back to top
More

  1 marca – Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych

  Strona głównaHistoria1 marca – Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych

  Polecamy w dziale

  Jan III Sobieski zostaje królem Rzeczypospolitej

  Na tron wstępował opromieniony chwałą wodza, który skutecznie gromił liczniejszego i silniejszego przeciwnika. Jako dowódca wojskowy wykazywał się wielkim talentem, umiejętnością przewidywania i przekuwania porażki w zwycięstwo.

  Strajk dzieci we Wrześni 1901

  Po strajku szkolnym we Wrześni 1901 roku powstała Rota i wiersz dzieci wrześnieńskich: My z Tobą Boże rozmawiać chcemy, lecz «Vater unser» nie rozumiemy, i nikt nie zmusi nas Ciebie tak zwać, boś Ty nie Vater, lecz Ojciec nasz.

  Męczeństwo świętego Andrzeja Boboli

  16.05.1657 męczeńską śmierć poniósł Andrzej Bobola, drugi patron Polski. Po długich mękach został zamęczony przez kozaków. Pozostał wierny swojej wierze, której nie wyrzekł się nawet w obliczu nieludzkich tortur.

  Encyklika Rerum Novarum

  15.05.1891 roku papież Leon XIII ogłosił encyklikę Rerum Novarum (rzeczy nowe). Przeciwstawił postulatom marksistów i leseferystów przykazanie miłości i życia w zgodzie z wiarą katolicką, wbrew materializmowi i walce klas.
  Pamiętajmy o ludziach, którzy nie złożyli broni wraz z zakończeniem II WŚ, lecz kontynuowali opór przeciwko drugiemu okupantowi – totalitarnemu Związkowi Sowieckiemu i rządowi lubelskiemu. Walczyli oni o Polskę Wolną i Niepodległą

  Pamiętajmy o ludziach, którzy nie przerwali walki wraz z zakończeniem IIWŚ, lecz kontynuowali opór przeciwko drugiemu okupantowi – totalitarnemu Związkowi Sowieckiemu i zainstalowanemu przez niego rządowi lubelskiemu. Walczyli oni o Polskę Wolną i Niezawisłą, o prawdziwą niepodległość. 

  Dwie najważniejsze organizacje partyzanckie to Wolność i Niezawisłość oraz Narodowe Siły Zbrojne. Ta pierwsza kontynuowała dzieło rozwiązanej Armii Krajowej, ta druga stanowiła odłam narodowego, polskiego podziemia. WiN skupiał swoje wysiłki na przygotowaniu do zapowiedzianych w Jałcie wyborów parlamentarnych, walce ideologicznej i politycznej, popierając oficjalnie jedyną, legalną partię opozycyjną – PSL. NSZ stawiał z kolei na aktywną walkę zbrojną z reżimem komunistycznym, przewidując fasadowość nadchodzących wyborów i spodziewając się rychłego wybuchu III Wojny Światowej. 

  Ocenia się, że w przededniu Akcji Burza w działalność konspiracyjną było zaangażowanych niemal pól miliona ludzi. Po nieudanym Powstaniu Warszawskim liczba ta spadła do około 200 tys. Większość z nich ujawniła się podczas kolejnych „amnestii”, trafiła do aresztów, została wywieziona bądź zamordowana. W lasach pozostało zaledwie kilka tysięcy ludzi. 

  PRL dopiero raczkował, co umożliwiało partyzantom sprawowanie faktycznej kontroli nad wieloma gminami i powiatami; w szczególności na południu Polski. Początkowo walczyli oni głównie z Armią Czerwoną i NKWD. Z czasem, gdy władza komunistyczna krzepła, coraz częściej dochodziło do bratobójczej walki polskich patriotów ze zdrajcami. 

  Urząd Bezpieczeństwa zwalczał podziemie uciekając się do podstępu, manipulacji, kłamstw i fałszywych obietnic, a także brutalnej przemocy. Oficjalnie nazywano partyzantów „bandytami”. Oskarżano ich o rozmaite, wymyślone lub popełnione przez komunistów zbrodnie, mające pozbawić partyzantów poparcia miejscowej ludności.

  Stali się żołnierzami wyklętymi, zwalczanymi z całą mocą aparatu komunistycznego państwa. Zamierzano wyrzucić ich na śmietnik historii i sprawić, że znienawidzą ich nawet najbliżsi. To się nie udało. 

  Dziś, po 73 latach od zamordowania płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług”, dowódcy WiN-u, czcimy pamięć jego i tysięcy innych żołnierzy niezłomnych, którzy nie złożyli broni, lecz walczyli do końca o wolną Polskę. Ostatni z nich Józef Franczak, pseudonim „Lalek”, zginął z bronią w ręku 21.10.1963.

  Cześć i chwała bohaterom!

  Kazimierz Grabowski 

  Skrócony link:
  https://abcniepodleglosc.pl/wetd

  Ostatnie wpisy autora

  Nowa Konstytucja