More

  Jerzy Targalski, ULB dało o sobie znać

  Zaznacza się u historyków naszych sąsiadów tendencja do uznawania Rzeczypospolitej Obojga Narodów jako formy własnej państwowości w miejsce sztucznego traktowania i odrzucania jej jako struktury wyłącznie polskiej i okupacyjnej.
  Podziel się tym artykułem:

  Jerzy Targalski wciąż uczy politycznego myślenia.

  „Z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja ministrowie spraw zagranicznych Polski, Litwy i Ukrainy, czyli państw Trójkąta Lubelskiego, podpisali Deklarację o wspólnych wartościach i działaniach.

  Jest to oczywiście wydarzenie wizerunkowe i symboliczne, które jeszcze nie rozstrzyga kwestii podjęcia konkretnych przedsięwzięć, ale żyjemy w świecie symboli i dlatego inicjatywa ta ma przełomowe znaczenie.

  Po raz pierwszy Litwini i Ukraińcy przyznali, że dziedzictwo historyczne spaja trzy narody.

  (…) Odwołanie się do demokratycznej i wolnościowej tradycji wspólnego państwa ma oczywiście charakter polityczny, gdyż przypomina nasze zmagania z rosyjską agresją i jasno wyznacza granicę cywilizacyjną między nami i Rosją.

  (…) Mniej więcej od dekady wyraźnie zaznacza się wśród historyków naszych sąsiadów tendencja do uznawania Rzeczypospolitej Obojga Narodów jako formy własnej państwowości w miejsce sztucznego traktowania i odrzucania jej jako struktury wyłącznie polskiej i okupacyjnej, co dobrze rokuje na przyszłość”.

  za: https://www.gazetapolska.pl/nr-28-z-14-lipca-2021

  Petycja do Rządów Parlamentu UE, Rady Europy, NATO / З А Я В Л Е Н И Е

  Wojna Rosji z Ukrainą to początek wojny Moskali z całym wolnym światem.

  Transformacja czyli zwycięska rewolucja komunistów w roku 1989

  Rok minął od śmierci naszego Przyjaciela i Mistrza, Jerzego Targalskiego. Dziękujemy Profesorowi Sławomirowi Cenckiewiczowi, którego cenimy za odważne poszukiwanie prawdy, za poświęcenie Mu swojej ostatniej książki: Transformacja.

  Rosyjskie zasoby kadrowe w Europie

  Największym bogactwem naturalnym Moskwy, poza ropą i gazem, jest rosyjska agentura ulokowana w strukturach władzy państw demokratycznych. Rosjanie mogą zorganizować pożar w amerykańskim terminalu LNG, strajk lub wymienić premiera.

  Komisja ds. rosyjskich wpływów w Polsce – jestem za, a nawet bardziej

  Powinniśmy wiedzieć kto z polityków (i nie tylko) reprezentował interesy rosyjskie w Polsce wbrew interesom Polski. Oczekuję wykazania jak to się przyczyniło do realnych strat. I rozszerzenia uprawnień Komisji na pozostałe państwa

  Piotr Hlebowicz, Lista przestępców wojennych w rosyjskiej inwazji na Ukrainę

  Obowiązkiem nas wszystkich jest zbieranie wszelkich dowodów i materiałów dotyczących tej wojennej zbrodni na narodach Ukrainy.