heroicznie walczących z niemieckim zaborcą o polski Śląsk, podpisał projekt ustawy ustanawiającej "Narodowy Dzień Powstań  Śląskich" na 20 czerwca.

6 maja  delegacja  Województwa Śląskiego, której przewodniczyli wicewojewoda Jan Chrząszcz, marszałek Jakub Chełstowski, a delegacji województwa opolskiego wojewoda Sławomir  Kłosowski, udała się do Prezydenta RP Andrzeja Dudy, by przedstawić prośbę o podjęcie inicjatywy ustawodawczej dla ustanowienia święta ,,NARODOWEGO DNIA POWSTAŃ ŚLĄSKICH.

Pan Prezydent podziękował wszystkim za inicjatywę uhonorowania bohaterskich powstańców śląskich i ludu śląskiego heroicznie walczących z niemieckim zaborcą o polski Śląsk i podpisał projekt ustawy ustanawiającej „Narodowy Dzień Powstań Śląskich  Śląskich ” na 20 czerwca .

Podczas tego  spotkania Prezydent  Andrzej Duda szczegółowo motywował także wybór dnia w jakim nowe święto ma być obchodzone:

„To był bardzo ważny moment w historii Rzeczypospolitej – ten historyczny dzień 20 czerwca 1922 r., kiedy wojska polskie wreszcie wkroczyły na Górny Śląsk po to, by dzięki wielkiemu czynowi zbrojnemu trzech powstań śląskich, Polska mogła objąć tę ziemię w posiadanie, i aby ci wszyscy Polacy, Ślązacy, którzy tam o Polskę i za Polskę walczyli, mieli ten swój wielki i niezwykle ważny moment przyłączenia do ojczyzny w ramach kształtowania granic II Rzeczypospolitej, tego, można powiedzieć, ostatniego akordu kształtowania granic II Rzeczypospolitej”.

Projekt trafi teraz do Sejmu, a sama ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po ogłoszeniu. W uzasadnieniu projektu ustawy można przeczytać, że „tak wskazany termin vacatio legis, nie narusza zasady demokratycznego państwa prawnego i stworzy możliwość uczczenia po raz pierwszy Narodowego Dnia Powstań Śląskich już w 2022 r.”

Ostatnie wpisy autora