back to top
More

  Traktat krakowski i hołd pruski 1525

  Strona głównaHistoriaTraktat krakowski i hołd pruski 1525

  Polecamy w dziale

  Jan III Sobieski zostaje królem Rzeczypospolitej

  Na tron wstępował opromieniony chwałą wodza, który skutecznie gromił liczniejszego i silniejszego przeciwnika. Jako dowódca wojskowy wykazywał się wielkim talentem, umiejętnością przewidywania i przekuwania porażki w zwycięstwo.

  Strajk dzieci we Wrześni 1901

  Po strajku szkolnym we Wrześni 1901 roku powstała Rota i wiersz dzieci wrześnieńskich: My z Tobą Boże rozmawiać chcemy, lecz «Vater unser» nie rozumiemy, i nikt nie zmusi nas Ciebie tak zwać, boś Ty nie Vater, lecz Ojciec nasz.

  Męczeństwo świętego Andrzeja Boboli

  16.05.1657 męczeńską śmierć poniósł Andrzej Bobola, drugi patron Polski. Po długich mękach został zamęczony przez kozaków. Pozostał wierny swojej wierze, której nie wyrzekł się nawet w obliczu nieludzkich tortur.

  Encyklika Rerum Novarum

  15.05.1891 roku papież Leon XIII ogłosił encyklikę Rerum Novarum (rzeczy nowe). Przeciwstawił postulatom marksistów i leseferystów przykazanie miłości i życia w zgodzie z wiarą katolicką, wbrew materializmowi i walce klas.
  08.04.1525 król Zygmunt I Stary i wielki mistrz krzyżacki Albrecht Hohenzollern podpisali traktat krakowski. Powstało pierwsze w Europie państwo protestanckie, lenno, które miało być włączone do Polski. Stało się jednak inaczej.

  08.04.1525 król polski Zygmunt I Stary i wielki mistrz zakonu krzyżackiego Albrecht Hohenzollern podpisali traktat krakowski, który zakończył wieloletnie zmagania polsko-krzyżackie. 

  Zgodnie z jego postanowieniami nastąpiła sekularyzacja Zakonu  i utworzenie pierwszego w Europie państwa protestanckiego, które miało być lennem Korony Polskiej. Do zmiany religii przekonał Albrechta (siostrzeńca Zygmunta Starego) sam Marcin Luter. 

  Ustalono, że brandenburska linia rodu Hohenzollernów miała być wykluczona z dziedziczenia, a w przypadku braku męskiego potomka Prusy Książęce, jak odtąd nazywały się ziemie Zakonu, miały zostać przyłączone do Polski. Podobnie jak Mazowsze.

  Dwa dni później, 10.04.1525 roku, gdy ostatni wielki mistrz Zakonu Krzyżackiego i pierwszy Książę Prus Albrecht I Hohenzollern składał w Krakowie hołd lenny Zygmuntowi I Staremu, wydawało się, że jest to wielki sukces Polski.

  Głosy królowej Bony i biskupa Hozjusza, którzy domagali się pełnej inkorporacji, należały do mniejszości. Ten ostatni pisał:

  Powiedz, ktokolwiek przeczytasz te sprawy, 

  Czyli nie nazwiesz monarchę szalonym, 

  Co mogąc łatwo skończyć z zwyciężonym, 

  Wzrok mu swój wolał pokazać łaskawy?

  Jak to się skończyło? Z powodu błędów następców Zygmunta Starego, którzy nie dopilnowali postanowień, Prusy Książęce połączyły się z Brandenburgią. Najpierw unią personalną, a w końcu realną. Odtąd oba państwa będą dążyć do połączenia kosztem ziem polskich.

  Kazimierz Grabowski

  Skrócony link:
  https://abcniepodleglosc.pl/bs5o

  Ostatnie wpisy autora

  Nowa Konstytucja