Zatrzymać rosyjski terroryzm

Data

Strona głównaABCZatrzymać rosyjski terroryzm

Polecamy w dziale

Mickiewicz … Włada Mickiewicz

Włada ma 20 lata i studiuje w Polsce. Jest Polką z Białorusi, półsierotą. Przez uniwersytecką biurokrację nie dostała akademika. Nie może również liczyć na stypendium socjalne, bo otrzymała stypendium dla studentów zagranicznych.

Polityka węgierska po napaści Federacji Rosyjskiej na Ukrainę (2)

Węgierskie media przekonują, że mimo mało lojalnej postawy Budapesztu wobec Ukrainy i sojuszników z NATO, NATO obroni Węgry. Nawet wojska rosyjskie na przyszłej granicy to nie problem. Węgry mają 13000 żołnierzy zdolnych do walki!

Polityka węgierska po napaści Federacji Rosyjskiej na Ukrainę (1)

Krótkoterminowy zysk przesłania Węgrom refleksję nad zagrożeniem dla całej Europy Środkowej, gdyby Rosja pokonała Ukrainę. Hazard polityczny uprawiany przez rząd Viktora Orbána może się kiedyś obrócić przeciwko samym Węgrom.
Rosja musi wycofać swoje wojska z Ukrainy i wszystkich okupowanych przez nią obszarów. Wszelkie połowiczne rozwiązania wzmocnią Rosję i zachęcą do kolejnych wojen, jak to miało miejsce w przeszłości.

Świętym obowiązkiem wszystkich narodów obecnie jest pomóc walczącej Ukrainie. Pełnoskalowa wojna przeciwko Ukrainie, rozpoczęta przez Rosję 24 lutego 2022 r., poprzedzona była okupacją Krymu i części wschodniej Ukrainy w 2014 roku.

Rosyjskie wojny napastnicze toczyły się wcześniej  przeciwko Czeczeńskiej Republice Iczkerii rozpoczętej w 1994 r. oraz agresją na Gruzję w 2008 roku. Ciągłe  dyktowanie swojej woli republikom postsowieckim świadczy, że Rosja w dalszym ciągu jest nosicielem najgorszych tradycji rosyjskiego imperium i otwarcie je deklaruje. Moskwa dąży do wchłonięcia byłych republik sowieckich i zrekonstruowania Rosji na wzór Związku Sowieckiego.

Cały świat już się przekonał, że Rosjanie dokonują teraz ludobójstwa. Niestety, nie rozliczono Rosji sowieckiej z poprzednich przestępstw przeciwko ludzkości: milionów ofiar głodu na Ukrainie i Powołżu, setek tysięcy Polaków deportowanych oraz pomordowanych w latach 30. i 40. XX wieku i deportacji całego narodu Tatarów krymskich z Krymu w 1944 roku.

Pomimo rozpętania wspólnie z Hitlerem II wojny światowej, zamordowania 22 tys. polskich oficerów – jeńców wojennych, podbicia Litwy, Łotwy, Estonii, Besarabii, częściowo Finlandii, Rosja została zaliczona do grona głównych zwycięzców II wojny światowej. Tym samym zdradzono narody europejskie i pozwolono, by Rosja ustanowiła w nich swoje porządki, swój „ruskoj mir”. Nie zważając na miliony ofiar systemu sowieckiego, wolny świat wyraził zgodę, by Moskwa zajęła prestiżowe miejsce w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Pobłażanie FR i kolejnym jej zbrodniom popełnianym w zaatakowanych państwach: Mołdawii, Iczkerii (Czeczenii), Gruzji, Polsce (10 kwietnia 2010 r. – zniszczenie samolotu prezydenckiego z polską delegacją państwową), Syrii i Ukrainie (od 2014 r.) wręcz zachęcało Rosję do kolejnej agresji.

Retoryka Rosji od setek lat jest podobna: permanentne kłamstwa i obłuda, nienawiść do innych narodów.

Obecnie Rosja okupuje Białoruś i wbrew woli narodu białoruskiego wciąga ten kraj w swoją brudną wojnę. Jeśli pozwolimy Rosji na realizację jej polityki imperialnej, to zagrożona będzie cała ludzkość. Teraz pod przywództwem Putina Rosjanie niszczą na Ukrainie kolejne miasta i wioski oraz dążą do fizycznej likwidacji całego narodu ukraińskiego. Mordują ludność cywilną, rabują i gwałcą, nie oszczędzając nawet noworodków. Rosja nie honoruje żadnych konwencji międzynarodowych. Stosuje broń zakazaną przez traktaty: bomby kasetowe, termobaryczne, fosforowe, broń chemiczną oraz miny przeciwpiechotne.

Nikt na świecie nie może dziś twierdzić, że nie wie nic o popełnianych przez FR zbrodniach. Brak zdecydowanej reakcji oznacza współudział w tych przestępstwach.

Należy już dziś żądać rozliczenia wszystkich zbrodni Rosji, zarówno sowieckiej, jak i obecnej oraz wykluczenia jej i jej obywateli ze wszystkich gremiów międzynarodowych i społecznych. Trzeba doprowadzić do natychmiastowej rezygnacji ze wszystkich transakcji handlowych z Kremlem, by nie finansować wojny na Ukrainie i okupacji zagarniętych terytoriów. Należy  dostarczać Ukrainie broń i przeprowadzić szybkie przyjęcie jej do UE. Ten kraj się broni, więc każdy rodzaj uzbrojenia należy uznać za defensywny!

Rosja musi wycofać swoje wojska z Ukrainy i wszystkich okupowanych przez nią obszarów. Wszelkie połowiczne rozwiązania wzmocnią Rosję i zachęcą do kolejnych wojen, jak to miało miejsce w przeszłości.

Ukraina walczy o wolność nie tylko swoją, ale wszystkich wolnych narodów zgodnie ze starą dewizą: „Za wolność waszą i naszą”.

Ostatnie wpisy autora