Czesław Sobierajski, Hołd dla bohaterskiego Śląska

Data

Polecamy

O Romanie Rybarskim, getcie ławkowym i II RP

W końcu lat dwudziestych XX w. odsetek studentów żydowskich na wydziałach prawa i medycyny sięgał 25%, przy 10% udziale w społeczeństwie. Polskie organizacje narodowe starały się ten stan rzeczy zmienić dla dobra narodu polskiego.

Dekalog Antoniego Kępińskiego a antykultura unieważniania 

Przenoszenie w stan nieszkodliwości szkodliwych społecznie autorytetów, nie jest, niestety, wdrażane do praktyki życia społecznego.

Przyczyny i skutki posiadania broni palnej w Polsce i na świecie. Zakończenie (6)

Broń nie jest dobra, ani zła. Jest z nami od zawsze. Na początku była kamieniem lub kijem. Dziś broń palna służy wyłącznie do zabijania, dlatego budzi skrajne emocje. Jednak służy też do obrony ojczyzny, co rozumieją żołnierze WOT
Prezydent RP w uznaniu bohaterstwa powstańców śląskich i ludu śląskiego, heroicznie walczących z niemieckim zaborcą o polski Śląsk, podpisał projekt ustawy ustanawiającej "Narodowy Dzień Powstań  Śląskich" na 20 czerwca.

6 maja  delegacja  Województwa Śląskiego, której przewodniczyli wicewojewoda Jan Chrząszcz, marszałek Jakub Chełstowski, a delegacji województwa opolskiego wojewoda Sławomir  Kłosowski, udała się do Prezydenta RP Andrzeja Dudy, by przedstawić prośbę o podjęcie inicjatywy ustawodawczej dla ustanowienia święta ,,NARODOWEGO DNIA POWSTAŃ ŚLĄSKICH.

Pan Prezydent podziękował wszystkim za inicjatywę uhonorowania bohaterskich powstańców śląskich i ludu śląskiego heroicznie walczących z niemieckim zaborcą o polski Śląsk i podpisał projekt ustawy ustanawiającej „Narodowy Dzień Powstań Śląskich  Śląskich ” na 20 czerwca .

Podczas tego  spotkania Prezydent  Andrzej Duda szczegółowo motywował także wybór dnia w jakim nowe święto ma być obchodzone:

„To był bardzo ważny moment w historii Rzeczypospolitej – ten historyczny dzień 20 czerwca 1922 r., kiedy wojska polskie wreszcie wkroczyły na Górny Śląsk po to, by dzięki wielkiemu czynowi zbrojnemu trzech powstań śląskich, Polska mogła objąć tę ziemię w posiadanie, i aby ci wszyscy Polacy, Ślązacy, którzy tam o Polskę i za Polskę walczyli, mieli ten swój wielki i niezwykle ważny moment przyłączenia do ojczyzny w ramach kształtowania granic II Rzeczypospolitej, tego, można powiedzieć, ostatniego akordu kształtowania granic II Rzeczypospolitej”.

Projekt trafi teraz do Sejmu, a sama ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po ogłoszeniu. W uzasadnieniu projektu ustawy można przeczytać, że „tak wskazany termin vacatio legis, nie narusza zasady demokratycznego państwa prawnego i stworzy możliwość uczczenia po raz pierwszy Narodowego Dnia Powstań Śląskich już w 2022 r.”

Ostatnie wpisy autora