back to top
More

  Czy Koalicja 13 Grudnia będzie kontrolować przedsiębiorców prywatnych?

  Strona głównaOpinieCzy Koalicja 13 Grudnia będzie kontrolować przedsiębiorców prywatnych?

  Polecamy w dziale

  Czy leci z nami pilot?

  Dr Katarzyna Sójka, była MZ (PiS), zarzuciła PDT oszukiwanie Polaków. Gdy u śp. Sitka stwierdzono śmierć mózgu, podawano, że jego stan jest stabilny. Droga Pani, stan zmarłego jest stanem absolutnie stabilnym.

  Odbierzmy polskim żołnierzom karabiny!

  Aresztowanie polskich żołnierzy po oddaniu przez nich strzałów ostrzegawczych to skandal. Tym większy, że fakt został zatajony przez MON, a wystąpił 2 miesiące temu! Kto chce zniszczyć morale naszej armii?

  Przerywanie ciąży na żądanie już jest wprowadzane!

  30.05.2024, w przeddzień Dnia Dziecka, Minister Zdrowia wydała rozporządzenie o karach finansowych, a nawet zerwaniu umowy przez NFZ, dla szpitali, które odmówią przerwania ciąży. Czy to wstęp do wprowadzenia aborcji na życzenie?

  Tak dla CPK! Marszałek Hołownia jest za, a nawet przeciw :)

  Kilka godzin po happeningu "Tak dla CPK" marszałek Hołownia zaskoczył wszystkich. Z przeciwnika, stał się jego zwolennikiem. Dziwnym zwolennikiem. Poproszony o podpis pod projektem ... odmówił!
  Upartyjnienie Inspekcji Pracy może doprowadzić do wykorzystywania inspektorów pracy do szykanowania przedsiębiorców podejrzewanych o związki z opozycją, a inspektorów nieposłusznych partyjnym poleceniom eliminować.

  Koalicja 13 Grudnia przejmuje z pogwałceniem prawa wszelkie instytucje państwowe. Nowy rząd traktuje prawo jako narzędzie do kontrolowania wszystkich i wszystkiego. Tak jak rozumiano prawo w PRL i Związku Sowieckim. Ma poparcie polskich sądów, utworzonych przez pierwszą, sowiecką bolszewię i  ideologicznych instytucji UE. Jednak poza instytucjami istnieje też sfera działalności gospodarczej, uwolniona spod władzy ideologii po roku 1989, sektor prywatnych przedsiębiorców. Czy również tu może nastąpić atak? Poniżej publikujemy list do Prezydenta Andrzeja Dudy. Jego autor (nazwisko do wiadomości red.)  wskazuje na takie realne zagrożenie (red.)

  Dzień dobry

  Zwracam się do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z propozycjami rozważenia możliwości działań, które w moim przekonaniu mogą wzmocnić rolę Prezydenta w trwającym konflikcie konstytucyjnym, wywoływanym pozakonstytucyjnymi działaniami rządu 13 grudnia oraz marszałka Hołowni.

  Wydaje mi się, że w ten sposób przed zakończeniem kadencji Prezydent RP mógłby wspomóc działania samoorganizacji społecznej takie jak godnościowy ruch poparcia CPK, protesty rolników, obrony krzyża itp. 

  Pierwsza propozycja dotyczy powołania przez Prezydenta jako organu konsultacyjnego prezydenckiej Izby Reprezentantów społecznych, która by mogła opiniować wszelkie pozakonstytucyjne działania aktualnej większości parlamentarno-rządowej, a Prezydent – w zależności od swojej oceny – mógł by te opinie ogłaszać jako uzgodnione społecznie zarządzenia na zasadach określonych w art. 93 Konstytucji i tą drogą, jako organ powołujący Prezesa Rady Ministrów, zakazywać jednostkom organizacyjnym władzy wykonawczej podległym Prezydentowi z tego tytułu, w tym poszczególnym ministrom, podejmowanie jakichkolwiek czynności niezgodnych z Konstytucją. W przypadku powtarzających się działań naruszających normy konstytucyjne – po zaopiniowaniu przez prezydencką Izbę Reprezentantów społecznych – Prezydent mógł by zgłaszać do Sejmu wnioski o pociągnięcie do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu członka lub członków Rady Ministrów.  Ważne jest, aby do prezydenckiej Izby Reprezentantów społecznych, jako wyrażającej opinie tej części 10-milionowgo elektoratu Pana Prezydenta, która nie koniecznie odnajduje swoją reprezentację wśród polityków partii politycznych wybranych do Sejmu i Senatu – zapraszać przedstawicieli takich środowisk, które dążą do przezwyciężenia wojny polsko-polskiej, wzmocnienia organów Państwa, skupienia ich działalności na pozytywnym programie rozwoju gospodarki i wielowymiarowego wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa obywateli.

  Stąd bierze się też druga propozycja, która jest przypomnieniem zgłoszonego przed kilku laty wniosku o przejęcie Państwowej Inspekcji Pracy spod kontroli upartyjnionego Sejmu, a włączenie jej do urzędów prezydenckich, jak to zdawał się planować ś.p. Prezydent Lech Kaczyński.

  Jest to szczególnie pilne, ponieważ ogłoszenie przez Marszałka Hołownię desygnowania przez minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk dyrektora Departamentu Prawa Pracy w tym ministerstwie, Marcina Staneckiego na stanowisko Głównego Inspektora Pracy, może wskazywać na próbę pozaustawowego podporządkowania PIP rządowi za pośrednictwem MRPiPS. 

  Takie upartyjnienie Inspekcji Pracy może doprowadzić do wykorzystywania posłusznych inspektorów pracy do szykanowania podmiotów gospodarczych podejrzewanych o związki z opozycją parlamentarną, a inspektorów nieposłusznych partyjnym poleceniom – wyeliminować z PIP, która już obecnie przy rosnącej liczbie czynności dodatkowych i słabych motywacji finansowych cierpi na niedobór kadr.

  W tej sytuacji inicjatywa ustawodawcza Prezydenta RP o podporządkowaniu Inspekcji Pracy Prezydentowi przez włączenie Głównego Inspektora Pracy w skład Kancelarii Prezydenta RP w randze ministra – uprzedzająca działania powoływanego przez ministerstwo i Marszałka Hołownię zespołu do spraw reformy PIP – może zapobiec polityczno-partyjniackiemu wykorzystywaniu PIP.

  Skrócony link:
  https://abcniepodleglosc.pl/u3lp

  Ostatnie wpisy autora

  Nowa Konstytucja