Trzeci ogląd mądrości wg Stanisława ze Skarbimierza – od strony jej niezbędności u rządzących, a zwłaszcza u duchownych

Data

Polecamy

O Romanie Rybarskim, getcie ławkowym i II RP

W końcu lat dwudziestych XX w. odsetek studentów żydowskich na wydziałach prawa i medycyny sięgał 25%, przy 10% udziale w społeczeństwie. Polskie organizacje narodowe starały się ten stan rzeczy zmienić dla dobra narodu polskiego.

Dekalog Antoniego Kępińskiego a antykultura unieważniania 

Przenoszenie w stan nieszkodliwości szkodliwych społecznie autorytetów, nie jest, niestety, wdrażane do praktyki życia społecznego.

Przyczyny i skutki posiadania broni palnej w Polsce i na świecie. Zakończenie (6)

Broń nie jest dobra, ani zła. Jest z nami od zawsze. Na początku była kamieniem lub kijem. Dziś broń palna służy wyłącznie do zabijania, dlatego budzi skrajne emocje. Jednak służy też do obrony ojczyzny, co rozumieją żołnierze WOT
Przedstawia się przełożenie antyczno-chrześcijańskiej koncepcji mądrości na praktykę polityczną i na formację duchową, rozwijane przez Stanisława ze Skarbimierza – uczonego i królewskiego doradcę z przełomu XIV i XV w.

Tytuł Mowy o umiłowaniu światła mądrości i o tym, że niezbędne jest przełożonym duchowym do kierowania innymi i naprawiania ich (Sermo de diligendo luminae sapientiae et necessitate ipsius ad regendum ac corrigendum praelatorum) Stanisława ze Skarbimierza jest wprost inspirowany wezwaniem z Księgi Mądrości Starego Testamentu, adresowanym do rządzących: „Miłujcie światło mądrości, którzy jesteście przełożonymi narodów”.

Każdy człowiek w swej psychofizycznej jedności jest niejako zawieszony między niebem a ziemią. Składowa duchowa wznosi go ku górze, składowa cielesna zaś ciągnie ku dołowi. W tej znanej metaforze Skarbimierczyk wskazywał na konieczność pielęgnowania kondycji duchowej, bowiem tylko wtedy człowiek może przekroczyć własną doczesność. A podstawą rozwoju duchowości i gwarancją nieśmiertelności jest kierowanie się za życia mądrością.

Grzesznie postępuje tylko człowiek tępy i bezmyślny, niedbający o przyswajanie sobie mądrości. Jeśli jej w nim nie ma, to jego dusza „porażona mocą i siłą światła Bożej mądrości zostanie strącona w dalsze ciemności”. Natomiast „jeśli za życia kierował się mądrością, dusza jego szczęśliwie powróci do swego Stwórcy”.

W pierwszym rzędzie Skarbimierczyk kierował swą mowę do duchownych, którzy dzierżą władzę w instytucji Kościoła (a w średniowieczu istotnie wpływali na władze świecką), jak i do kapłanów, którzy mają pełnić swą posługę pośredniczenia między Bogiem a wiernymi. Podkreślał przy tym, że sama wiedza im nie wystarczy. Utwierdza bowiem w pysze i prowadzi do sporów. Światło mądrości pochodzi od Boga. Jest ono odczuwalne nawet przez niewierzących w Chrystusa („niewiernych”), którzy mimo że „nie słuchają i nie znają uzasadnienia umiłowania Boga i ukierunkowywania własnych poczynań dla jego chwały, to sami dla siebie powinni być takim uzasadnieniem, ponieważ powinni przynajmniej znać siebie samych”. Naturalna prawość rozumu powinna im dyktować, komu zawdzięczają istnienie.

Teresa Grabińska
Teresa Grabińska
Dr hab., prof. akademicki. Autorka ponad 350prac naukowych, publikowanych w Polsce i za granicą, poświęconych fizyce, filozofii i sekuritologii. Wśród publikacji znajduje się 12 monografii autorskich i 27 monografii zbiorowych pod jej naukową redakcją albo współredakcją.

Ostatnie wpisy autora