back to top
More

  Zianon Pazniak, Oświadczenie Białoruskiego Sekretariatu „Wolna Białoruś”

  Strona głównaABCZianon Pazniak, Oświadczenie Białoruskiego Sekretariatu „Wolna Białoruś”

  Polecamy w dziale

  Jestem dumny z syna – wywiad z O. Maslakiem seniorem.

  Oleksandr Maslak był gorącym orędownikiem współpracy ukraińsko-polskiej. Zginął w 2017r. gdy wracał samochodem z konferencji poświęconej Międzymorzu. Wraz z nim zginęło trzech innych uczestników tej konferencji. Cześć ich pamięci!

  Czechy – zanik instynktu samozachowawczego czy adaptacja do spodziewanego zwycięstwa Rosji? 

  Czeskie złudzenie o dobrych stosunkach z ZSRR zakończone zostało komunistycznym przewrotem w 1948 r., a potem interwencją w 68. Choć obecne władze są przychylne PL i UA, postawa ta, wskutek kryzysu gospodarczego, może się zmienić

  O ekonomicznych podstawach Międzymorza, inwestycjach i roli instytucji finansowych w budowaniu fundamentu trwałej współpracy (2)

  W dobrze pojętym interesie własnym należy zrobić wszystko, aby Ukraina odzyskała okupowane przez Rosję tereny i trwale zniechęciła Kreml do zbrojnych agresji na kraje Międzymorza. Kolejne kroki wymagają odwagi i woli politycznej.

  O ekonomicznych podstawach Międzymorza, inwestycjach i roli instytucji finansowych (1)  

  O potrzebie utworzenia związku politycznego - a jednocześnie obronnego sojuszu - złożonego z państw graniczących z zachodu z Rosją, Estonii, Łotwy, Litwy, Polski, Ukrainy oraz Rumunii, myślano już w roku 1918. Wtedy się nie udało.
  Białoruski Narodowy Sekretariat „Wolna Białoruś” oświadcza, że reprezentuje alternatywny rząd walczącej Republiki Białoruś i bierze odpowiedzialność za politykę białoruskiego sprzeciwu wobec okupantów rosyjskich.

  W związku z okupacją Białorusi, inwazją zbrojnych sił Rosji na Ukrainę, a także niebezpieczeństwem wybuchu III wojny światowej – Białoruski Narodowy Sekretariat „Wolna Białoruś” oświadcza, że reprezentuje alternatywny rząd walczącej Republiki Białoruś i bierze odpowiedzialność za politykę białoruskiego sprzeciwu wobec okupantów rosyjskich.

  Udzielamy poparcia wolnej Ukrainie i jej walce przeciwko agresorom rosyjskim. Oświadczamy, że rosyjskie wojska okupacyjne zostały sprowadzone na Białoruś dla wsparcia nieuznawanej przez naród białoruski i świat zachodni władzy Aleksandra Łukaszenki i służą realizacji agresywnej polityki Moskwy.

  Oświadczamy, że działania promoskiewskiej grupy zebranej wokół Swietłany Cichanouskiej sprzyjają represjom i okupacji Białorusi przez Rosję Putina.

  Wzywamy Białorusinów do jednoczenia się pod narodowym Biało-Czerwono-Białym Sztandarem, pod hasłami wolności, niepodległości i jedności Białorusinów w walce przeciwko okupacji moskiewskiej i przeciwko promoskiewskiemu antynarodowemu reżimowi Aleksandra Łukaszenki.

  Niech żyje wolna, niepodległa Białoruś! Precz z okupantami moskiewskimi! Niech żyje Ukraina!

  24 luty 2022 r.

  Białoruski Narodowy Sekretariat „Wolna Białoruś”

  (Koordynator BNS: Zianon Pazniak, <bielnacsak@gmail.com>)

  Ostatnie wpisy autora

  Nowa Konstytucja