More

  Kazimierz Grabowski

  Unia Hadziacka – Rzeczpospolita Trzech Narodów

  16 września 1658 roku w Hadziaczu zostało zawarte porozumienie między Rzeczpospolitą Obojga Narodów a Hetmanatem, które przeszło do historii jako Unia Hadziacka. Do Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego dołączało Księstwo Ruskie

  Kampania Wrześniowa

  Dopiero brytyjska deklaracja pomocy Polsce z marca 1939 roku, odwzajemniona polską deklaracja, doprowadziła do zmiany niemieckich planów. Zamiast napaść na Francję, Hitler postanowił najpierw zniszczyć Polskę - wiernego sojusznika

  Operacja polska NKWD

  11.08.1937 ludowy komisarz NKWD Nikołaj  Jeżow, zwany ze względu na niski wzrost i okrucieństwo krwawym karłem, wydał rozkaz nr 00485. Rozpoczęła się Operacja Polska. Aresztowano, skazano i zamordowano co najmniej 111 000 Polaków.

  Bitwa Warszawska czyli cud nad Wisłą

  13 sierpnia 1920 roku na przedpolach Warszawy rozpoczęła się bitwa, nazywana później Bitwą Warszawską, bitwą na przedpolach Warszawy, bądź cudem nad Wisłą. Był to największy triumf polskiego oręża od czasów bitwy pod Wiedniem 1683

  Powstanie Warszawskie – jaka piękna katastrofa

  1 sierpnia 1944 roku o 17.00 wybuchło ostatnie z wielkich polskich powstań narodowych. Jego celem było wyzwolenie Warszawy i powitanie nadchodzącej Armii Czerwonej w charakterze gospodarzy. Miało to zapobiec sowietyzacji Polski.

  Przyczyny, postanowienia i konsekwencje Paktu Sikorski-Majski (30.07.1941)

  22 czerwca 1941 roku III Rzesza zaatakowała Związek Radziecki. Wielka Brytania natychmiast wykorzystała to do własnych celów, nawiązała współpracę z ZSRR. W konsekwencji również rząd RP został zmuszony do uregulowania stosunków.

  Polscy bohaterowie ponownie skazani na śmietnik historii? 

  Kilkanaście lat temu, jako uczeń gimnazjum, posadziłem dąb pamięci mojego pradziadka Kazimierza R. Grabowskiego, zamordowanego w Katyniu. W ten sposób przywróciłem go historii. Dziś ta sama szkoła ponownie wyrzuca go na śmietnik.

  Wyprawa kijowska 1920

  9 maja 1920 roku miała miejsce defilada zwycięstwa w Kijowie, Wojska Polskiego i armii Ukraińskiej Republiki Ludowej. Jednak wyparcie Armii Czerwonej i utworzenie niepodległej Ukrainy, sprzymierzonej z Polską, nie powiodło się.

  Mój Katyń

  Las katyński jest cichy, jakby zwierzęta bały się odezwać, nie chcąc niepokoić pomordowanych. Nie chcąc przeszkadzać w modlitwie za ich dusze. Najpierw pomodliłem się za mojego pradziadka, zabitego strzałem w potylicę.