Prawo i Sprawiedliwość ostro krytykuje … własne decyzje

Data

Polecamy

Zielona rewolucja a bezpieczeństwo energetyczne Polski

Jesteśmy bombardowani informacjami, że bez znaczącego udziału OZE, nasza planeta jest skazana na zagładę klimatyczną. Jednak do tej pory nikt nie przedstawił dowodów na to, że bez użycia węgla mielibyśmy teraz chłodniejszy klimat.

Prawo narodów do samostanowienia energetycznego

Jednym ze sposobów minimalizacji wpływu człowieka na globalne ocieplenie jest fiskalizm, lecz nie ten skompromitowany, oparty o spekulację świadectwami emisyjnymi CO2.

Czy wyrok TSUE wywróci polski sektor bankowy?

Decyzja TSUE będzie miała znaczenie nie tylko dla osób, które zaciągnęły kredyty hipoteczne we frankach. Wyrok korzystny dla konsumentów, obciąży banki kwotą nawet 234 mld zł. Dlatego bankierzy już myślą, jak obciążyć tym klientów
Miały być łatwe pieniądze, a dostaliśmy kamienie milowe, zakaz sprzedaży samochodów spalinowych po 2035. Za zgodą PiS i Sejmu w 2021. Teraz PMM i marszałek Witek wystąpili z ostrą krytyką ... własnych decyzji. Jak to jest możliwe?

Prawie 3 lata temu, w czerwcu 2021 roku, polski parlament – głosami  posłów Prawa i Sprawiedliwości oraz Sojuszu Lewicy Demokratycznej – ratyfikował tzw. Fundusz Odbudowy. Miał on pomóc odbudować gospodarkę europejską dotkniętą pandemią Covid-19. Znaczne środki finansowe miały być przeznaczone głównie na inwestycje w odnawialne źródła energii, dalsze niwelowanie śladu węglowego oraz cyfryzację. 

Polscy i europejscy politycy zdecydowali, że 723 miliardy euro zostaną wpompowane w gospodarkę, a spłatą tych środków od 2028 roku będzie obciążony wspólny budżet Unii Europejskiej (w tym Polska) oraz pojedyncze państwa będące członkami. Polska miała otrzymać łącznie 36 miliardów euro w ramach Planu Odbudowy (nazywanego u nas Krajowym Krajem Odbudowy). Wielu wieszczyło, że Polska niebawem dokona „skoku w nadprzestrzeń”.

Euforia związana z uchwaleniem Planu Odbudowy skończyła się jednak szybko. W miarę upływu kolejnych miesięcy zaczynały do nas docierać informację, że wypłata środków będzie opóźniona, bo Polska musi spełnić wiele warunków. 

Okazało się, że każdy kij ma jednak dwa końce, że nie ma aktywów bez zobowiązań

Jednym z warunków otrzymania środków finansowych przez nasz kraj było dokonanie zmian w wymiarze sprawiedliwości. Kolejnymi były wprowadzenie podatku od właścicieli pojazdów spalinowych oraz opłaty od rejestracji tych aut. Łącznie jak wspomniał polski Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, Grzegorz Puda, nasz rząd zobowiązał się do przeprowadzenia 48 reform i 116 powiązanych z nimi kamieni milowych (pełna lista kroków milowych na stronie: https://www.gov.pl/attachment/e9154908-fc55-48b3-b765-1439b4b448ac).

Dodatkowo, w lipcu 2021 roku, Komisja Europejska opublikowała pakiet propozycji legislacyjnych, mających na celu realizację ambitnej polityki klimatycznej Unii Europejskiej (tzw. pakiet „Fit for 55). Działanie Komisji Europejskiej była pochodną decyzji Rady Unii Europejskiej z grudnia 2020 roku, zatwierdzającej nowy, bardziej ambitny cel redukcji gazów cieplarnianych w UE. 

Oznaczało to, że niebawem w Unii Europejskiej nastąpi odejście od węgla i samochodów spalinowych. Rząd polski kierowany przez Mateusza Morawieckiego zgodził się na taki scenariusz.

Rok temu zaczęły pojawiać się jednak pytania o koszty społeczne i gospodarcze zaakceptowanego już programu „Fit for 55”. O to, czy polski rząd znał je decydując się na akceptację planu. Rząd milczał. 

W ubiegłym tygodniu przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, na czele z premierem Morawieckim i marszałek Witek, dokonali ostrej krytyki, wynikającego z pakietu Fit for 55, zakazu sprzedaży aut spalinowych po roku 2035.  Zakaz ten może w nadchodzących latach bardzo niekorzystnie odbić się na polskim przemyśle motoryzacyjnym. Sektor ten, obok polskiego górnictwa, będzie zagrożony utratą tysięcy  miejsc pracy. Obecnie zatrudnionych jest w nim ok. 220 000 osób.

Zatem, czy politycy Prawa i Sprawiedliwości nie wiedzieli jakie będą skutki ich własnych decyzji? 

Jeśli wiedzieli, to  dlaczego zdecydowali się poprzeć zarówno Fit for 55 jak i Fundusz Odbudowy? 

MTC

Źródła:

Ostatnie wpisy autora