Zatrzymać rosyjski terroryzm

Data

Polecamy

Kto stoi za ostatnimi wydarzeniami w Kosowie?

Za ostatnimi wydarzeniami w Kosowie, poza miejscowymi Serbami, może stać nie tylko Serbia, ale też Rosja. Powstanie nowego ogniska wojny w Europie osłabiłoby politykę sankcji wobec Moskwy. I osłabiłoby pomoc dla walczącej Ukrainy.

Aleja Obrońców Mariupola w Warszawie

W rosyjskiej niewoli wciąż znajduje się ponad 2500 bohaterskich obrońców Mariupola. Najwyższy czas upomnieć się o jeńców i upamiętnić poległych. Zmieńmy nazwę warszawskiej alei, z Armii Ludowej na Aleję Obrońców Mariupola.

Rosyjskie zasoby kadrowe w Europie

Największym bogactwem naturalnym Moskwy, poza ropą i gazem, jest rosyjska agentura ulokowana w strukturach władzy państw demokratycznych. Rosjanie mogą zorganizować pożar w amerykańskim terminalu LNG, strajk lub wymienić premiera.
Rosja musi wycofać swoje wojska z Ukrainy i wszystkich okupowanych przez nią obszarów. Wszelkie połowiczne rozwiązania wzmocnią Rosję i zachęcą do kolejnych wojen, jak to miało miejsce w przeszłości.

Świętym obowiązkiem wszystkich narodów obecnie jest pomóc walczącej Ukrainie. Pełnoskalowa wojna przeciwko Ukrainie, rozpoczęta przez Rosję 24 lutego 2022 r., poprzedzona była okupacją Krymu i części wschodniej Ukrainy w 2014 roku.

Rosyjskie wojny napastnicze toczyły się wcześniej  przeciwko Czeczeńskiej Republice Iczkerii rozpoczętej w 1994 r. oraz agresją na Gruzję w 2008 roku. Ciągłe  dyktowanie swojej woli republikom postsowieckim świadczy, że Rosja w dalszym ciągu jest nosicielem najgorszych tradycji rosyjskiego imperium i otwarcie je deklaruje. Moskwa dąży do wchłonięcia byłych republik sowieckich i zrekonstruowania Rosji na wzór Związku Sowieckiego.

Cały świat już się przekonał, że Rosjanie dokonują teraz ludobójstwa. Niestety, nie rozliczono Rosji sowieckiej z poprzednich przestępstw przeciwko ludzkości: milionów ofiar głodu na Ukrainie i Powołżu, setek tysięcy Polaków deportowanych oraz pomordowanych w latach 30. i 40. XX wieku i deportacji całego narodu Tatarów krymskich z Krymu w 1944 roku.

Pomimo rozpętania wspólnie z Hitlerem II wojny światowej, zamordowania 22 tys. polskich oficerów – jeńców wojennych, podbicia Litwy, Łotwy, Estonii, Besarabii, częściowo Finlandii, Rosja została zaliczona do grona głównych zwycięzców II wojny światowej. Tym samym zdradzono narody europejskie i pozwolono, by Rosja ustanowiła w nich swoje porządki, swój „ruskoj mir”. Nie zważając na miliony ofiar systemu sowieckiego, wolny świat wyraził zgodę, by Moskwa zajęła prestiżowe miejsce w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Pobłażanie FR i kolejnym jej zbrodniom popełnianym w zaatakowanych państwach: Mołdawii, Iczkerii (Czeczenii), Gruzji, Polsce (10 kwietnia 2010 r. – zniszczenie samolotu prezydenckiego z polską delegacją państwową), Syrii i Ukrainie (od 2014 r.) wręcz zachęcało Rosję do kolejnej agresji.

Retoryka Rosji od setek lat jest podobna: permanentne kłamstwa i obłuda, nienawiść do innych narodów.

Obecnie Rosja okupuje Białoruś i wbrew woli narodu białoruskiego wciąga ten kraj w swoją brudną wojnę. Jeśli pozwolimy Rosji na realizację jej polityki imperialnej, to zagrożona będzie cała ludzkość. Teraz pod przywództwem Putina Rosjanie niszczą na Ukrainie kolejne miasta i wioski oraz dążą do fizycznej likwidacji całego narodu ukraińskiego. Mordują ludność cywilną, rabują i gwałcą, nie oszczędzając nawet noworodków. Rosja nie honoruje żadnych konwencji międzynarodowych. Stosuje broń zakazaną przez traktaty: bomby kasetowe, termobaryczne, fosforowe, broń chemiczną oraz miny przeciwpiechotne.

Nikt na świecie nie może dziś twierdzić, że nie wie nic o popełnianych przez FR zbrodniach. Brak zdecydowanej reakcji oznacza współudział w tych przestępstwach.

Należy już dziś żądać rozliczenia wszystkich zbrodni Rosji, zarówno sowieckiej, jak i obecnej oraz wykluczenia jej i jej obywateli ze wszystkich gremiów międzynarodowych i społecznych. Trzeba doprowadzić do natychmiastowej rezygnacji ze wszystkich transakcji handlowych z Kremlem, by nie finansować wojny na Ukrainie i okupacji zagarniętych terytoriów. Należy  dostarczać Ukrainie broń i przeprowadzić szybkie przyjęcie jej do UE. Ten kraj się broni, więc każdy rodzaj uzbrojenia należy uznać za defensywny!

Rosja musi wycofać swoje wojska z Ukrainy i wszystkich okupowanych przez nią obszarów. Wszelkie połowiczne rozwiązania wzmocnią Rosję i zachęcą do kolejnych wojen, jak to miało miejsce w przeszłości.

Ukraina walczy o wolność nie tylko swoją, ale wszystkich wolnych narodów zgodnie ze starą dewizą: „Za wolność waszą i naszą”.

Ostatnie wpisy autora