back to top
More

  Zwycięskie Powstanie Wielkopolskie

  Strona głównaHistoriaZwycięskie Powstanie Wielkopolskie

  Polecamy w dziale

  Strajki w roku 1988

  24.04.1988 roku zaczął się strajk załogi MPK w Bydgoszczy. Był to pierwszy z wielu strajków. Władza po raz pierwszy zareagowała nie tylko przemocą, ale też gestami pojednawczymi. Rodziła się koncepcja Okrągłego Stołu.

  Śmierć świętego Wojciecha

  23.04.997 roku w Świętym Gaju koło Elbląga męczeńską śmierć poniósł biskup Wojciech. Został zamordowany przez pogańskich Prusów. Stał się Wojciech patronem Polski i najważniejszym spośród świętych.

  Układ w Rapallo

  16.04.1922 roku w Rapallo k. Genui, delegacja rosyjska i niemiecka podpisały traktat. Zrzekały się wzajemnych roszczeń finansowych za I WŚ. Zarazem na mocy tajnego aneksu z 11.08. Niemcy i Rosja rozpoczęły współpracę wojskową.

  Bitwa o handel

  13.04.1947 roku, od wystąpienia ministra przemysłu i handlu Hilarego Minca na plenum Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej rozpoczęła się "bitwa o handel". liczba prywatnych sklepów spadła ze 134 000 do 78 000 w 1949.
  16 lutego 1919 roku rozejmem w Trewirze zakończyło się jedno z dwóch zwycięskich polskich powstań narodowych – Powstanie Wielkopolskie. O jego sukcesie zadecydowała długoletnia organiczna praca wielkopolan i dobre przygotowanie.

  16 lutego 1919 roku rozejmem w Trewirze zakończyło się jedno z dwóch zwycięskich polskich powstań narodowych – Powstanie Wielkopolskie. A jak się zaczęło?

  Wielkopolska w wyniku rozbiorów została włączona do Królestwa Prus. Początkowo cieszyła się sporą autonomią, która jednak w kolejnych latach była stale zmniejszana. W konstytucji pruskiej z 1848 roku nie było już mowy o autonomii. Stworzone na mocy Kongresu Wiedeńskiego Wielkie Księstwo Poznańskie stało się integralną częścią Prus, a następnie Niemiec, które od chwili zjednoczenia prowadziło agresywną politykę germanizacyjną.

  Polski przestał być językiem urzędowym, przestano też uczyć go w szkołach. Polakom odbierano ziemię i zastępowano ich Niemcami. Walczono również z Kościołem Katolickim, który był silnie związany z polskością na tych terenach. 

  Polacy nie mając szans w bezpośrednim starciu, stawiali opór przez pracę u podstaw, samoorganizację i wykorzystywanie luk w prawie niemieckim, jak słynny Drzymała. Część Polaków zaciągało się do armii niemieckiej, aby uzyskać przeszkolenie wojskowe, broń i amunicję, które mogły przydać się sprawie polskiej. Zaczęły się przygotowania do Powstania. 

  Okazja nadarzyła się w trakcie I Wojny Światowej, kiedy po raz pierwszy państwa zaborcze wystąpiły przeciw sobie, a nie wspólnie jak do tej pory. Niemcy walczące jednocześnie na dwóch frontach znacznie się wykrwawiły i osłabiły. Klęska państw centralnych była tylko kwestią czasu. Dlatego Wielkopolanie gromadzili zapasy i cierpliwie czekali. 

  Iskrą, która podpaliła lont był przyjazd Ignacego Paderewskiego, który został owacyjnie przyjęty. Powstanie wybuchło po prowokacji niemieckiej 27.12.1918 w trakcie wizyty Paderewskiego. Trwało półtora miesiąca i zakończyło się pełnym sukcesem. Niemal całe terytorium Wielkiego Księstwa Poznańskiego zostało włączone do Rzeczypospolitej. Jednak integracja Poznańskiego z resztą Polski miała trwać jeszcze długie lata. 

  Niestety sukces Powstania Wielkopolskiego w odrodzonej Polsce  piłsudczykowskie elity przykrywały  innym, nieudanym Powstaniem Styczniowym i to do niego najchętniej się odwoływały. Powstanie Wielkopolskie było tematem niewygodnym z powodu przewodniej roli endecji, która od początku wspierała Powstanie. Było więc pomijane milczeniem, a jego weterani (w przeciwieństwie do powstańców styczniowych) nigdy nie uzyskali żadnych przywilejów, ani nawet symbolicznych odznaczeń. 

  Kazimierz Grabowski

  Skrócony link:
  https://abcniepodleglosc.pl/z30s

  Ostatnie wpisy autora

  Nowa Konstytucja