More

  Jacek Musiał

  Europejski Zielony Ład (cz. 4)

  I pomyśleć, że to wszystko ma zostać zrealizowane do roku 2050, a nawet wcześniej. Rok 2050 kojarzy się z datą, kiedy w powieści Orwella Rok 1984 zaplanowano pełne zaprowadzenie nowomowy.

  Europejski zielony ład (cz. 3)

  Co do urzędników Unii Europejskiej, ale i unijnych naukowców i doradców tych urzędników, można co najwyżej mówić o braku należytej staranności w sprawdzeniu prawdziwości teorii globalnego ocieplenia od CO2

  Europejski Zielony Ład (cz. 2)

  Wygląda na to, że Energiewende, Europejski Zielony Ład i Fit for 55 pisane były pod dyktando Rosji, aby maksymalnie uzależnić Niemcy od rosyjskiego gazu. A potem, już rękami niemieckimi, uzależnić pozostałe kraje UE.

  Czy magazynowanie CO2 pod ziemią lub w oceanach ma sens?

  Człowiek emituje 1.2% CO2 znajdującego się w atmosferze. Duża część jest pochłaniana przez naturalne rezerwuary. Wzrost stężenia CO2 nie ma wpływu na klimat. Inwestowanie w jego podziemne magazynowanie nie ma najmniejszego sensu.

  Czy faktycznie CO2 powoduje intensyfikację powodzi? Alarmizm

  Kto potrafi zawładnąć czyimiś emocjami, ten ma władzę. Straszenie zmianami klimatu, powodziami, suszami, które z powodu produkcji CO2, mają nas wkrótce czekać, stało się podstawowym narzędziem walki o władzę wielkich grup interesu

  Europejski Zielony Ład – piramida kłamstwa (cz. 1)

  Spekulacyjny handel świadectwami emisyjnymi CO2 doprowadził do sytuacji, że UE wdała się w wykańczanie konkurencji wewnątrz UE pod pretekstem fałszywej teorii globalnego ocieplenia od węgla.

  Niebezpieczne pomysły IPCC składowania CO2 na lądzie i w oceanach

  Arrhenius 120 lat temu prorokował, że gdyby dwutlenek węgla miał taką moc, by powodować globalne ocieplenie, byłoby ono błogosławieństwem dla krajów, leżących w większych szerokościach geograficznych, jak np. Szwecja, Norwegia ...

  Prawo narodów do samostanowienia energetycznego

  Jednym ze sposobów minimalizacji wpływu człowieka na globalne ocieplenie jest fiskalizm, lecz nie ten skompromitowany, oparty o spekulację świadectwami emisyjnymi CO2.

  Jeszcze raz o podatkach

  W sferze ustanawiania i poboru podatków oczekiwana jest uczciwość. Nie można płacić podatków od kłamstwa, bo to jest oszustwo. Takim oszustwem jest spekulacyjny podatek od CO2.

  XV Europejski Kongres Gospodarczy 

  Unia Europejska stała się zakładnikiem własnej chciwości. Zgodziła się  na akceptację  kłamstwa ekologicznego CO2 dającego doraźnie rządom wpływy z podatków ze świadectw emisyjnych CO2.