back to top
More

  Odezwa do narodu białoruskiego

  Strona głównaABCOdezwa do narodu białoruskiego

  Polecamy w dziale

  80. rocznica deportacji Tatarów Krymskich

  Mija 80. rocznica deportacji Tatarów Krymskich z ojczyzny. 18 maja 1944 r. zaczęto ich ładować do bydlęcych wagonów, by rozwieźć po różnych republikach azjatyckich. W trakcie tej akcji śmierć poniosła połowa narodu.

  Oświadczenie z okazji 80. rocznicy tragicznej daty ludobójstwa Tatarów krymskich  

  80 lat temu, 18 maja 1944 roku cała rdzenna ludność Krymu, Tatarzy Krymscy, młodzi i starzy, zostali przymusowo wysiedleni z ziemi ich przodków, Krymu, na podstawie fałszywego oskarżenia o kolaborację z faszystowskimi najeźdźcami.

  Idea budowy Pomnika Braterstwa Broni 1920 roku

  Moim marzeniem jest oparcie pamięci historycznej o te epizody, które łączą, a nie dzielą i skłócają nas w imię Kremla. Chciałbym dożyć czasów, gdy pomniki braterstwa broni 1920 roku staną w Warszawie, Kijowie, Rydze  i Mińsku.

  Jestem dumny z syna – wywiad z O. Maslakiem seniorem.

  Oleksandr Maslak był gorącym orędownikiem współpracy ukraińsko-polskiej. Zginął w 2017r. gdy wracał samochodem z konferencji poświęconej Międzymorzu. Wraz z nim zginęło trzech innych uczestników tej konferencji. Cześć ich pamięci!
  Odwieczny wróg Białorusi wdarł się do naszego domu. To nie są manewry armii. To jest rosyjska okupacja Białorusi i zagrożenie dla Ukrainy przez wojska pozorujące ćwiczenia wojskowe.

  Odwieczny wróg Białorusi wdarł się do naszego domu. To nie są manewry wojskowe. To jest rosyjska okupacja Białorusi i zagrożenie dla Ukrainy przez wojska pozorujące ćwiczenia. Jeśli będziemy milczeć i nie stawimy oporu – możemy stracić nasz kraj.

  Okupanci nie opuszczą naszej ziemi. Być może część z nich wyjedzie, jednak zostawiając na Białorusi czołgi, rakiety i broń. Mogą natychmiast wrócić, dopóki rządzi satrapa Łukaszenka.

  Wzywam wszystkich Białorusinów, znajdujących się za granicą, do publicznego wyrażenia sprzeciwu wobec faktu interwencji i okupacji Białorusi przez wojska rosyjskie. Do żądania powstrzymania inwazji i wyprowadzenia wojsk okupacyjnych z Białorusi.

  Proponuję białoruskim patriotom, by na terenie Ojczyzny rozpoczęli walkę partyzancką z okupantem. Takie działania zadecydują o wszystkim.

  Problem rosyjskiej okupacji musi być nagłaśniany codziennie we wszystkich białoruskich mediach i we wszystkich białoruskich organizacjach.

  Wzywam wszystkich do gotowości formowania białoruskich oddziałów ochotniczych za granicą. Tylko walka z najeźdźcą zapewni niepodległość naszej Ojczyźnie.

  Niech żyje Białoruś!

  Zianon Pazniak

  (W imieniu Białoruskiego Narodowego Sekretariatu „Wolna Białoruś”)

  8. lutego 2022 r.

  Zianon Pazniak (ur. 1944) jest przewodniczącym Białoruskiego Frontu Narodowego (BFN) i Konserwatywno-Chrześciańskiej Partii – BFN. W latach 1988-91 pod jego przewodnictwem naród białoruski osiągnął niepodległość Białorusi. W latach 1990-95 był liderem opozycji demokratycznej w Radzie Najwyższej (parlamencie) Białorusi. Od 1996 r. jest na emigracji w Stanach Zjednoczonych i Polsce, gdzie kontynuuje działalność polityczną. Zianon Pazniak jest przewodniczącym Białoruskiego Narodowego Sekretariatu „Wolna Białoruś” – czasowego rządu Białorusi na uchodźstwie.

  Ostatnie wpisy autora

  Nowa Konstytucja