Zianon Pazniak, Oświadczenie Białoruskiego Sekretariatu „Wolna Białoruś”

Data

Polecamy

Kto stoi za ostatnimi wydarzeniami w Kosowie?

Za ostatnimi wydarzeniami w Kosowie, poza miejscowymi Serbami, może stać nie tylko Serbia, ale też Rosja. Powstanie nowego ogniska wojny w Europie osłabiłoby politykę sankcji wobec Moskwy. I osłabiłoby pomoc dla walczącej Ukrainy.

Aleja Obrońców Mariupola w Warszawie

W rosyjskiej niewoli wciąż znajduje się ponad 2500 bohaterskich obrońców Mariupola. Najwyższy czas upomnieć się o jeńców i upamiętnić poległych. Zmieńmy nazwę warszawskiej alei, z Armii Ludowej na Aleję Obrońców Mariupola.

Rosyjskie zasoby kadrowe w Europie

Największym bogactwem naturalnym Moskwy, poza ropą i gazem, jest rosyjska agentura ulokowana w strukturach władzy państw demokratycznych. Rosjanie mogą zorganizować pożar w amerykańskim terminalu LNG, strajk lub wymienić premiera.
Białoruski Narodowy Sekretariat „Wolna Białoruś” oświadcza, że reprezentuje alternatywny rząd walczącej Republiki Białoruś i bierze odpowiedzialność za politykę białoruskiego sprzeciwu wobec okupantów rosyjskich.

W związku z okupacją Białorusi, inwazją zbrojnych sił Rosji na Ukrainę, a także niebezpieczeństwem wybuchu III wojny światowej – Białoruski Narodowy Sekretariat „Wolna Białoruś” oświadcza, że reprezentuje alternatywny rząd walczącej Republiki Białoruś i bierze odpowiedzialność za politykę białoruskiego sprzeciwu wobec okupantów rosyjskich.

Udzielamy poparcia wolnej Ukrainie i jej walce przeciwko agresorom rosyjskim. Oświadczamy, że rosyjskie wojska okupacyjne zostały sprowadzone na Białoruś dla wsparcia nieuznawanej przez naród białoruski i świat zachodni władzy Aleksandra Łukaszenki i służą realizacji agresywnej polityki Moskwy.

Oświadczamy, że działania promoskiewskiej grupy zebranej wokół Swietłany Cichanouskiej sprzyjają represjom i okupacji Białorusi przez Rosję Putina.

Wzywamy Białorusinów do jednoczenia się pod narodowym Biało-Czerwono-Białym Sztandarem, pod hasłami wolności, niepodległości i jedności Białorusinów w walce przeciwko okupacji moskiewskiej i przeciwko promoskiewskiemu antynarodowemu reżimowi Aleksandra Łukaszenki.

Niech żyje wolna, niepodległa Białoruś! Precz z okupantami moskiewskimi! Niech żyje Ukraina!

24 luty 2022 r.

Białoruski Narodowy Sekretariat „Wolna Białoruś”

(Koordynator BNS: Zianon Pazniak, <bielnacsak@gmail.com>)

Ostatnie wpisy autora