Odezwa do narodu białoruskiego

Data

Polecamy

Maria Demidiuk, Wrażenia z pobytu w Polsce

Czerwono-czarna flaga kojarzy mi się z walką narodowowyzwoleńczą, protestami na Majdanie i nie ma znaczenia antypolskiego. Często się zdarza, że osoba dokonująca bohaterskich czynów, popełnia też zbrodnie. Powinniśmy je wyjaśniać.

Próby współpracy polskich i ukraińskich środowisk patriotyczno-narodowych w latach 1945-2022 (2)

Jednym z obszarów, który miał stale podzielić Polaków i Ukraińców jest historia. Oba narody, im dalej od tragicznych wydarzeń, tym bardziej idealizują swoich niezłomnych "bohaterów". Tworzą się mity, z którymi trudno jest walczyć.

Próby współpracy polskich i ukraińskich środowisk patriotyczno narodowych w latach 1945-2022 (1)

Polsko-ukraińskich stosunków nie da się zrozumieć bez znajomości historii. Walczyliśmy z sobą i urządzaliśmy mordy, ale w warunkach wspólnego zagrożenia potrafiliśmy współpracować. Te próby agentura rosyjska zawsze nazywała zdradą
Odwieczny wróg Białorusi wdarł się do naszego domu. To nie są manewry armii. To jest rosyjska okupacja Białorusi i zagrożenie dla Ukrainy przez wojska pozorujące ćwiczenia wojskowe.

Odwieczny wróg Białorusi wdarł się do naszego domu. To nie są manewry wojskowe. To jest rosyjska okupacja Białorusi i zagrożenie dla Ukrainy przez wojska pozorujące ćwiczenia. Jeśli będziemy milczeć i nie stawimy oporu – możemy stracić nasz kraj.

Okupanci nie opuszczą naszej ziemi. Być może część z nich wyjedzie, jednak zostawiając na Białorusi czołgi, rakiety i broń. Mogą natychmiast wrócić, dopóki rządzi satrapa Łukaszenka.

Wzywam wszystkich Białorusinów, znajdujących się za granicą, do publicznego wyrażenia sprzeciwu wobec faktu interwencji i okupacji Białorusi przez wojska rosyjskie. Do żądania powstrzymania inwazji i wyprowadzenia wojsk okupacyjnych z Białorusi.

Proponuję białoruskim patriotom, by na terenie Ojczyzny rozpoczęli walkę partyzancką z okupantem. Takie działania zadecydują o wszystkim.

Problem rosyjskiej okupacji musi być nagłaśniany codziennie we wszystkich białoruskich mediach i we wszystkich białoruskich organizacjach.

Wzywam wszystkich do gotowości formowania białoruskich oddziałów ochotniczych za granicą. Tylko walka z najeźdźcą zapewni niepodległość naszej Ojczyźnie.

Niech żyje Białoruś!

Zianon Pazniak

(W imieniu Białoruskiego Narodowego Sekretariatu „Wolna Białoruś”)

8. lutego 2022 r.

Zianon Pazniak (ur. 1944) jest przewodniczącym Białoruskiego Frontu Narodowego (BFN) i Konserwatywno-Chrześciańskiej Partii – BFN. W latach 1988-91 pod jego przewodnictwem naród białoruski osiągnął niepodległość Białorusi. W latach 1990-95 był liderem opozycji demokratycznej w Radzie Najwyższej (parlamencie) Białorusi. Od 1996 r. jest na emigracji w Stanach Zjednoczonych i Polsce, gdzie kontynuuje działalność polityczną. Zianon Pazniak jest przewodniczącym Białoruskiego Narodowego Sekretariatu „Wolna Białoruś” – czasowego rządu Białorusi na uchodźstwie.

Ostatnie wpisy autora