back to top
More

  Rafał Zgorzelski, Strategiczna rola kolei dla bezpieczeństwa państwa

  Strona głównaGospodarkaRafał Zgorzelski, Strategiczna rola kolei dla bezpieczeństwa państwa

  Polecamy w dziale

  Wywiad z prof. Grażyną Ancyparowicz, członkiem Rady Polityki Pieniężnej 2016–2022. 

  Przyjęcie euro, bez przygotowania fundamentów gospodarki, zahamuje inwestycje rozwojowe, a tym samym utrudni nam doganianie zamożnych państw europejskich. Łatwo to sprawdzić sięgając do statystyk.

  Dlaczego Ministerstwo Klimatu chce wykończyć nasz przemysł i nas?

  Minister Zielińska zapowiedziała przyspieszenie implementacji polsko-niemieckiej polityki energetyczno-klimatycznej. Oznacza to szybką likwidację polskich kopalń, wykończenie przemysłu, a dla nas podwyżki.

  Czy rząd Donalda Tuska planuje likwidację szpitali?

  Szpitale przestają wypłacać pensje lekarzom. To coraz częstsze przypadki. Mamy też nowy rządowy projekt ustawy - jeżeli będziemy chcieli się leczyć, to zapłacimy za to dodatkowo z własnej kieszeni.

  Z tygrysa Europy stajemy się żółwiem

  Źle się dzieje w polskiej gospodarce. PMI spadł do 45 pkt. Zmalało zatrudnienie w I kwartale. Sprzedaż detaliczna spadła w kwietniu o 7,3% r/r. Spadliśmy na ostatnie miejsce w Europie.
  Wojna na Ukrainie pokazuje jak ważną rolę pełni kolej w sytuacji zagrożenia. Ma ona istotne znaczenie dla suwerenności i rozwoju gospodarczego państwa. Inwestowanie w rozwój kolei i jej bezpieczeństwo ma fundamentalne znaczenie.

  Wojna na Ukrainie pokazuje jak ważną rolę pełni kolej w sytuacji zagrożenia państwa. Infrastruktura kolejowa odgrywa kluczową rolę w aspekcie cywilnym i militarnym. Ma istotne znaczenie dla suwerenności, niezależności oraz rozwoju gospodarczego każdego państwa. 

  Warto też podkreślić ważność transportu zasobów strategicznych, bez których nie jest możliwa skuteczna reakcja na różnego rodzaju kryzysy i zagrożenia. W przypadku wojny można tu wskazać chociażby na sprzęt wojskowy. Przewożenie go inną drogą niż kolejowa spowodowałby paraliż sieci transportowej. Wymusiłoby też zużycie ogromnych ilości paliwa, tak cennego już w miejscu działań bojowych. 

  W szerszym kontekście należy przytoczyć właśnie transport paliwa i innych surowców energetycznych, różnego rodzaju zaopatrzenia: jak żywność, pomoc humanitarna, medykamenty. 

  Transport kolejowy zapewnia również możliwość uporządkowanego przewożenia grup ludzi na duże odległości. W tym przypadku możemy mówić zarówno o wojskowych, jak i cywilach lub osobach rannych. Trzeba zauważyć, że wszystkie najważniejsze osoby publiczne, od premiera RP po prezydenta USA, które odwiedzały Kijów w trakcie toczącej się wojny, korzystały właśnie z transportu kolejowego, jako najmniej zawodnego i najbezpieczniejszego. 

  Dodatkowe aspekty związane z polską infrastrukturą kolejową w sytuacjach zagrożenia obejmują:

  • Bezpieczeństwo energetyczne: Polska jest ważnym ośrodkiem energetycznym w Europie, a infrastruktura kolejowa odgrywa istotną rolę w transporcie węgla, paliw oraz surowców do elektrowni i zakładów przemysłowych. W przypadku kryzysu energetycznego linie kolejowe są kluczowe dla zapewnienia ciągłości dostaw i funkcjonowania sektora energetycznego.
  • Współpraca międzynarodowa: infrastruktura kolejowa stanowi ważny element współpracy handlowej i logistycznej z innymi państwami. W przypadku kryzysów międzynarodowych, istnienie sprawnie działającej sieci kolejowej może być decydujące dla zapewnienia płynności handlu i kontaktów międzynarodowych.
  • Ochrona terytorialna i granic: Polska graniczy z kilkoma państwami.  Infrastruktura kolejowa w obszarach przygranicznych pełni istotną rolę w zapewnieniu monitorowania oraz szybkiej reakcji na potencjalne zagrożenia. Jest to szczególnie ważne w kontekście kontroli granic, przemieszczania jednostek wojskowych oraz szybkiej mobilizacji w przypadku potrzeby obrony terytorium państw NATO.
  • Rozwój regionalny: infrastruktura kolejowa w Polsce odgrywa istotną rolę w rozwoju regionalnym, umożliwiając szybsze i łatwiejsze połączenia między miastami i regionami. W sytuacjach kryzysowych może stanowić kluczowe narzędzie do szybkiego dostarczania pomocy humanitarnej, medycznej i wsparcia logistycznego dla różnych obszarów kraju.
  • Modernizacja i dostosowanie do nowych wyzwań: inwestycje w modernizację i rozbudowę infrastruktury kolejowej są kluczowe dla zwiększenia jej wydajności oraz odporności na różne rodzaje zagrożeń. Wykorzystanie nowoczesnych technologii, budowa tuneli i mostów kolejowych, poprawia bezpieczeństwo i efektywność transportu.

  Mając na względzie powyższe, można stwierdzić, że infrastruktura kolejowa nie tylko odgrywa fundamentalną rolę w logistyce cywilnej i militarnej, lecz jest także strategicznym filarem suwerenności, gospodarki i bezpieczeństwa państwa. Jej rozwój, modernizacja oraz utrzymanie, są kluczowe dla zapewnienia niezależności, mobilności oraz efektywności w przypadku sytuacji kryzysowych i stanów zagrożenia. Podobnie jak inwestowanie w bezpieczeństwo teleinformatyczne infrastruktury kolejowej, które jest niezmiernie istotne, zwłaszcza w kontekście rosnących zagrożeń cybernetycznych. 

  W przypadku polskiej kolei, inwestowanie w ochronę systemów teleinformatycznych ma fundamentalne znaczenie z kilku powodów:

  • Bezpieczeństwo operacyjne: systemy teleinformatyczne są kluczowym elementem zarządzania ruchem kolejowym, bezpieczeństwem podróżnych oraz transportem towarów. Ataki cybernetyczne mogą zagrażać integralności, dostępności i poufności tych systemów, co może prowadzić do poważnych zakłóceń w funkcjonowaniu kolei.
  • Ochrona danych osobowych: polskie koleje gromadzą i przetwarzają duże ilości danych osobowych, zarówno pasażerów, jak i pracowników. Zabezpieczenie tych informacji przed atakami cybernetycznymi jest kluczowe z punktu widzenia ochrony prywatności oraz zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych, takimi jak RODO.
  • Zagrożenia dla infrastruktury fizycznej: ataki cybernetyczne mogą nie tylko zakłócić pracę systemów teleinformatycznych, ale także stanowić zagrożenie dla samej infrastruktury fizycznej, np. sterując ruchem pociągów, semaforami czy systemami zabezpieczeń.
  • Znaczenie dla gospodarki i społeczeństwa: koleje są istotnym elementem transportu dla gospodarki i społeczeństwa. Zakłócenia w funkcjonowaniu sieci kolejowych mogą spowodować znaczne straty ekonomiczne, utrudnić życie codzienne podróżnym oraz przerwać łańcuchy dostaw.
  • Nasilenie ataków na sektor kolejowy: sektor kolejowy stał się celem coraz częstszych ataków cybernetycznych, co stanowi realne zagrożenie dla bezpieczeństwa infrastruktury. 

  Inwestowanie w bezpieczeństwo teleinformatyczne w sektorze kolejowym jest niezwykle ważne, mając na uwadze zarówno bezpieczeństwo podróżnych i danych, jak i ciągłość działania systemów transportowych. Zapewnienie wysokiego poziomu ochrony przed atakami cybernetycznymi jest także kluczowe dla zachowania niezawodności, bezpieczeństwa i efektywności kolei w Polsce.

  Rafał Zgorzelski

  (autor jest członkiem zarządu PKP S.A.)

  Ostatnie wpisy autora

  Nowa Konstytucja