Odezwa do narodu białoruskiego

Data

Strona głównaABCOdezwa do narodu białoruskiego

Polecamy w dziale

Mickiewicz … Włada Mickiewicz

Włada ma 20 lata i studiuje w Polsce. Jest Polką z Białorusi, półsierotą. Przez uniwersytecką biurokrację nie dostała akademika. Nie może również liczyć na stypendium socjalne, bo otrzymała stypendium dla studentów zagranicznych.

Polityka węgierska po napaści Federacji Rosyjskiej na Ukrainę (2)

Węgierskie media przekonują, że mimo mało lojalnej postawy Budapesztu wobec Ukrainy i sojuszników z NATO, NATO obroni Węgry. Nawet wojska rosyjskie na przyszłej granicy to nie problem. Węgry mają 13000 żołnierzy zdolnych do walki!

Polityka węgierska po napaści Federacji Rosyjskiej na Ukrainę (1)

Krótkoterminowy zysk przesłania Węgrom refleksję nad zagrożeniem dla całej Europy Środkowej, gdyby Rosja pokonała Ukrainę. Hazard polityczny uprawiany przez rząd Viktora Orbána może się kiedyś obrócić przeciwko samym Węgrom.
Odwieczny wróg Białorusi wdarł się do naszego domu. To nie są manewry armii. To jest rosyjska okupacja Białorusi i zagrożenie dla Ukrainy przez wojska pozorujące ćwiczenia wojskowe.

Odwieczny wróg Białorusi wdarł się do naszego domu. To nie są manewry wojskowe. To jest rosyjska okupacja Białorusi i zagrożenie dla Ukrainy przez wojska pozorujące ćwiczenia. Jeśli będziemy milczeć i nie stawimy oporu – możemy stracić nasz kraj.

Okupanci nie opuszczą naszej ziemi. Być może część z nich wyjedzie, jednak zostawiając na Białorusi czołgi, rakiety i broń. Mogą natychmiast wrócić, dopóki rządzi satrapa Łukaszenka.

Wzywam wszystkich Białorusinów, znajdujących się za granicą, do publicznego wyrażenia sprzeciwu wobec faktu interwencji i okupacji Białorusi przez wojska rosyjskie. Do żądania powstrzymania inwazji i wyprowadzenia wojsk okupacyjnych z Białorusi.

Proponuję białoruskim patriotom, by na terenie Ojczyzny rozpoczęli walkę partyzancką z okupantem. Takie działania zadecydują o wszystkim.

Problem rosyjskiej okupacji musi być nagłaśniany codziennie we wszystkich białoruskich mediach i we wszystkich białoruskich organizacjach.

Wzywam wszystkich do gotowości formowania białoruskich oddziałów ochotniczych za granicą. Tylko walka z najeźdźcą zapewni niepodległość naszej Ojczyźnie.

Niech żyje Białoruś!

Zianon Pazniak

(W imieniu Białoruskiego Narodowego Sekretariatu „Wolna Białoruś”)

8. lutego 2022 r.

Zianon Pazniak (ur. 1944) jest przewodniczącym Białoruskiego Frontu Narodowego (BFN) i Konserwatywno-Chrześciańskiej Partii – BFN. W latach 1988-91 pod jego przewodnictwem naród białoruski osiągnął niepodległość Białorusi. W latach 1990-95 był liderem opozycji demokratycznej w Radzie Najwyższej (parlamencie) Białorusi. Od 1996 r. jest na emigracji w Stanach Zjednoczonych i Polsce, gdzie kontynuuje działalność polityczną. Zianon Pazniak jest przewodniczącym Białoruskiego Narodowego Sekretariatu „Wolna Białoruś” – czasowego rządu Białorusi na uchodźstwie.

Ostatnie wpisy autora