back to top
More

  Trzeci ogląd mądrości wg Stanisława ze Skarbimierza – od strony jej niezbędności u rządzących, a zwłaszcza u duchownych

  Strona głównaIdeeTrzeci ogląd mądrości wg Stanisława ze Skarbimierza - od strony jej niezbędności...

  Polecamy w dziale

  Dwaj bracia – dwa patriotyzmy 

  Od lat znaczna część polityków, ludzi sztuki, literatów, „aktywistów”...

  Partie i polityka. Diagnoza polskiego systemu władzy.

  “Wykonywanie władzy politycznej czy to we wspólnocie, czy to w instytucjach reprezentujących państwo powinno być ofiarną służbą człowiekowi i społeczeństwu, nie zaś szukaniem własnych korzyści z pominięciem dobra wspólnego". JPII

  Wyzwania stojące przed Polską

  Musimy zrobić rachunek zysków i strat, nie dla formacji politycznej, nie dla własnego środowiska, nie pod kątem karier tych czy innych osób, ale dla dobra narodu i państwa. Powinniśmy przeanalizować ewentualne skutki wyjścia z UE.

  Refleksje na Boże Narodzenie

  Koniecznie karp, prezenty pod choinkę, jeszcze opłatek, odpalić kolędy i możemy świętować. Czym jest Boże Narodzenie dziś? Na naszych oczach upada cywilizacja zbudowana na nauce Chrystusa. Powrót do źródeł to jedyny nasz ratunek.
  Przedstawia się przełożenie antyczno-chrześcijańskiej koncepcji mądrości na praktykę polityczną i na formację duchową, rozwijane przez Stanisława ze Skarbimierza – uczonego i królewskiego doradcę z przełomu XIV i XV w.

  Tytuł Mowy o umiłowaniu światła mądrości i o tym, że niezbędne jest przełożonym duchowym do kierowania innymi i naprawiania ich (Sermo de diligendo luminae sapientiae et necessitate ipsius ad regendum ac corrigendum praelatorum) Stanisława ze Skarbimierza jest wprost inspirowany wezwaniem z Księgi Mądrości Starego Testamentu, adresowanym do rządzących: „Miłujcie światło mądrości, którzy jesteście przełożonymi narodów”.

  Każdy człowiek w swej psychofizycznej jedności jest niejako zawieszony między niebem a ziemią. Składowa duchowa wznosi go ku górze, składowa cielesna zaś ciągnie ku dołowi. W tej znanej metaforze Skarbimierczyk wskazywał na konieczność pielęgnowania kondycji duchowej, bowiem tylko wtedy człowiek może przekroczyć własną doczesność. A podstawą rozwoju duchowości i gwarancją nieśmiertelności jest kierowanie się za życia mądrością.

  Grzesznie postępuje tylko człowiek tępy i bezmyślny, niedbający o przyswajanie sobie mądrości. Jeśli jej w nim nie ma, to jego dusza „porażona mocą i siłą światła Bożej mądrości zostanie strącona w dalsze ciemności”. Natomiast „jeśli za życia kierował się mądrością, dusza jego szczęśliwie powróci do swego Stwórcy”.

  W pierwszym rzędzie Skarbimierczyk kierował swą mowę do duchownych, którzy dzierżą władzę w instytucji Kościoła (a w średniowieczu istotnie wpływali na władze świecką), jak i do kapłanów, którzy mają pełnić swą posługę pośredniczenia między Bogiem a wiernymi. Podkreślał przy tym, że sama wiedza im nie wystarczy. Utwierdza bowiem w pysze i prowadzi do sporów. Światło mądrości pochodzi od Boga. Jest ono odczuwalne nawet przez niewierzących w Chrystusa („niewiernych”), którzy mimo że „nie słuchają i nie znają uzasadnienia umiłowania Boga i ukierunkowywania własnych poczynań dla jego chwały, to sami dla siebie powinni być takim uzasadnieniem, ponieważ powinni przynajmniej znać siebie samych”. Naturalna prawość rozumu powinna im dyktować, komu zawdzięczają istnienie.

  Teresa Grabińska
  Teresa Grabińska
  Dr hab., prof. akademicki. Autorka ponad 350prac naukowych, publikowanych w Polsce i za granicą, poświęconych fizyce, filozofii i sekuritologii. Wśród publikacji znajduje się 12 monografii autorskich i 27 monografii zbiorowych pod jej naukową redakcją albo współredakcją.

  Ostatnie wpisy autora

  Nowa Konstytucja