Jacek Musiał

Alkoholizm europejski to wyraz dekadencji i droga do mnożenia złych decyzji polityków (nawiązanie do kłamstwa ekologicznego CO2), (cz. III)

W obliczu pogłębiającego się alkoholizmu europejskiego politycy i instytucje Unii Europejskiej przez ćwierć wieku, niczym inkwizycja, zajmowali się tematami zastępczymi, takimi, jak forsowanie fałszywej poprawności politycznej, moralnej i naukowej.

Alkoholizm europejski to wyraz dekadencji i droga do mnożenia złych decyzji polityków (nawiązanie do kłamstwa ekologicznego CO2), (cz. II)

Współczesne podatki od alkoholu i podatki od dwutlenku węgla opierają się na kłamstwach. To podstępna manipulacja - taka gra na sumieniu. Alkohol jest zły – więc usprawiedliwieniem jest podatek. CO2 jest (rzekomo) zły – więc usprawiedliwieniem miały być podatki.

Alkoholizm europejski to wyraz dekadencji i droga do mnożenia złych decyzji polityków (nawiązanie do kłamstwa ekologicznego CO2), (cz. I)

Alkoholizm tolerowany na najniższym - samorządowo-administracyjnym szczeblu to wyraz patologicznej demokracji. Na najwyższych stanowiskach urzędów państwowych i ponadpaństwowych wydaje się mieć związek z promowaniem jego podstępnych lobbystów.

Globalne ocieplenie – kto i dlaczego kłamie

Skutkiem rozpowszechniania kłamstwa dotyczącego przyczyn globalnego ocieplenia staje się deindustrializacja dużej grupy państw, rozbrojenie wobec otaczającego zagrożenia, uzależnienie od mocarstwa.

Poniżej progu konfliktu zbrojnego

Poza najgorszym z możliwych rozwiązań, czyli bezpośrednią konfrontacją militarną (w jaką ktoś próbuje uwikłać Zachód), istnieją też inne, niemilitarne, stare sprawdzone lub nowatorskie metody działań.

Panele fotowoltaiczne, czyli jak ogrzać klimat (na koszt Unii Europejskiej). Część IV

W poniższym, kolejnym artykule autorzy wyliczają, o ile bardziej, jakże modne obecnie panele fotowoltaiczne, powodują globalne ocieplenie w porównaniu do innych metod produkcji energii elektrycznej.

Panele fotowoltaiczne, czyli jak ogrzać klimat (na koszt Unii Europejskiej). Część III

Zrozumienie teorii globalnego ocieplenia od dwutlenku węgla wymaga znajomości praw fizyki i matematyki na poziomie gimnazjalnym, ale zrozumienie zaprzeczenia tej teorii może wymagać zdania matury rozszerzonej z tych przedmiotów.

Panele fotowoltaiczne, czyli jak ogrzać klimat (na koszt Unii Europejskiej). Część II

Autor wylicza, o ile bardziej, jakże modne obecnie panele fotowoltaiczne, powodują globalne ocieplenie w porównaniu do innych metod produkcji energii elektrycznej.

Panele fotowoltaiczne, czyli jak ogrzać klimat (na koszt Unii Europejskiej). Część I

Autor wyjaśnia fakty i obowiązujące w Unii Europejskiej przekłamania dotyczące globalnego ocieplenia oraz demaskuje intencje (niektórych) twórców teorii, według której globalne ocieplenie miałoby pochodzić od CO2.

Zanieczyszczenie atmosfery – niektóre aspekty Cz. II

Lobbyści gazu ziemnego zapewniają, że podczas spalania gazu ziemnego powstaje tylko nieszkodliwa para wodna i nieco dwutlenku węgla. Jakże mijają się z prawdą!