Odezwa do narodu białoruskiego

Data

Polecamy

Kto stoi za ostatnimi wydarzeniami w Kosowie?

Za ostatnimi wydarzeniami w Kosowie, poza miejscowymi Serbami, może stać nie tylko Serbia, ale też Rosja. Powstanie nowego ogniska wojny w Europie osłabiłoby politykę sankcji wobec Moskwy. I osłabiłoby pomoc dla walczącej Ukrainy.

Aleja Obrońców Mariupola w Warszawie

W rosyjskiej niewoli wciąż znajduje się ponad 2500 bohaterskich obrońców Mariupola. Najwyższy czas upomnieć się o jeńców i upamiętnić poległych. Zmieńmy nazwę warszawskiej alei, z Armii Ludowej na Aleję Obrońców Mariupola.

Rosyjskie zasoby kadrowe w Europie

Największym bogactwem naturalnym Moskwy, poza ropą i gazem, jest rosyjska agentura ulokowana w strukturach władzy państw demokratycznych. Rosjanie mogą zorganizować pożar w amerykańskim terminalu LNG, strajk lub wymienić premiera.
Odwieczny wróg Białorusi wdarł się do naszego domu. To nie są manewry armii. To jest rosyjska okupacja Białorusi i zagrożenie dla Ukrainy przez wojska pozorujące ćwiczenia wojskowe.

Odwieczny wróg Białorusi wdarł się do naszego domu. To nie są manewry wojskowe. To jest rosyjska okupacja Białorusi i zagrożenie dla Ukrainy przez wojska pozorujące ćwiczenia. Jeśli będziemy milczeć i nie stawimy oporu – możemy stracić nasz kraj.

Okupanci nie opuszczą naszej ziemi. Być może część z nich wyjedzie, jednak zostawiając na Białorusi czołgi, rakiety i broń. Mogą natychmiast wrócić, dopóki rządzi satrapa Łukaszenka.

Wzywam wszystkich Białorusinów, znajdujących się za granicą, do publicznego wyrażenia sprzeciwu wobec faktu interwencji i okupacji Białorusi przez wojska rosyjskie. Do żądania powstrzymania inwazji i wyprowadzenia wojsk okupacyjnych z Białorusi.

Proponuję białoruskim patriotom, by na terenie Ojczyzny rozpoczęli walkę partyzancką z okupantem. Takie działania zadecydują o wszystkim.

Problem rosyjskiej okupacji musi być nagłaśniany codziennie we wszystkich białoruskich mediach i we wszystkich białoruskich organizacjach.

Wzywam wszystkich do gotowości formowania białoruskich oddziałów ochotniczych za granicą. Tylko walka z najeźdźcą zapewni niepodległość naszej Ojczyźnie.

Niech żyje Białoruś!

Zianon Pazniak

(W imieniu Białoruskiego Narodowego Sekretariatu „Wolna Białoruś”)

8. lutego 2022 r.

Zianon Pazniak (ur. 1944) jest przewodniczącym Białoruskiego Frontu Narodowego (BFN) i Konserwatywno-Chrześciańskiej Partii – BFN. W latach 1988-91 pod jego przewodnictwem naród białoruski osiągnął niepodległość Białorusi. W latach 1990-95 był liderem opozycji demokratycznej w Radzie Najwyższej (parlamencie) Białorusi. Od 1996 r. jest na emigracji w Stanach Zjednoczonych i Polsce, gdzie kontynuuje działalność polityczną. Zianon Pazniak jest przewodniczącym Białoruskiego Narodowego Sekretariatu „Wolna Białoruś” – czasowego rządu Białorusi na uchodźstwie.

Ostatnie wpisy autora