More

  Kazimierz Grabowski

  Czesko-polska wojna o Zaolzie

  23.01.1919 roku, wykorzystując pełne zaangażowanie Polski w wojnę z Sowietami i łamiąc porozumienie z 05.11.1918 r., wojska czeskie wkroczyły na ziemie zamieszkiwanego przez Polaków Śląska Cieszyńskiego. Zajęły cały obszar Zaolzia

  Nędzny koniec góralskiego fuhrera, Wacława Krzeptowskiego

  Pochodził Wacław Krzeptowski ze znamienitego góralskiego rodu. Był działaczem SL. Nie słynął z inteligencji. Był za to rozrzutny, na 3.09.39 r wyznaczono licytację jego majątku. Za umorzenie długów zaczął kolaborować z Niemcami.

  Zniesienie Rady Nieustającej przez Sejm Czteroletni

  Powołana w trakcie sejmu rozbiorowego w 1775 roku na życzenie carycy Katarzyny II, wg projektu ambasadora rosyjskiego Ottona Magnusa von Stackelberga, miała nadzorować sytuację polityczną w Polsce zgodnie z rosyjskimi interesami.

  Ugoda perejasławska

  Po 5 latach wyniszczającego powstania Chmielnickiego przeciw Koronie, 18 stycznia 1654 miało miejsce wydarzenie, które przeszło do historii jako ugoda perejasławska. Kozacy oddawali się pod opiekę cara, nieświadomi co ich czeka.

  Prohibicja

  17.01.1920 roku weszła w życie 18. poprawka do Konstytucji USA. Zakazano produkcji i sprzedaży alkoholu. Jednocześnie napoje wyskokowe można było nadal legalnie spożywać. Rynek alkoholu przeniósł się do podziemia i nakręcił gangi.

  Iwan Groźny – bez strachu nie można utrzymać państwa

  Chociaż Iwan Groźny poprzez politykę terroru pozostawił państwo w stanie głębokiego kryzysu, to do dziś jest inspiracją dla kolejnych władców Rosji. Uważają tak, jak on, że państwem nie da się rządzić bez zastraszenia obywateli.

  Branka

  W nocy z 14 na 15 stycznia 1863 roku przeprowadzono w Warszawie brankę do armii rosyjskiej. Informacja o niej przedostała się do opinii publicznej. Większość zagrożonych poborem uciekła do lasów, co przyspieszyło wybuch Powstania.

  Zamach na ministra Pierackiego

  13 stycznia 1936 roku zapadł wyrok skazujący Ukraińców z OUN: S. Banderę, M. Łebeda i J. Karpynecia, będących inspiratorami zabójstwa ministra Pierackiego, na karę śmierci. Pieracki był zwolennikiem pojednania i dlatego zginął.

  Obowiązek szkolny

  12 stycznia 1808 roku Izba Edukacji Publicznej wprowadziła obowiązek szkolny dla dzieci od 7 do 14 lat. Był to efekt oświecenia, rewolucji francuskiej i wojen napoleońskich. Od tej pory wszyscy mieli być wolni, równi i braterscy.

  Umowa w Wołkowysku 1386

  Dla ówczesnych Polaków to Litwa była potęgą, a nie Moskwa. Unia z Litwą miała doprowadzić do powstania imperium, które zdominuje cały region i będzie w stanie pokonać wszelkie przeciwności. Tak oto narodziła się idea Międzymorza.