More

    Czesław Niemen

    Jan Edward Czachor, Poezja w artystycznej twórczości Czesława Niemena

    Artystyczny dorobek Czesława Niemena jest naszym cennym dziedzictwem narodowym. Jego twórczość stała się zaczynem dobrej i ambitnej polskiej muzyki. Czesław Niemen nauczył Polaków jak rozumieć, szanować i kochać polską poezję.