back to top
More

  Bitwa o handel

  Polecamy w dziale

  Jan III Sobieski zostaje królem Rzeczypospolitej

  Na tron wstępował opromieniony chwałą wodza, który skutecznie gromił liczniejszego i silniejszego przeciwnika. Jako dowódca wojskowy wykazywał się wielkim talentem, umiejętnością przewidywania i przekuwania porażki w zwycięstwo.

  Strajk dzieci we Wrześni 1901

  Po strajku szkolnym we Wrześni 1901 roku powstała Rota i wiersz dzieci wrześnieńskich: My z Tobą Boże rozmawiać chcemy, lecz «Vater unser» nie rozumiemy, i nikt nie zmusi nas Ciebie tak zwać, boś Ty nie Vater, lecz Ojciec nasz.

  Męczeństwo świętego Andrzeja Boboli

  16.05.1657 męczeńską śmierć poniósł Andrzej Bobola, drugi patron Polski. Po długich mękach został zamęczony przez kozaków. Pozostał wierny swojej wierze, której nie wyrzekł się nawet w obliczu nieludzkich tortur.

  Encyklika Rerum Novarum

  15.05.1891 roku papież Leon XIII ogłosił encyklikę Rerum Novarum (rzeczy nowe). Przeciwstawił postulatom marksistów i leseferystów przykazanie miłości i życia w zgodzie z wiarą katolicką, wbrew materializmowi i walce klas.
  13.04.1947 roku, od wystąpienia ministra przemysłu i handlu Hilarego Minca na plenum Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej rozpoczęła się "bitwa o handel". liczba prywatnych sklepów spadła ze 134 000 do 78 000 w 1949.

  13.04.1947 roku, od wystąpienia ministra przemysłu i handlu Hilarego Minca na plenum Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej rozpoczęła się „bitwa o handel”.

  Polegała ona na likwidacji prywatnej przedsiębiorczości i przejmowaniu przez państwo pełnej kontroli nad gospodarką. Oficjalnie walczono jednak ze „spekulacją”.

  W celu realizacji zaplanowanych działań 2 czerwca 1947 przyjęto trzy ustawy:

  1) w sprawie zwalczania drożyzny i nadmiernych zysków w obrocie handlowym;

  2) o obywatelskich komisjach podatkowych i lustratorach społecznych;

  3) o zezwoleniach na prowadzenie przedsiębiorstw handlowych i budowlanych.

  Państwo energicznie zabrało się do realizacji wyznaczonego celu. W teren ruszyły ekipy robotnicze i młodzieżowe z uprawnieniami komisji specjalnych, dla kontroli działalności handlu prywatnego. Uruchomiony został aparat skupu, ustalona została relacja cen podstawowych towarów przemysłowych i zastosowane zostało inne opodatkowanie elementów kapitalistycznych.

  W 1947 r. utworzono przedsiębiorstwo państwowe Powszechne Domy Towarowe (PDT), które w kolejnych latach zbudowało sieć kilkudziesięciu wielkich domów towarowych w 22 największych miastach. Powszechne Domy Towarowe były konkurencją dla małych sklepów prywatnych.

  Właścicielom sklepów, którzy zawyżali ceny, groziło do 5 lat więzienia. Narzędziem władz w walce z przedsiębiorcami były m.in. koncesja, domiar oraz utrudnienia przy zakupie towarów w hurtowniach, które zostały upaństwowione.

  W trakcie „bitwy o handel” liczba prywatnych sklepów spadła z ponad 134 tys. w 1947 do około 78 tys. w 1949. Spowodowało to ogromne braki towarów codziennego użytku, gdyż przez cały czas likwidowano o wiele więcej prywatnych placówek niż powstawało nowych – „uspołecznionych”.

  „Bitwa o handel” zdemolowała również dotychczasowy ruch spółdzielczy – powstały m.in. Centralna Spółdzielnia Spożywców „Społem” i Centrala Rolniczych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”.

  Kazimierz Grabowski

  Skrócony link:
  https://abcniepodleglosc.pl/grra

  Ostatnie wpisy autora

  Nowa Konstytucja