More

    kolej

    Rafał Zgorzelski, Strategiczna rola kolei dla bezpieczeństwa państwa

    Wojna na Ukrainie pokazuje jak ważną rolę pełni kolej w sytuacji zagrożenia. Ma ona istotne znaczenie dla suwerenności i rozwoju gospodarczego państwa. Inwestowanie w rozwój kolei i jej bezpieczeństwo ma fundamentalne znaczenie.