back to top
More

  Jan III Sobieski zostaje królem Rzeczypospolitej

  Strona głównaHistoriaJan III Sobieski zostaje królem Rzeczypospolitej

  Polecamy w dziale

  Bitwa pod Cedynią

  24.06.972 r., pod Cedynią doszło do pierwszego polskiego zwycięstwa, potwierdzonego w źródłach pisanych. Bitwa zakończyła się rzezią niemieckich rycerzy. Jej przebieg opisał kronikarz Thietmar, syn ocalałego Zygfryda von Walbeck.

  Królestwo Kongresowe

  20.06.1815 roku proklamowano w Warszawie Królestwo Polskie, nazywane Królestwem Kongresowym. Było ono połączone z Imperium Rosyjskim unią personalną, wspólnym monarchą był Aleksander I z dynastii Romanowów.

  Proces szesnastu

  18.06.1945 roku rozpoczął się w Moskwie przed Kolegium Wojskowym Sądu Najwyższego ZSRR pokazowy proces przywódców Polskiego Państwa Podziemnego. Do historii przeszedł on jako proces szesnastu.

  Zjazd w Chęcinach

  14.06.1331 roku zakończyły się obrady wiecu na zamku w Chęcinach. W zjeździe wzięło udział rycerstwo z całego kraju. Uchwalono jednolite prawo, sądy i monetę, oraz uczyniono księcia Kazimierza, syna Łokietka, rządcą Wielkopolski.
  Na tron wstępował opromieniony chwałą wodza, który skutecznie gromił liczniejszego i silniejszego przeciwnika. Jako dowódca wojskowy wykazywał się wielkim talentem, umiejętnością przewidywania i przekuwania porażki w zwycięstwo.

  21.05.1674 roku panowanie rozpoczął Jan III Sobieski.

  Na tron wstępował opromieniony chwałą wodza, który skutecznie gromił liczniejszego i silniejszego przeciwnika. Jako dowódca wojskowy wykazywał się wielkim talentem, umiejętnością planowania i przewidywania, wykorzystywania nadarzającej się okazji, a nawet przekuwania porażki w zwycięstwo.

  Jakim był władcą?

  Z powodu trudnej sytuacji na kresach i osobistego udziału króla w walkach, koronacja odbyła się dopiero 2 lata później, 2.02.1676 roku.

  Rzeczpospolita toczyła w tamtym czasie wojnę z Imperium Osmańskim. W wyniku haniebnego traktatu w Buczaczu, podpisanego przez poprzednika Jana, nieudolnego Michała Korybuta Wiśniowieckiego, utraciła Podole wraz z Kamieńcem Podolskim i stała się lennikiem Wysokiej Porty. Czambuły tatarskie grabiły południowe kresy, biorąc tysiące ludzi w jasyr, a wojska sułtana zagrażały Lwowi i Krakowowi. Dzięki błyskotliwym zwycięstwom Sobieskiego zagrożenie zostało oddalone, a Kresy mogły odetchnąć.

  Chwilę odprężenia król próbował wykorzystać do podpisania z Turcją traktatu pokojowego i odzyskania Podola. Dzięki temu mógłby skierować swoją aktywność na północ. Tam bowiem rosła w siłę potęga domu brandenburskiego, wzmocnionego w latach wojny trzydziestoletniej i wiecznie szukającego okazji do połączenia swoich włości.

  Sobieski zamierzał inkorporować do Polski Prusy Książęce albo przynajmniej osadzić na tamtejszym tronie swojego syna Jakuba w charakterze lennika. W tym celu sprzymierzył się z Francją i niedawnym wrogiem Rzeczypospolitej, Szwecją. Niestety plany króla storpedowała Francja, która po rozejmie w Nijmagen dokonała reorientacji swojej polityki zagranicznej, wchodząc w sojusz z Brandenburgią. Jednocześnie Szwecja znacznie osłabiona po latach wojen z Rzeczpospolitą i Rosją, poniosła dotkliwą porażkę w Prusach, a jej wojska zostały doszczętnie rozbite.

  Dodatkowo w kraju rosła w siłę opozycja, składająca się przede wszystkim z najpotężniejszych magnackich rodów, na czele z litewskimi Pacami, która nie godziła się na przymierze ze Szwecją i wojnę z Brandenburgią, z którą niektórzy magnaci byli skoligaceni.

  Szlachta z kolei nie zgadzała się na podwyższanie podatków, które miały zostać przeznaczone na wzmocnienie i zwiększenie liczebności armii, co było konieczne w przypadku prowadzenia wojny napastniczej.

  W tej sytuacji Sobieski był zmuszony zmienić plany i zerwał z polityką profrancuską, za którą lobbowała jego ukochana żona Marysieńka. Zbliżył się do Austrii, z którą podpisał sojusz zaczepno-odporny wymierzony przeciwko Turcji. Kiedy Turcy zagrozili stolicy Imperium Habsburgów, Sobieski ruszył z odsieczą, odnosząc decydujące zwycięstwa pod Wiedniem i Parkanami.

  Planował osadzić swojego syna na tronie węgierskim. To się jednak nie udało z powodu polityki Karola Lotaryńskiego, który wyzwalane przez Polaków ziemie przyłączał od razu do Austrii. Dodatkowo szlachta, podburzana przez skłóconych z monarchą magnatów, występowała przeciwko przedłużającej się wojnie. Brakowało funduszy i szerzyła się dezercja. Król ponownie musiał zmienić plany.

  Tym razem jego wzrok padł na Mołdawię i Wołoszczyznę. Tereny te od wieków znajdowały się w orbicie wpływów Korony Królestwa Polskiego. Aby zdobyć sojuszników, przystąpił do Świętej Ligii, inspirowanej przez Watykan, a skierowanej przeciwko Turcji. Podpisał również traktat pokojowy z Rosją, w którym zrzekał się m.in. Kijowszczyzny i Ziemi Smoleńskiej, aby w ten sposób włączyć ją do sojuszu.

  Ponawiane w kolejnych latach wyprawy mołdawskie zakończyły się jednak niepowodzeniem. Uderzenia Polaków trafiały w próżnię. Skromne siły, które udało się zebrać, rozpraszały się w szerokim stepie, gdzie były nękane przez oddziały tureckie.

  Sobieski tracąc nadzieję na pomyślne rozstrzygnięcie wojny na polu bitwy, próbował wyrwać się ze Świętej Ligi, która służyła głównie interesom Austriaków i Wenecjan. Chciał  skierować się przeciwko Rosji, która przyjęła postawę wyczekującą, czekając aż jej odwieczni wrogowie – Polska i Turcja – wykrwawią się we wzajemnych walkach.

  Ponownie jednak natrafił na opór szlachty, a przede wszystkim magnaterii. Sobieskiemu nie pomogły nawet roszady na najwyższych, państwowych stanowiskach. Nominowani Sapiehowie, którzy mieli zastąpić Paców, momentalnie przeszli do opozycji. Król był coraz bardziej osamotniony i schorowany. Powoli wycofywał się z rządów, a rolę szarej eminencji przejęła jego żona Marysieńka, która miała ambicje zdobycia korony dla ich pierworodnego syna Jakuba.

  Jan III Sobieski planował wzmocnić władzę centralną i siłę państwa, ograniczyć liberum veto i samowolę magnaterii, wprowadzić elekcję vivente rege (za życia króla), ustanowić monarchię dziedziczną, stworzyć silną armię, która mogłaby stawić czoła agresywnym i zaborczym sąsiadom, wreszcie system sojuszy, który uczyniłby Rzeczpospolitą bezpieczną.

  Żaden z tych postulatów nie doczekał się realizacji. Jedyne co mu się udało, to modernizacja i reorganizacja armii. Jednak z powodu braku funduszy, pozostała niewielka i niezdolna do obrony największego państwa w Europie.

  Jan III Sobieski był poliglotą władającym kilkoma językami (w tym tureckim i tatarskim) i erudytą. Posiadał rozeznanie w wielu dziedzinach, od matematyki i inżynierię po filozofię i historię. Znał  osobiście najwybitniejsze umysły epoki. Korespondował z astronomem Heweliuszem, który zadedykował mu swoją książkę. Posiadał również imponujący, liczący 7 tysięcy tomów księgozbiór. Mówiono o nim, że nigdzie nie rusza się bez ciekawej lektury. Był wybitnym mecenasem nauki i sztuki, człowiekiem o szerokich horyzontach, który pod ciężarem nawy państwowej  nie zrealizował żadnej ze swoich ambitnych koncepcji.

  Do dziś pozostaje jednym z najsłynniejszych władców Rzeczpospolitej, choć jego legenda narodziła się dopiero w wieku następnym, w scenerii ogólnego upadku państwa. Bo to  za czasów Jana III Sobieskiego Rzeczpospolita przeżywała ostatnie chwile swojej chwały.

  Kazimierz Grabowski

  Skrócony link:
  https://abcniepodleglosc.pl/u2hn

  Ostatnie wpisy autora

  Nowa Konstytucja