back to top
More

  Strajki w roku 1988

  Strona głównaHistoriaStrajki w roku 1988

  Polecamy w dziale

  Jan III Sobieski zostaje królem Rzeczypospolitej

  Na tron wstępował opromieniony chwałą wodza, który skutecznie gromił liczniejszego i silniejszego przeciwnika. Jako dowódca wojskowy wykazywał się wielkim talentem, umiejętnością przewidywania i przekuwania porażki w zwycięstwo.

  Strajk dzieci we Wrześni 1901

  Po strajku szkolnym we Wrześni 1901 roku powstała Rota i wiersz dzieci wrześnieńskich: My z Tobą Boże rozmawiać chcemy, lecz «Vater unser» nie rozumiemy, i nikt nie zmusi nas Ciebie tak zwać, boś Ty nie Vater, lecz Ojciec nasz.

  Męczeństwo świętego Andrzeja Boboli

  16.05.1657 męczeńską śmierć poniósł Andrzej Bobola, drugi patron Polski. Po długich mękach został zamęczony przez kozaków. Pozostał wierny swojej wierze, której nie wyrzekł się nawet w obliczu nieludzkich tortur.

  Encyklika Rerum Novarum

  15.05.1891 roku papież Leon XIII ogłosił encyklikę Rerum Novarum (rzeczy nowe). Przeciwstawił postulatom marksistów i leseferystów przykazanie miłości i życia w zgodzie z wiarą katolicką, wbrew materializmowi i walce klas.
  24.04.1988 roku zaczął się strajk załogi MPK w Bydgoszczy. Był to pierwszy z wielu strajków. Władza po raz pierwszy zareagowała nie tylko przemocą, ale też gestami pojednawczymi. Rodziła się koncepcja Okrągłego Stołu.

  24.04.1988 roku zaczął się strajk załogi MPK w Bydgoszczy domagającej się podwyższenia płac i obniżenia cen.

  Był to pierwszy z wielu strajków, które wybuchły w całej Polsce. Były one spowodowane pogarszającą się sytuacją gospodarczą kraju i nieudolnością władz.

  Władza po raz pierwszy zareagowała nie tylko przemocą i wzmożonymi represjami, ale również gestami pojednawczymi. Wynikało to z rozłamu wewnątrz kół rządowych i z chęci podzielenia się z opozycją odpowiedzialnością za tragiczny stan PRL końca lat 80-tych. Nie bez znaczenia była też próba poprawy wizerunku reżimu na Zachodzie, zapoczątkowana już we wrześniu 1985 roku spotkaniem szefa polsko-komunistycznej junty, gen. Jaruzelskiego, z eminencją drapieżnego kapitalizmu, Davidem Rockefellerem. 

  Prof. Antoni Dudek w książce „Reglamentowana Rewolucja. Rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 1988-1990” zwraca uwagę na to, że chociaż MSW uznało wiosenne strajki za porażkę opozycji, to jednak w resorcie pojawiły się analizy budzące niepokój władz. Stwierdzano w nich, że „w społeczeństwie narasta fala dużego niezadowolenia (…) może nastąpić silny, niekontrolowany wybuch społeczny o trudnych do przewidzenia skutkach ekonomicznych i politycznych”.

  Podobne stanowisko zajęła konferencja plenarna Episkopatu Polski, obradująca 2-3 maja 1988 r. na Jasnej Górze. W wydanym komunikacie końcowym czytamy: „Jedynym środkiem prowadzącym do przezwyciężenia kryzysu kraju jest dialog władz państwowych i reprezentatywnych grup społecznych. Według powszechnej opinii żaden rząd ani żaden obóz polityczny nie zdołają rozwiązać palących problemów naszego kraju bez szerokiego udziału społeczeństwa”.

  Rodziła się koncepcja Okrągłego Stołu.

  Kazimierz Grabowski

  Skrócony link:
  https://abcniepodleglosc.pl/wc12

  Ostatnie wpisy autora

  Nowa Konstytucja