back to top
More

  Robert Różycki, Przyczyny i skutki posiadania broni palnej w Polsce i na świecie. Poziom uzbrojenia (5)

  Strona głównaIdeeRobert Różycki, Przyczyny i skutki posiadania broni palnej w Polsce i na...

  Polecamy w dziale

  Wyzwania stojące przed Polską

  Musimy zrobić rachunek zysków i strat, nie dla formacji politycznej, nie dla własnego środowiska, nie pod kątem karier tych czy innych osób, ale dla dobra narodu i państwa. Powinniśmy przeanalizować ewentualne skutki wyjścia z UE.

  Refleksje na Boże Narodzenie

  Koniecznie karp, prezenty pod choinkę, jeszcze opłatek, odpalić kolędy i możemy świętować. Czym jest Boże Narodzenie dziś? Na naszych oczach upada cywilizacja zbudowana na nauce Chrystusa. Powrót do źródeł to jedyny nasz ratunek.

  Paweł Zastrzeżyński, Nim kur zapieje… (list otwarty do Prezydenta RP Andrzeja Dudy)

  PAD wbrew swoim zapowiedziom z kampanii wyborczej 2015, podpisał Ustawę o finansowaniu in vitro. Przeciwko było tylko 100 posłów PiS (194). Pozostali, jak MM byli za, lub wstrzymali się, jak JK. Dlaczego zostaliśmy oszukani? (red)

  Wszystkich Świętych Obcowanie

  1 listopada przypomina nam trzy prawdy. 1. Że święci nadal żyją, chociaż fizycznie nie ma ich już wśród nas. 2. Istnieje życie inne od tu i teraz. 3. A skoro tak, to istnieje dawca życia na tyle mocny, że pozwala umarłym żyć dalej.
  W Polsce na 100 mieszkańców przypada tylko 2,51 sztuk broni. Dla porównania w Niemczech jest to 19,62, w Czechach - 12,53, w Rosji - 12,29, w Szwecji - 32,36, w Szwajcarii - 27,58. Jesteśmy najbardziej rozbrojonym Europy i świata.

  Według raportu szwajcarskiej organizacji „Small Arms Survey”, która w 2018 roku opublikowała dane dotyczące liczby sztuk broni będącej w dyspozycji obywateli poszczególnych państw na świecie, zarejestrowanej, jak i tej niezarejestrowanej, w dyspozycji Polaków było w roku 2017 w sumie 980 tys. sztuk broni palnej. Oznacza to, że na 100 mieszkańców naszego państwa przypadało 2,51 sztuk broni, z czego większość, była nielegalna. Agencja „Small Arms Survey” opiera swoje dane na raportach policji oraz organizacji zajmujących się badaniem zjawisk kryminalnych w poszczególnych państwach[1]

  Wykres 5. Liczba zarejestrowanej broni palnej w poszczególnych państwach europejskich.

  Wykres 5. Liczba zarejestrowanej broni palnej w poszczególnych państwach europejskich.
  Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Small Arms Survey

  Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Small Arms Survey[2]

  Jak wynika z danych Small Arms Survey, najwięcej sztuk broni palnej zarejestrowanej w państwach europejskich w 2017 roku, znajdowało się w Rosji (6 600 000 sztuk), w Niemczech (5 830 000 sztuk), oraz we Francji (4 501 000 sztuk). 

  Uwzględniając jednak dane szacunkowe dotyczące również broni niezarejestrowanej znajdującej się w poszczególnych krajach, okazuje się, iż wyniki przedstawiają się zgoła inaczej, co powinno stanowić duże wyzwanie dla organów ścigania zobowiązanych do zwalczania tego typu zjawiska.

  Wykres 6. Łączna liczba broni palnej w poszczególnych państwach europejskich.

  Wykres 6. Łączna liczba broni palnej w poszczególnych państwach europejskich.
  Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Small Arms Survey

  Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Small Arms Survey[3]

  Jak wynika z danych Small Arms Survey, najwięcej sztuk broni palnej w poszczególnych państwach europejskich, znajdowało się w roku 2017 w Rosji (17 620 000 sztuk), w Niemczech (15 822 000 sztuk), oraz we Francji (12 732 000 sztuk). Na uwagę zasługuje również Ukraina, gdzie w posiadaniu osób cywilnych było w sumie 4 396 000 sztuk broni, w tym legalnej zaledwie 800 000 sztuk. W Polsce tymczasem liczbę wszystkich egzemplarzy broni palnej szacowano „tylko” na 980 000[4].

  O stopniu nasycenia poszczególnych społeczeństw w broń palną, decyduje jednak nie tyle jej liczba w danym państwie, ile liczba sztuk broni przypadających na 100 mieszkańców danego kraju. 

  Jak nietrudno się domyślić, mając na uwadze powyższe wykresy, Polacy są jednym z najbardziej rozbrojonych społeczeństw w Europie. Nie mógł tego nawet zmienić dynamiczny wzrost otrzymywanych w ostatnich latach pozwoleń na broń palną przeznaczoną do celów sportowych i kolekcjonerskich. 

  Wykres 7. Liczba sztuk broni palnej na 100 mieszkańców w poszczególnych państwach europejskich.

  Wykres 7. Liczba sztuk broni palnej na 100 mieszkańców w poszczególnych państwach europejskich.
  Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Small Arms Survey

  Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Small Arms Survey[5]

  W Polsce, jak zostało to już wcześniej napisane, na 100 mieszkańców przypada 2,51 szt. broni palnej, gdy tymczasem w Niemczech jest to 19,62 szt., w Czechach 12,53 szt., na Litwie 13,59 szt., w Rosji 12,29 szt., na Ukrainie 9,9 szt., na Słowacji 6,53 szt., we Francji 19,61 szt., w Szwecji 32,36 szt., Austrii 29,99 szt., a w Szwajcarii 27,58 szt. Oznacza to, że społeczeństwo polskie pod względem posiadanej broni palnej dzieli prawdziwa przepaść nie tylko od Szwajcarów, których stawia się za wzór stopnia nasycenia bronią palną w społeczeństwie, jako oręża obronnego w wypadku konfliktu zbrojnego, ale i naszych bezpośrednich sąsiadów takich jak Niemcy, Rosja, Czechy, Litwa, a nawet Słowacja, w której przypada ponad 2,5 razy więcej sztuk broni na 100 mieszkańców niż w Polsce.

  [1] Small Arms Survey, Global Firearms Holdingshttps://www.smallarmssurvey.org/database/global-firearms-holdings, (dostęp z dnia 28.12.2021).

  [2] Ibidem

  [3] Ibidem

  [4] Ibidem

  [5] Ibidem

  Ostatnie wpisy autora

  Nowa Konstytucja