Zianon Pazniak, Oświadczenie Białoruskiego Sekretariatu „Wolna Białoruś”

Data

Polecamy

Maria Demidiuk, Wrażenia z pobytu w Polsce

Czerwono-czarna flaga kojarzy mi się z walką narodowowyzwoleńczą, protestami na Majdanie i nie ma znaczenia antypolskiego. Często się zdarza, że osoba dokonująca bohaterskich czynów, popełnia też zbrodnie. Powinniśmy je wyjaśniać.

Próby współpracy polskich i ukraińskich środowisk patriotyczno-narodowych w latach 1945-2022 (2)

Jednym z obszarów, który miał stale podzielić Polaków i Ukraińców jest historia. Oba narody, im dalej od tragicznych wydarzeń, tym bardziej idealizują swoich niezłomnych "bohaterów". Tworzą się mity, z którymi trudno jest walczyć.

Próby współpracy polskich i ukraińskich środowisk patriotyczno narodowych w latach 1945-2022 (1)

Polsko-ukraińskich stosunków nie da się zrozumieć bez znajomości historii. Walczyliśmy z sobą i urządzaliśmy mordy, ale w warunkach wspólnego zagrożenia potrafiliśmy współpracować. Te próby agentura rosyjska zawsze nazywała zdradą
Białoruski Narodowy Sekretariat „Wolna Białoruś” oświadcza, że reprezentuje alternatywny rząd walczącej Republiki Białoruś i bierze odpowiedzialność za politykę białoruskiego sprzeciwu wobec okupantów rosyjskich.

W związku z okupacją Białorusi, inwazją zbrojnych sił Rosji na Ukrainę, a także niebezpieczeństwem wybuchu III wojny światowej – Białoruski Narodowy Sekretariat „Wolna Białoruś” oświadcza, że reprezentuje alternatywny rząd walczącej Republiki Białoruś i bierze odpowiedzialność za politykę białoruskiego sprzeciwu wobec okupantów rosyjskich.

Udzielamy poparcia wolnej Ukrainie i jej walce przeciwko agresorom rosyjskim. Oświadczamy, że rosyjskie wojska okupacyjne zostały sprowadzone na Białoruś dla wsparcia nieuznawanej przez naród białoruski i świat zachodni władzy Aleksandra Łukaszenki i służą realizacji agresywnej polityki Moskwy.

Oświadczamy, że działania promoskiewskiej grupy zebranej wokół Swietłany Cichanouskiej sprzyjają represjom i okupacji Białorusi przez Rosję Putina.

Wzywamy Białorusinów do jednoczenia się pod narodowym Biało-Czerwono-Białym Sztandarem, pod hasłami wolności, niepodległości i jedności Białorusinów w walce przeciwko okupacji moskiewskiej i przeciwko promoskiewskiemu antynarodowemu reżimowi Aleksandra Łukaszenki.

Niech żyje wolna, niepodległa Białoruś! Precz z okupantami moskiewskimi! Niech żyje Ukraina!

24 luty 2022 r.

Białoruski Narodowy Sekretariat „Wolna Białoruś”

(Koordynator BNS: Zianon Pazniak, <bielnacsak@gmail.com>)

Ostatnie wpisy autora