Zianon Pazniak, Oświadczenie Białoruskiego Sekretariatu „Wolna Białoruś”

Data

Strona głównaABCZianon Pazniak, Oświadczenie Białoruskiego Sekretariatu „Wolna Białoruś”

Polecamy w dziale

Mickiewicz … Włada Mickiewicz

Włada ma 20 lata i studiuje w Polsce. Jest Polką z Białorusi, półsierotą. Przez uniwersytecką biurokrację nie dostała akademika. Nie może również liczyć na stypendium socjalne, bo otrzymała stypendium dla studentów zagranicznych.

Polityka węgierska po napaści Federacji Rosyjskiej na Ukrainę (2)

Węgierskie media przekonują, że mimo mało lojalnej postawy Budapesztu wobec Ukrainy i sojuszników z NATO, NATO obroni Węgry. Nawet wojska rosyjskie na przyszłej granicy to nie problem. Węgry mają 13000 żołnierzy zdolnych do walki!

Polityka węgierska po napaści Federacji Rosyjskiej na Ukrainę (1)

Krótkoterminowy zysk przesłania Węgrom refleksję nad zagrożeniem dla całej Europy Środkowej, gdyby Rosja pokonała Ukrainę. Hazard polityczny uprawiany przez rząd Viktora Orbána może się kiedyś obrócić przeciwko samym Węgrom.
Białoruski Narodowy Sekretariat „Wolna Białoruś” oświadcza, że reprezentuje alternatywny rząd walczącej Republiki Białoruś i bierze odpowiedzialność za politykę białoruskiego sprzeciwu wobec okupantów rosyjskich.

W związku z okupacją Białorusi, inwazją zbrojnych sił Rosji na Ukrainę, a także niebezpieczeństwem wybuchu III wojny światowej – Białoruski Narodowy Sekretariat „Wolna Białoruś” oświadcza, że reprezentuje alternatywny rząd walczącej Republiki Białoruś i bierze odpowiedzialność za politykę białoruskiego sprzeciwu wobec okupantów rosyjskich.

Udzielamy poparcia wolnej Ukrainie i jej walce przeciwko agresorom rosyjskim. Oświadczamy, że rosyjskie wojska okupacyjne zostały sprowadzone na Białoruś dla wsparcia nieuznawanej przez naród białoruski i świat zachodni władzy Aleksandra Łukaszenki i służą realizacji agresywnej polityki Moskwy.

Oświadczamy, że działania promoskiewskiej grupy zebranej wokół Swietłany Cichanouskiej sprzyjają represjom i okupacji Białorusi przez Rosję Putina.

Wzywamy Białorusinów do jednoczenia się pod narodowym Biało-Czerwono-Białym Sztandarem, pod hasłami wolności, niepodległości i jedności Białorusinów w walce przeciwko okupacji moskiewskiej i przeciwko promoskiewskiemu antynarodowemu reżimowi Aleksandra Łukaszenki.

Niech żyje wolna, niepodległa Białoruś! Precz z okupantami moskiewskimi! Niech żyje Ukraina!

24 luty 2022 r.

Białoruski Narodowy Sekretariat „Wolna Białoruś”

(Koordynator BNS: Zianon Pazniak, <[email protected]>)

Ostatnie wpisy autora