back to top
More

    Konfederacja Wolność i Niepodległość

    Konfederacja Wolność i Niepodległość – stare strachy staruszków i nowy świat

    Najwyższy Czas, nomen omen, żeby Nowa Nadzieja, honorując wszelkie zasługi Ojców-Założycieli, uwzględniła w swoich kalkulacjach zmiany jakie się dokonały w świecie i zerwała ze starym myśleniem. Oby dokonało się to jak najszybciej